AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

LOKALIZACE


Asi před dvěmi lety byly uvedeny na počítačový trh nové modely Commodore Amiga 1200 a 4000, které obsahovaly mimo jiné i nový operační systém AmigaDOS 3.0 (celých pět disket Workbenche 3.0), jehož nejvýznamnějším zlepšením oproti OS 2.0 (Workbench 2.04), byla podpora AA grafických čipů (AGA grafiky), možnost lokalizace systému a práce s MS-DOS disketami. Pro majitele standardních počítačů A500+, A600 a A3000, ke kterým je standardně dodáván pouze Workbench 2.04 (lokalizaci neumožňující), a na kterých WB 3.0 nefunguje, vytvořila firma další verzi. Vzniklý Workbench 2.1 se také nalézá na pěti disketách (na rozdíl od 2.04, který je na pouhých třech) a kromě možnosti lokalizace zahrnuje i mnoho dalších funkcí převzatých z verze 3.0. V té době byla již k dispozici většina světových jazyků: němčina, francouzština, španělština + několik dalších a začalo se dokonce hovořit i o českém jazyce. Pod pojmem lokalizace si můžete představoval nahrazení všech hlášek systému a programů Workbenche (Format, IconEdit, Preference, Commodities atd.) do mateřského jazyka (viz obrázky č. 1 a 2). Jednalo se o velký skok dopředu a představa, že systém Amigy by se v tomto směru mohl plně vyrovnat Systému7 počítačů Apple Macintosh nebo Windows CZ na počítačích PC byla úchvatná. Dnes jsou již tyto sny dávno skutečností a my si můžeme důkladně otestovat všechny softwarové produkty, které se touto problematikou zabývají.

Jednou z mnoha novinek, které jsme nalezli ve Workbenchi verze 3.0 a posléze 2.1 byla možnost lokalizace, která představuje nahrazení tradičních anglických hlášení systému a některých programů jakýmkoliv jiným jazykem, tedy s jistými omezeními češtinou. To představuje další krok v přiblížení počítače k člověku a odstraňuje jazykovou bariéru, která je u mnoha lidí nepřekonatelným problémem. Na disketě "Locale 3.0" dodávané se systémem jste nalezli soubory, pomocí nichž bylo možno pracovat v jazyce německém, francouzkém, španělském a několika dalších. Bylo jen otázkou času, kdy bude zahrnuta čeština, která se sebou opět nese jisté komplikace. Autoři, kteří pracovali na podpoře lokalizace zcela opomenuly, že existují státy střední a východní Evropy, které mají ve svým abecedách speciální znaky (t.j. např. á, é, í, ř, č, ž ...), a kterým tedy původní kódovací tabulka zdaleka nevyhovuje. V originálních znakových sadách na disketě Fonts 3.0 bohužel tyto speciální znaky nenaleznete, ale můžete si je lehce dotvořit některým z fonteditorů (FED, Calligrapher). Požadavky na systém Pro nainstalování Českého prostředí potřebujete počítač vybavený "Kickstartem verze 37 a výše" (standardní A500+, 600, 3000, 1200, 4000 nebo ROMky upravené v A500, 1000, 2000, 2500). Při práci na počítačích, ke kterým je standardně dodáván Workbench 2.04 (A600, 500+ ...) je nutno provést upgrade na Workbench verze 2.1, která lokalizaci již podporuje. Workbench 2.1 se standardně nedodává k žádnému počítači AMIGA, ale můžete si jej dokoupit za cenu kolem 40,- DM včetně manuálů. Majitelé starých A500/2000 s Kickstartem 1.2/1.3 si mohou zakoupit ROM s verzí 2.0 (kolem 60,- DM) a po jejím nainstalování do počítače mohou bezproblémově využívat i oni schopností nového Workbenche 2.1. Znakové sady, klávesnice a ovladače tiskáren fungují pochopitelně na všech systémech Amiga (i na starém Workbench 1.2 a 1.3). Kódování češtiny existuje mnoho různých verzí kódování češtiny, které více či méně zachovávají původní tabulku, jsou více či méně přívětivé k ostatním jazykům, některým programům atd. Dle mých neověřených informací se takových záhadných kódování na území bývalého Československa používá asi 30, mezi nejznámější patří CS/Moje3, KOI8, Ami, Viza, WPTF, PBX... Sami vidíte, že tu panuje dokonalý zmatek a proto se musí situace řešit konvertovacími programy. Nejdůležitejší součástí takové české lokalizace musí být nová kódovací tabulka s mapou klávesnice a několika znakovými sadami (fonty) obsahující znaky s českou a slovenskou diakritikou. Amiga používá implicitně fonty bez diakritiky z ROMky, některé programy se na ně přímo odvolávají. Proto musí být součástí každé solidní lokalizace i program, který zajistí náhradu fontů z ROM fontem s českou/slovenskou diakritikou. Znakové sady (fonty), které se mají ve Workbenchi používat se nastavují konfiguračním editorem "SYS:Prefs/Fonts" (viz obrázek č. 4). Dále přibudou některé filtry pro zařízení CrossDOS, které umí automaticky převádět z/do několika kódování. Pochopitelně musí obsahovat i potřebné lokalizační soubory (.country, .catalog ...).

Podpora tiskáren
Problém s češtinou či slovenštinou nastává, jak jsem již napsal, skoro vždy. A není tomu jinak ani u tiskáren. Drtivá většina tiskáren nemá zabudovánu od výrobce češtinu v ROM (kromě Epson LQ 100) a proto se dodatečnou instalací ROM zabývá mnoho firem v ČR. Tyto ROM většinou používají kódování bratří Kamenických nebo Latin 2, jen zřídka se používá KOI8. Existuje několik programů, které vytisknou soubor a nevyžadují přitom ROM pro tisk češtiny, diakritiku dodělávají použitím grafického tisku (tiskárna ho musí podporovat). Další možností je tisk celého dokumentu v grafice, ale je to pomalé a výsledek nevypadá pěkně. Nejvýhodnější řešením je použití ovladačů tiskárny. Ovladač je program v C nebo Assembleru, který ovládá tiskárnu (přepíná různé módy a styly, ovládá tisk grafiky i textu ...). I použití downloadu (předdefinování - opět ho musí tiskárna podporovat) naráží na různé komplikace s kompatibilitou, protože každá tiskárna je odlišná.

Zařízení CrossDOS
Každý, kdo se někdy setkal s počítači PC, si jistě vzpomene na chvíli, kdy potřeboval přenést nějaký soubor (text, obrázek, databázi ...) z nebo na Amigu. V minulosti byly k tomu účelu vytvořeny takové programy jako DOS-2-DOS, který pouze přenášel data na disketách 3.5 (720kB) a 5.25 (360kB). Daleko pohodlnější již byl takový MessyDosFileSystem (Public Domain, naleznete ho na některém starším Fish Disku) či CrossDOS, které vytváří jakési fiktivní zařízení na 3.5 a 5.25 palcových mechanikách s názvy MD0: resp. PC0:, MD1: atd. Pomocí těchto zařízení byla práce daleko pohodlnější. Systém Amigy MS-DOS formátované diskety respektoval, mohl na ně přímo ukládat, mazat, kopírovat a provádět skoro všechny akce jako na klasické amigácké disketě. CrossDOS, komerční produkt dánské firmy Consultron, byl natolik kvalitní, že ho převzala pro Workbench 2.1 a 3.0 i firma Commodore. Zařízení CrossDOS se aktivuje pouhým nakliknutím ikony v adresáři "Devs/DOSDrivers" se jménem zařízení PC0: nebo PC1:, které představují mechaniky DF0: a DF1:. Jestliže máte 3.5 DD mechaniku je kapacita 720 kB (PC), 880 kB (Amiga), u HD mechaniky 1.44 MB (PC) a 1.76 MB (Amiga). Můžete však používat i 5.25 palcové mechaniky s kapacitou 360 kB (PC) nebo Floptical Disk (čtení a zapisování laserem, obrovská kapacita). Na těchto zařízeních můžete zapisovat, mazat, číst atd. jako na normálním disku Amigy. Jakousi nadstavbou těchto zařízení je prográmek "CrossDOS" v adresáři "Commodities". I tento soubor se spouští pouhým nakliknutím ikony, můžete ho nechat rezidentně a obsluhovat programem "Exchange". CrossDOS si otevírá vlastní okno, kde zvolíte některé z aktivních zařízení obsluhovaných CrossDOSem a nastavíte filtrování textu, konverzi textu a příslušnou tabulku. Zařízení CrossDOS poté hlídá načítaní nebo ukládání ve zvoleném zařízení a provádí nastavenou konverze či filtrování. Poněvadž počítače PC mají poněkud odlišný formát textového souboru než Amiga, např. konec řádku je na Amize pouze "LF" (10 - Line Feed) kdežto na PC "CR" (13 - Cursor Retum" a "LF", konec souboru Amiga neoznačuje, ale PC tam má znak "EOF" (26 - End Of File). V případě, že budete kopírovat text (třeba z T602) z MS-DOS diskety (PC) na Amigu a budete mít zapnuto filtrování textu, bude docházet k převodu znaků "CR+LF" na "LF" a vynechání znaku "EOF" na konci souboru. Při kopírování z Amigy na PC dojde přesně k opačnému jevu: "LF" na "CR+LF" a přidání "EOF". Zapnutím gadgetu pro konverzi textu docílíte toho, že při přenášení textu z Amigy na PC dojde k převádění národních znaků. Za základ se bere vždy prostředí, ve kterém je lokalizace (E2, KOI8, PBX), a převádí se do kódu, který si volíte v okně CrossDOSu. Pro převod se používají tabulky, které jsou uloženy v "L:FileSystem_Trans". Počet tabulek je různý, záleží na autorech lokalizace, kterou používáte. Příklad: Pracujete s lokalizací od UTX (norma E2) a potřebujete uložit nějaký text napsaný v této normě na MS-DOSovou disketu do kódu KOI8 (velice často používané i na PC). Postačí Vám zvolit převodní tabulku (Filtr) KOI8CS a soubor jednoduše překopírovat. Nebo si pouze chcete soubor již uložený v normě KOI8 na MS-DOS disketě přečíst třeba programem "PPMore", i když pracujete v prostředí E2? Zvolte filtrování, konverzi, tabulku KOI8CS (jak je to předvedeno na obrázku č. 1) a otevřete do programu PPMore daný text. Všechny znaky s českou diakritikou budou OK. Zařízení CrossDOS je natolik inteligentní, že provádí konverzi a filtrování (je-li zvoleno) při kterémkoliv přístupu, nejen pouze při ukládání, ale i při pouhém načítání.

Knihovna Locale.library
Tato knihovna je vlastním srdcem celé lokalizace, protože právě ona umožňuje tu magickou lokalizaci (počeštění) operačního systému. Autoři "locale.library" sice vytvořili kvalitní produkt, ale při své práci zcela opomenuly nebo přímo ignorovali řadu věcí, které se v angličtině nevyskytují, ale jiné jazyky je mají a někdy i velmi často používají. Problém se znakovou sadou a kódovací tabulkou se dá poměrně snadno vyřešit (přestože abecední třídění nebude snad nikdy stoprocentně splňovat naše normy), ale jiné věci již nejsou tak jednoduché. Mezi největší problémy s češtinou je její skloňování ("Je měsíc srpen" oproti "Je 25. srpna"), pádové předložky ("v zařízení" nebo "do zařízení") a zápis údajů podle čísla ("1 disketa", " 2 diskety" ale "5 disket"). Proto mohou a jistě i občas vyzní některé systémové hlášky poněkud krkolomně či snad nesrozumitelně. Problém není ve verzi Vašeho Českého prostředí, ale právě v této knihovně. V budoucnosti se snad systémoví programátoři polepší a budou myslet i na tyto komplikace.

Lokalizační soubory
Základní parametry celé lokalizace se nastavují v konfiguračním editoru "SYS:Prefs/Locale" (viz obrázek č. 3). Zde si volíte Vaši zemi/stát, časové pásmo (Workbench 3.0 ani 2.1 zatím nevyužívá) a žádoucí jazyky. Jedním z lokalizačních souborů jsou ".country", které mají velikost pouhých 538 bytů a nastavují základní parametry celé lokalizace (udávají peněžní měnu používanou v daném státě, jakým způsobem se zapisuje datum a čas ...). Dalšími soubory jsou ".language", které již jsou více jak 2 kB velké a obsahují informace o verzi českého jazyka, abecední třídění, způsob jakým se budou zobrazovat dny v týdnu (Pondělí, Úterý, St, Čt ...), měsíce (Leden, Únor, Bře, Dub ...), časové údaje (dopol., odpol., včera, dnes ...), jakým způsoben se vypisují číselné údaje (kde je tečka a kde čárka) atd. Nejdůležitější soubory jsou na logickém zařízení "Locale:" v adresáři "Catalogs". Tam naleznete podadresáře "Český, Slovak, Deutsch, English atd.", které obsahují jednotlivé zlokalizované katalogy programů. Všechny systémové programy mají katalog uložen v podadresáři "Sys" a v hlavním adresáři se nalézají katalogy pro ostatní programy (např. CygnusEd 3.5, Diavolo BackUp ...). Katalogové soubory svou strukturou připomínají formát IFF, ale jedná se o takzvaný IFF CTLG formát, který má povinnou příponu ".catalog". Obsahem tohoto souboru jsou mimo jiné kódy hlášek a vlastní hlášky v příslušném jazyce. Katalog dále obsahuje název použitého jazyku, verzi a datum poslední aktualizace - dle systémových hodin. Katalogy nejsou nikterak dlouhé soubory, průměrná velikost je do 40 kB (Ced - 21 kB, Diavolo - 30 kB, knihovna ReqTools -1.7 kB ... ), záleží na rozsahu programu.

Překládání
Aby bylo možno nějaký program zlokalizovat, musí být již autorem naprogramován tak, aby to podporovat. V dnešní době již většina tvůrců komerčního a PD software dbá na to, aby jejich nové produkty bylo možno zlokalizovat. Lokalizaci podporují již takové programy jako FinalWriter, Sbase4 Pro, ToolManager, WordWorth 3.0, ReOrg 3.11 atd. (s největší pravděpodobností se s jejich českými katalogy brzy setkáte) a podobných programů bude stále více. Takový program má v sobě většinou zabudovány všechny hlášky a jejich kódy v angličtině a na jednom řádku je udáno, kde program nalezne svůj katalog a jak se jmenuje (např. ced.catalog, diavolo.catalog ...). Program podporující lokalizaci hledá při spouštění svůj katalog v příslušném adresáři podle zvoleného jazyka, pokud ho nenalezne pokračuje plynule dál a používá texty vestavěné. Pokud katalog nalezne začne používat při výstupu na obrazovku speciálních funkcí, které preferují texty z katalogu oproti originálu obsaženému v programu. Většina výrobců software většinou dodává již vytvořené katalogy hlavně v němčině, francouzštině, holandštině atd., katalogy v angličtině jsou velmi zřídké, protože všechny programy jsou v tomto jazyce již psány. Některými programy např. "EasyCatalog" nebo "CatEdit" si můžete takovéto vytvořené katalogy přeložit, pokud dokážete překládat z jazyků, ve kterých jsou tyto katalogy psány (jak jsem již výše uvedl, angličtina to většinou není). Osobně se domnívám, že většina amigistů dá zaručeně přednost překládání z angličtiny, protože ji ovládají daleko lépe než takovou němčinu nebo holandštinu.. Jediným řešením, jak získat katalogy v angličtině, je nadmíru zručný amigista, který perfektně ovládá assembler. Ten dokáže program krokovat a vytáhnout si z něj vše potřebné. Tvůrci PD a shareware software, kteří také pracují v angličtině, již vytváří většinu svých produktů tak, aby podporovali lokalizaci. Poté však nevytváří katalogy ve všech možných jazycích, ale k programu dodají soubory "Catalog Description" a "Catalog Translation" (s příponou ".cd a .ct", to jest zdrojový text katalogu. Překladatel může tento soubor pohodlně editovat v jakémkoliv textovém editoru a nakonec si ho zkompiluje prográmkem "CatComp", který naleznete třeba na InterNETu (autoři systému tento program vytvořili a dali volně k dispozici systémovým programátorům). Některé z Vás by v tuto chvíli mohlo napadnout, že vůbec nepotřebujete žádný z níže testovaných produktů. Prostě si vyberete některou z norem češtiny, vezmete soubory z diskety "Locale 3.0" a prográmkem "EasyCatalog" si je přeložíte do češtiny. Problém je, že vytvoříte něco zcela nestandardního a hlavně odvedete jen polovičatou práci. Málokdo dokáže upravit soubory ".country a. language", takže datumy se vám budou i nadále zobrazovat v cizím jazyce. Stejně tak jako i tvorba převodních filtrů pro CrossDOS není jednoduchou záležitosti. Některé programy (např. WordWorth, PersonalPaint) však mají lokalizaci řešenu zcela odlišně. Tyto programy mají všechny své texty, hlášky, nabídky atd. uloženy ve speciálním formátu v externím souboru a lokalizace docílíte pouze jeho přeložením (přepsáním). Tento druh lokalizace lze používat i na systémech, které lokalizaci nepodporují, tedy i na staré A500 s Workbenchem 1.2/1.3.

Lokalizace ANO či NE ?
Přečetli jste si základní informace o tom, jak lokalizace respektive národní prostředí fungují a nyní se musíte postavit před otázku, zda to má vůbec nějaký význam? Když jsem si já lokalizaci nainstaloval poprvé, koukal jsem na ni jako "tele na nový vrata" a po necelé hodině ji ze svého harddisku vymazal. Skoro vůbec jsem použitým výrazům nerozuměl a vůbec jsem to nepotřeboval. Náhoda však chtěla tomu, aby mne navštívil kamarád, majitel PC 386 s Windows CZ, který až nechutně pomlouval možnosti Amigy a nemohl mi věřit, že i ona dokáže s uživatelem komunikovat na minimálně stejné úrovni jako jeho počeštěný Windows. Jakmile jsem mu to na své A1200 předvedl, tak byl celý překvapený a dokonce prohlásil, že většina výrazů zde použitých je mnohem srozumitelnější než na jeho PC. Aby jste si mohli správně odpovědět na otázku "Lokalizace ANO či NE ?", musíte si uvědomit ještě několik základních věcí:
1. Lokalizace (nabídky a hlášky) bude fungovat pouze v systému a programech, které ji umožňují. To, že program lokalizaci umožňuje, neznamená že s Vámi bude komunikovat v češtině. K tomu potřebujete příslušný katalog přeložený do češtiny, těch zatím moc není a někdo je musí vytvářet.
2. Pokud jste si již perfektně zvykli na standardní angličtinu, bude Vám (alespoň po jistou dobu) dělat problémy použitá čeština. Ne vždy jsou hlášky stoprocentně srozumitelné a chvíli Vám bude trvat než si zvyknete na to, jaký význam má slovo Budiž, Zrušit, Zapsat atd.
3. Musíte posoudit, jaký jazyk autoři jednotlivých lokalizací používají a zda Vám bude vyhovovat. Takzvaná počítačová čeština je velice sporná záležitost. Velkou chybou je, pokud se autor snaží za všech okolností používat český výraz (třeba prapodivně znějící) oproti srozumitelnému anglickému.
Pro Vaši lepší orientaci zde jsou otištěny i vykradené obrázky s ukázkami klasických situací a malý slovníček nejčastějších výrazů z Českého prostředí CZ3.0d - UTX. Na obrázku č. 5 vidíte jak se nastavuje mód obrazu (ScreenMode) a na obrázku č. 6 je standardní registr pro výběr souborů (v tomto případě pro utilitu FastJPEG 1.10 AGA, velice rychlý prohlížeč JPEG komprimovaných obrázků). OK - Budiž Cancel - Zrušit Continue - Pokračovat Load - Načíst Save - Zapsat Save as - Zapsat jako Open - Otevřít Use - Použít Quit - Konec Cut - Vyjmout Copy - Zkopírovat Paste - Vložit Erase - Smazat Delete - Smazat Clear - Vymazat Remove - Odstranit, vypustit Edit - Zpracovat Search - Vyhledat Font - Znaková sada Drawer - Adresář Assign - Přiřazení Device - Zařízení Volume - Médium Port - Brána Menu - Nabídka Tool - Aplikace Project Projekt Trashcan - Koš Default... - Přiřazený..., základní... Tool types - Údaje pro aplikaci Commodities - Pomůcky Preferences - Nastavení Option - Volba Update - Zaktualizovat Snapshot - Zapsat umístění Unsnapshot - Zrušit umístění Klávesnice: <Shift> <Přeřaďovač> <Space> <Mezerník> <Return> <Vstup> <BkSp> <Zpět> <Up> <Nahoru> <Down> <Dolu> <Left> <Doleva> <Right> <Doprava> V této chvíli jsou k dispozici celkem tři produkty, které komplexně řeší problematiku lokalizace systému. Mezi nejnovější patří další výtvor Slovenské firmy AMIUM, který je snad jen necelý měsíc starý. Všechny tituly, které jsem měl na otestování k dispozici jsou komerční programy. Používání těchto produktů kýmkoliv, kdo není jejich oprávněným registrovaným uživatelem je nezákonné. K testování jsem použil své originální instalační diskety, vždy legálně zakoupené. Pouze "CSLocale / Lokalizace OS 3.0" mi ochotně zapůjčil k otestování zástupce Slovenské firmy AMIUM pan Karel Nekvasil (GeriaComp). Zde jsou mé zkušenosti s jejich používáním a porovnání. Poznámka autora: Všechny obrázky otištěné společně s tímto článkem jsem "vykradl" na svém počítači (AMIGA 1200, Blizzard 1230II MC68030/50 MHz, 4 MB FastRAM, HD Conner 420 MB) pomocí programu ImageFX, přičemž byla použita lokalizace CZ3.Od - UTX/A-B-Comp. Protože mám nainstalovány různé programátorské pomůcky a utility pro vylepšení vzhledu Workbenche jako je například ToolManager, ToolsDaemonMenu, MagicMenu, MagicWB a mnoho dalších, mohl by se celkový vzhled obrázků č. 1 a 2 zdát některým čtenářům poněkud odlišný od toho, na co jsou zvyklí. Takto vyšperkovaný Workbench však nemá zcela nic společného s tímto článkem, národními prostředími a lokalizacemi. Nejpatrnější jsou 8-mi barevné 3-dimenziální ikonky a pozadí (background) z programů MagicWB (více v AtlantidaNEWS 1 Červenec 94) a ikonky z ToolManageru na dolní části obrazovek.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )