AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

MODEMY A KOMUNIKACE


Nejlepší bude začít vysvětlením záhadného slova MODEM. Jako hodně věcí kolem počítačů, je i slovo MODEM zkratkou z angličtiny. Znamená Modulator-Demodulator, což napovídá o principu a funkci MODEMU. Modem je rozhraní mezi počítačem a protějším modemem. Napřed přijme signál z počítače, namoduluje z něj zvukovou formu dat a ta je již v podobě impulzů přenositelná telefonní linkou. Protější modem signál z telefonní linky opět demoduluje na reč přijatelnější pro počítač a pošle mu jej. K čemu ale přesně modem slouží?

Největší využití nalézá modem v dálkovém přenosu počítačových dat. Informatika s rozvojem počítačů přerostla ve vše zahrnující oblast lidské činnosti a ve velké míře i více. Každá větší databáze, či velké počítačové pracoviště, vyžaduje přístup velkého počtu uživatelů. Proto byly vytvořeny lokální sítě, do kterých bylo připojeno několik terminálů zároveň obsluhovaných několika uživateli. Ale důležité je, že k takové lokální síti musíme nejdříve přijít a žádaná data vyhledat v určeném vyhrazeném čase. Jak tedy pro rozsáhlou veřejnost zpřístupnit důležitá a hlavně aktuální počítačová data?
Málo kdo z nás má tolik peněz, aby si mohl dovolit speciální přípojku na některou síť až domů. Ale telefon má doma skoro každý, a poplatek za něj je nepříjemný, ale také ne nesnesitelný. A to už je parketa pro modem. Jeden kabel vedoucí z modemu připojíme snadno jako obyčejný telefon a druhý do počítače který chceme používat jako terminál, většinou pouze na textové úrovni. Spustíme speciální software pro propojení se vzdáleným počítačem. Informace máme jako na dlani, skoro za nic. Zase tak jednoduché to není. Modemy se vyznačují nízkou rychlostí přenosu dat. Tato rychlost se udává v jednotce Baud (Bd). 1 Bd = 1 bit přenesený za sekundu. Nejlepší modemy, jejichž cena se podle výrobce pohybuje mezi sedmi až padesáti tisíci korunami, dosahují rychlosti 14 400 Bd až 38 000 Bd. Obyčejné a snadno dostupné modemy mají rychlost od 75 Bd do 9600 Bd. U nás jsou nejrozšířenější modemy s rychlostí 2400 Bd a 14400 Bd. V menšině jsou 9600 a 4800 Bd rychlé modemy. Stav našich telefonních sítí vyhovuje dobře jen těm pomalejším modemům. I když se leccos zlepšilo, modemy rychlejší než 14 400 Bd mají velké problémy udržet bezchybné telefonní spojení a přenést úspěšně žádaná data.
Tak, teď již známe kategorie modemů a pokračovat budeme jejich speciálními konfiguracemi a nastaveními.
Modem aby mohl úspěšně předat data zprostředkovaná terminálem nebo vzdáleným počítačem a zpracovaná pro něj, musí neustále zkoušet správnost přenášených informací. To zařizuje takzvaný Opravný Protokol u nás nejznámější MNP 2-10. Opravný protokol si s sebou nese už modem sám a při spojování s jiným modemem se "domluví" na jeho použití. Pokud protější modem tento protokol nemá, jsme odkázáni na tzv. Přenosový protokol. Bohužel, ten nepracuje v době kdy prohlížíme seznamy souborů na vzdáleném počítači, nebo pomocí textových vzkazů komunikujeme s jiným účastníkem na vzdáleném systému. Přenosový protokol se používá jen tehdy, chceme-li přenést jakýkoli počítačový soubor na svůj počítač. Přenosových protokolů je spousta, různě rychlých a různě inteligentních.
Mezi nejpoužívanější patří ZMODEM a YMODEM (a jejich verze). Ke špičičce patří málo používaný na pomalejších modemech protokol PUMA. PUMA a ZMODEM považujte za nejlepší k přenosu dat. Oba jako jediní umí i přerušené spojení zachránit tím že dokáží přenos navázat tam kde při minulém neúspěšném spojení skončil. To je praktické zejména u dlouhých a časově náročných přenosů dat. Když nemáte ZMODEM nebo PUMA protokol, musíte celý soubor začít přenášet znovu od začátku, a to není jediná nepříjemnost, která vás může potkat. Konečně ještě existuje jeden druh protokolu. V22.bis, V32.bis a V42.bis. Posledně jmenovaný je nejvíce rozšířený kompresní protokol. Poskytuje velkou výhodu, pokud ho má modem zabudován. Zrychluje několikanásobně přenos původně nijak nekompresovaných souborů, nejlépe textů. Soubory kompresované LHA, ZIP, ARJ nevykazují obzvláště vysoké zrychlení pro přenos, nicméně asi 5 - 10% času na nich kompresní protokol ušetří. Pokud to shrneme, nejbezpečnější spojení dvou modemů je na úrovni MNPS/V42.bis a s přenosovým protokolem ZMODEM nebo PUMA. Co lze vlastně s modemem všechno dokázat? Především zapomeňte na filmy, kde výjimečně nadaný student školy s výpočetní technikou, pomocí modemového připojení na síť (třeba Banky), převede větší sumu peněz na své konto. Netvrdím, že je to nesmysl, ale je to dejme tomu "skoro" nemožné. K nejatraktivnějším oblastem využití modemu patří třeba hry. Existuje poměrně velké množství zejména soutěžních her, které je možno pomocí modemu propojit, a tím pádem prohnat závodními tratěmi i svého kamaráda na druhém konci města, aniž by vás musel navštívit. Stačí zadat modemu telefonní číslo a už jedete svůj životní závod. Také hodně leteckých simulátorů umožňuje propojení modemem a zároveň s tím i potěšení sestřelit svého dlouholetého přítele z oblohy, aniž by jste vy nebo on opustili své domovy...
Existují však i jiné neméně zajímavé oblasti využití modemu. Kdysi, nikdo neví kde a kdy, byly stvořeny takzvané BBS. Zkratka BBS znamená Buletting Board System. Je tu od toho, aby čekala až se jí kdokoli uráčí pomocí modemu zavolat. Popišme si takové vzorové první zavolání na BBS.
1. BBS se ohlásí textem s informacemi o provozu jménu organizace nebo majitele BBS a časy kdy je v provozu.
2. Zeptá se na vaše jméno nebo přezdívku, pod kterou BBS používáte. Protože voláme prvně, tak nás BBS nezná a tedy se jí musíme představit.
3. Vytvoříme proto nového "uživatele" podle otázek BBS. Jedná se o základní údaje, jako je jméno a bydliště, nebo telefon a tak dále...
4. Pokud jsme vše úspěšně zodpověděli, čeká nás ještě heslo, které budeme znát jen my, a které zabraní komukoli nepovolanému užívat si systému BBS na náš úkor.
5. Dostaneme k výběru ze základních funkcí BBS přístupných novému uživateli. Mezi ně nejvíce patří takzvané Knihovny, které obsahují někdy nepředstavitelná množství dat jako jsou programy, hry, obrázky, atd...
Dále každá BBS má svou "poštu". Poště a jejímu využití musím věnovat více prostoru. Především textové zprávy, předávané pomocí modemu, se správně nazývají E-Mail z Anglického Electronic Mail. V češtině to znamená Elektronickou zprávu. Takto lze komunikovat s kýmkoli, kdo má modem a zájem se s někým bavit. Taková nejznámější E-Mailová síť je FIDO NET. FIDO NET je chytře zapojen a vymyšlen tak, aby do několika málo dnů a někdy i hodin došla vaše zpráva třeba i do Japonska a odpověd samozřejmě stejně rychle zpět. Jako prvně modemující je třeba požádat správce BBS nebo správně SYSOPA (systémového operátora) BBS, aby vám založil takzvaný POINT. Což je vaše FIDO adresa, na kterou vám může chodit pošta a informace z celého světa. Pokud nemáte point nezoufejte. Ještě můžete komunikovat jako ECHO. Tím ovšem odpadá možnost komunikace s cizinou, protože odkazy a odpovědi vám se neposílají na POINT, ale přímo na vaše ctěné jméno pod jakým jste znám. Na druhou stranu ECHO-Mail obsáhne celou Českou republiku, a možná stále ve velké míře i Slovensko.
Veškerá pošta je rozdělena do tematických celků, kterým se říká KONFERENCE. Konference provozované u nás mají adresu .42 (čtenáři Douglase Adamse jistě zpozorněli). Pokud chcete tedy něco sdělit světu, například objev neuvěřitelně dobrého software, vyberete si konferenci AMIGA.42, místo adresáta napíšete All (angl. pro všechny) a připojíte textovou zprávu s popisem toho úžasného produktu. Můžete tuto zprávu napsat třeba do NÁBOŽENSTVÍ, ale nejen, že ji neuvidí ten správný okruh lidí, ale Moderátor té postižené konference vás napřed upozorní a posléze vám zakáže do konference psát. Aby jste si mohli sami vyzkoušet život na BBSkách, uvedu pár těch co obsahují věci zajímavé pro amigu. Kompletní seznam fungujících BBS je na každé BBS a jmenuje se BBS.CSK Terminator BBS tel. 557 460, čas 22-8:00 M-Soft BBS tel. 791 47 73, čas 24-8:00 G-Data BBS tel. 55 77 22, čas NONSTOP Raxoft BBS tel. CentralNet BBS tel. 786 07 56, 786 52 50, čas NONSTOP Infima BBS Tel. 312 27 41, 312 27 45, 312 22 56, 312 22 57, čas NONSTOP. Doporučuji zejména BBS Terminator, což je velmi kvalitní systém, obsahující snad vše myslitelné pro Amigu v aktuálních verzích. Dále BBS M-Soft orientovaná též na Amigu je už tradiční součást "jídelníčku" modernisty Amigisty. Velký prostor pro Amigu byl dán na BBS Central Net orientované převážně na PC, kam může být připojeno několik (asi 16) účastníků zároveň. Menší ale přesto velmi významný prostor je Amigistům k dispozici i na PC BBS Infima (osm linek), což je taková špička mezi organizací BBS u nás. Další zajímavé systémy už ji zkuste sami, není tu tolik prostoru pro popis každé BBS s orientací na Amigu.
Poslední velmi významnou složkou komunikace po modemu je také pořádaní konferencí v reálném čase na vícelinkových BBS. Z vlastní zkušenosti mohu doporučit BBS Infima, kde se schází velké množství lidí, pomocí funkce Telekonference, kterou software pro BBS MAJOR BBS obsahuje. Já sám jsem velmi častým účastníkem a mohu vřele doporučit, protože se nejen seznámíte se spoustou lidí kolem modemů, ale i s ostatními amigisty a objem takto předaných zkušeností je až zarážející. V současné době nejsem schopen bez modemu provozovat počítač. Člověk si jaksi zvykne mít potřebný software prakticky za korunu rychle doma. Světový trend směřuje k využití modemů i v obchodě. Určitě během svých výprav po BBS u nás a v zahraničí narazíte na katalogy a objednávkové služby různých firem se zajímavým sortimentem. Rychlost modemů se den ode dne zvyšuje, pohodlnost práce se vzdáleným počítačem pomocí modemu taktéž a brzy zjistíte, že peníze vložené do modemu se vracejí bleskurychlým tempem, a že na vašem kontě kromě peněz přibylo i množství dobrých a obětavých přátel. I přes to, že většinu z nich nikdy neuvidíte. Na závěr ještě uvedu názvy dostupného software pro Amigu k provozování modemu: JR-Comm; poněkud zastaralý NComm 2.0; asi na úrovni JR-Comu NComm 3.0; velmi dobrý pokročilý software Terminus; Asi nejlepší komunikační program vůbec. V příští části našeho povídaní o modemech se něco dozvíme o software k modemování a o psychologii uživatelů BBS.

SLOVNÍK PRO ČERSTVÉHO MODEMISTU:
ANSWER - vyvěšení modemu, resp. přihlášení volaného modemu
AT - za AT vždy následuje interní příkaz pro modem
BBS - systém sdružující více uživatelů modemu
CHAT - přímé propojení dvou uživatelů
BBS CM - znamená že BBS je v provozu 24 hodin denně
COMUNICATION SET - software pro provoz modemu
CONNECT - úspěšné spojení modemu
CONNECT 9600 - dokončené spojení modemu na rychlosti 9600 Bd
DOWNLOAD - příjem souboru k Vám ze vzdáleného počítače
E-Mail - elektronická pošta po modemu
FIDO - síť pro dálkový přenos textových zpráv
HANG UP - zavěšení modemu, zrušení spojení
ID - identifikační symbol, či "přezdívka" uživatele
BBS KERMIT - přenosový protokol. obsažen v komunikačním software
LIBRARY - nebo též knihovna souborů. Vlastně adresář se soubory
KONFERENCE - tematicky oddělená součást systému zpráv
MENU - strana výběru funkcí systému
BBS MNP - opravný protokol který obsahuje sám modem
MULTICHAT - prostředí pro komunikaci více uživatelů v reálném čase
NO CARRIER - modem odpojen od modemu vzdáleného počítače
PUMA - přenosový protokol. obsažen v komunikačním software
TELEKONFERENCE - prostředí pro komunikaci více uživatelů v reálném čase
UPLOAD - přenos souboru od Vás na vzdálený počítač
V22-42.bis - opravný a kompresní protokol obsažen v modemu
VOICE - ukončení spojení a další komunikace již normálním telefonem
XMODEM - přenosový protokol. obsažen v komunikačním software
YMODEM - přenosový protokol. obsažen v komunikačním software
ZMODEM - přenosový protokol. obsažen v komunikačním software

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )