PROČ TURBOKARTY?


Jste uživateli Amigy 1200? Nejste plně spokojeni s "továrním výkonem" vašeho počítače? Pošilháváte po způsobu, jak bez nutnosti výměny Amigy dosáhnout jejího vyššího výpočetního výkonu? Pak jsou následující řádky určeny právě vám. Ale pozor, i majitelé silnějších kubatur si v závěru článku přijdou na své!

Co je to tedy akcelerátor?
V našem případě by definice tohoto pojmu mohla znít například takto: je to nenásilné řešení, které dovoluje bez větších zásahů do hardwaru počítače zvýšit jeho výkon. Většinou se jedná o přídavný modul, který má zabudován výkonný procesor a je vybaven rychlou 32 bitovou pamětí, ke které má tento procesor bezprostřední přístup. Akcelerátor urychlí rychlost výpočtů vaší Amigy, částečně zrychlí i některé grafické operace a přístup na váš pevný disk, respektive přenosovou rychlost v cyklu buffer - paměť. Díky hardwarové koncepci počítače Amiga 1200 je velmi obtížný upgrade systému na úrovni výměny procesoru Motorola 68020 (na základní desce) a jeho nahrazení procesorem vyšším. Při návrhu Amigy 1200 stála v popředí zájmu výrobce především nízká cena tohoto počítače a tak modularita A1200 ustoupila do pozadí a nedosahuje takové úrovně jako u Amigy 4000, kde je možné upgrade procesoru provést jednoduše výměnou "daughterboardu". Rovněž osazení další pamětí není možné provést na základní desce a s problémem se budeme setkávat i při nutnosti usadit matematický koprocesor. Naštěstí existují "třetí" výrobci a ti svými výrobky zbavují uživatele Amigy 1200 všech těchto problémů. Samozřejmě, že uživatel má možnost svůj počítač zrychlit i jiným způsobem, nežli je koupě akcelerátoru. Pokud zakoupíte desku s paměti fast, vzroste i výkon vašeho systému (do paměti Fast nemají přístup zákaznické čipy Amigy 1200 a neexistuje zde dělení času na sběrnici, procesor tedy dosahuje vyšších výkonů). Bohužel Amiga 1200 má naneštěstí vyvedenu sběrnici pouze jednou a proto vám doporučuji, abyste se spolu se mnou rozhodli, jakou přídavnou desku či kartu na ni nasadíte. Budeme se spolu probírat množstvím alternativ, a já doufám, že si mezi nimi vyberete tu svou.

Kde použít akcelerátor?
Některé hry při použití akcelerátoru zjevně nezrychlí svoji činnost. Převážně se jedná o klasické různě scrollující akční hry, které se s výpočty stačí vypořádat během jediného snímku. Tyto hry jsou zesynchronizovány tak, že čekají na pozici paprsku na obrazovce a během vertikálního zatemnění. Při zatemnění (přechodu paprsku z pravého dolního do levého horního rohu) prohodí "virtuální" obrazovku (kde se již provedly potřebné změny) s obrazovkou právě vykreslenou na screenu monitoru. Tyto hry jsou sčasovány tak, aby procesor stihl vykonat všechnu práci během jednoho cyklu paprsku. A pokud používáte akcelerátor, procesor sice pracuje, ale nečině čeká na pozici paprsku na obrazovce. U her typu arcade - přiznejme si - je toho potřeba počítat jen velmi málo a pro jejich hraní akcelerátor nepotřebujete. Výkon akcelerační karty se naopak projeví v programech či hrách, které vyžadují množství výpočtů (letové simulátory, DTP, které pracují s vektorovými fonty ...). Práce ve Workbenchi se rovněž zrychlí a to na úrovni některých grafických operací.

Nemám rozhranní k pevnému disku...
Některé akcelerátory pro starší modely počítačů (A 500) mají na základové desce specielní vysokorychlostní rozhranní SCSI - mezi takové karty patří například G-Force od GVP pro Amigu 500 - rychlost přenosu se u tohoto akcelerátoru blíží až k 1,4 MB za sekundu. Pokud tedy máte Amigu 500 a zakoupíte tuto kartu od GVP, vyřešíte dva problémy naráz - pořídíte pevný disk včetně SCSI rozhranní. U Amigy 1200 a vyšších modelů je již rozhranní pro pevný disk (AT) implementováno. Pokud však chcete připojit k A1200 CD-ROM či jiné zařízení s SCSI, musíte si koupit rovněž akcelerátor s možností upgradu SCSI kitem.

Akcelerátor a DMA interface.
Protože tzv. zařízení Direct Memory Access posílají data přímo do paměti, mohou být efektivní díky odlehčení výkonu CPU. Jestliže váš kontroler pevného disku není typu DMA, pak po připojením karty nebudete mít žádné problémy, ale v případě, že vlastníte zařízení jako je například Commodore HardDisk A590 (A500), můžete se s nimi setkat. Pokud tedy vaše Amiga 500 používá pevný disk A590, pak máte jedinou možnost jak si zajistit spolehlivý akcelerátor zakoupit akcelerační kartu Microbotics VXL-030. U Amigy 1200 a vyšších modelů samozřejmě problémy s DMA odpadají, zde je použití pevného disku již vyřešeno "pevným" interfejsem.

Potřebuji FPU?
Jednotka pro operace s plovoucí desetinnou čárkou zvaná rovněž matematický koprocesor umožní vašemu počítači pracovat s reálnými čísly mnohem větší rychlostí, než by to dokázal samotný procesor (v některých vyšších procesorech Motorola je již FPU implementován). Které programy používají tuto jednotku? Především jsou to programy, které se dodávají i ve verzích (někdy pouze ve verzích!) využívajících právě jednotku FPU - Imagine, Real 3D, Sculpt 4D, Vista, Pro Draw, Distant Suns, Alladin ... Existují dva základní typy FPU pro počítače Amiga Motorola 68882 a 68881.

Potřebuji MMU?
Další pochybný pojem? Ne, MMU znamená Memory Management Unit a je to malé inteligentní zařízení, které umožňuje používat tzv. virtuální paměť a dokáže chránit bloky paměti před nahodilým přepsáním. Pojem virtuální znamená zdánlivá - tj. je to paměť, o které si procesor myslí, že k ní může přistupovat jako ke klasické Fast nebo Chip RAM paměti, ale to si opravdu "jenom myslí". Tato paměť je většinou umístěna na pevném disku a právě jednotka MMU zajišťuje při požadavku čtení procesoru z této paměti její automatický přesun (zase s pomocí procesoru) z bufferu disku do klasické RAM, kde procesor požadovaná data teprve načte. Paměť, která byla přepsána blokem "virtuální" paměti se před tím uložila na pevný disk. Tak nějak to funguje, ale je to opravdu jen přibližný laický výklad. Virtuální paměť, jak jste jistě postřehli, má jednu obrovskou výhodu a jednu obrovskou nevýhodu. Výhoda: nemusíte kupovat RAM a využijete pevný disk. Nevýhoda: při určité konstelaci planet, která se opakuje dosti často, jsou operace s virtuální pamětí tak pomalé, že nakonec stejně zakoupíte RAM, navíc operační systém Amigy doposud jednotku MMU nepodporuje. Jaký má tedy pro klasického uživatele MMU význam? Prakticky žádný. Pokud však seriózně programujete v C či ASM, pak MMU ve spojení s programem Enforcer máte k dispozici skvělý ladicí nástroj, který odhalí každý nekorektní přístup do paměti.

Co je to 32 bitový přístup?
Procesor 68000, který používá Amiga 500, 600, 1000, 2000 není plnokrevným 32 bitovým procesorem a používá 16 bitovou datovou sběrnici. To znamená, že může na jeden přístup ke sběrnici "vyzvednout" z paměti pouze 16 bitů. Procesor 68020, který je osazen v Amize 1200 již dovoluje díky své architektuře a 32 bitové datové sběrnici přečíst z paměti najednou celých 32 bitů. Již z toho důvodu je dvakrát rychlejší nežli 68000 a to nemluvím o jeho interní architektuře. Pokud tedy zakoupíte akcelerátor, většinou bude osazen procesorem 68020 či vyšším. Zde se skýtá možnost využít 32 bitové datové sběrnice i u starších modelů Amigy, které měly datovou sběrnici pouze 16 bitovou - výrobci toho využili a akcelerátory s sebou přináší většinou i možnost rozšíření paměti, ke které vede od procesoru "datová sběrnice" v šířce 32 bitů.

Mohu akcelerátor nainstalovat sám?
Skoro všechny akcelerátory pro A500 jsou snadno instalovatelné. To samé platí i u akcelerátorů pro vyšší kubatury.

Koupit novou či akcelerovat?
Pokud se rozhodujete, zda máte akcelerovat vaši A500, A1500, A2000 nebo A3000, měli by jste předem uvážit, zda by pro vás nebylo výhodnější zakoupit nový model počítače, kupříkladu A1200 či A4000, tj. jak říkají Moraváci - an AGA-Based Amiga system. Proto, nežli se rozhodnete akcelerovat starší modely Amigy, nejdříve si dobře spočítejte na kolik by vás jednotlivé varianty vyšly. Možná budete překvapeni. Uživatelům Amigy 1200 či Amigy 4000 mohu zatím doporučit ke zvýšení výkonu těchto počítačů pouze akcelerátor, výkonnější Amiga zatím nebyla představena.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing