AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

WORDWORTH 2.0 AGA


V současné době nám softwarový trh nabízí množství aplikací se štítkem Word Processor, které ovšem umí mnohem více věcí, než bychom si při překladu tohoto slůvka mohli myslet. Tento software nabízí kromě editace textu i množství dalších funkcí (např. import grafiky do textů, nástroje pro kreslení základních geometrických elementů a mnohé další nástroje), které vám umožní snadno vytvořit jakýkoli dokument a dosáhnout jeho profesionálního vzhledu. Hranice mezi programy s hlavičkou "Word Processor" a DTP balíky se pomalu začíná rozostřovat.

Musím konstatovat, že se výrobci Amiga-softwaru konečně začali specializovat i na některé další odvětví, nežli jsou všudypřítomné hry a programy pro vizualizaci. Amiga velmi citelně strádala na poli programů určených pro zpracování textu. Dnes však konečně mohu říci, že se objevilo dostatečné množství kvalitního software, který tuto krvácející ránu zacelil. Patří mezi ně i Wordworth? Základní fakta: Tento software pochází od firmy Digita International a na pultech prodejců se nyní můžete setkat se dvěma verzemi. První z nich se jmenuje Wordworth 2 AGA a prodávala se již v roce 1993, ta druhá s přelepkou Wordworth 3 byla dokončena v roce 1994. V tomto článku se zaměřím na Wordworth 2 AGA a to z důvodů velmi prozaických. Wordworth 3.0 obsahuje značné množství chyb. Společnost Digita International však nedávno uvedla novou upgradovanou verzi programu Wordworth 3.0 nazvanou Wordworth 3.0a. Tento software však k recenzi zatím k dispozici nemáme. Na Wordworth 2 AGA se chci soustředit i díky tomu, že jej má možnost při nákupu počítače A1200 získat i uživatel v České republice. Některá balení počítačů Amiga 1200, jako je například Dektop Dynamite totiž obsahují i instalační diskety tohoto programu.
Začínáme: Pozor: Recenzovaný produkt má visačku Special Edition a je dodáván právě jen k počítačům Amiga 1200. Přesto se však od klasického "balení v krabici" liší jen nepatrně. Po otevření balení naleznete několik disket, registrační kartu a dva manuály. První je určen programu Wordworth 2 AGA, druhý se týká "nadstavbového" programu dodávaného s Ww, který zajišťuje optimální spolupráci mezi připojenou tiskárnou a programem Wordworth. Disket naleznete v balení Wordworthu 2 AGA celkem 5. Jedna z disket je vlastní program Digita Print Manager, další jsou programové disky Wordworthu. Na posledním disku je umístěno několik Agfa compugrafic fontů. Dokumentace je dodávána ve dvou brožurkách. První z nich je zaměřena na Wordworth 2 AGA a druhá se týká programu Studio Printer Software, který je k Ww dodávan. Dokumentace k programu Wordworth je psána srozumitelnou angličtinou a obsahuje množství obrázků, ať již se jedná o jednotlivé položky menu či celé výřezy obrazovek. Díky rejstříku umístěném na začátku manuálu je velmi snadné nalézt jakékoli důležité body týkající se Wordworthu - ať již se to týká registrace či popisu funkcí programu. Na závěr autoři dokumentace nabízejí množství clipartů a množství různých typů Agfa-fontů, které si můžete od firmy Digita International k Wordworthu dodatečně objednat. V dokumentaci o 160 stranách se nachází vše, co budete pro práci s programem potřebovat. Informace v programovém on-line HELPu Wordworthu jsou přibližně identické s tím, co naleznete v klasickém papírovém instrukčním manuálu. Dokumentace k programu Digita Print manager. Dokumentace k tomuto programovému doplňku Wordworthu je opět napsána velmi přehledně a srozumitelně. Pokud se podle ní budete orientovat, v žádném případě by jste neměli mít s programem Print Manager jakékoli problémy. Instalace: Instalaci odstartujete nakliknutím ikony Install, která se nalézá na disku pojmenovaném výstižným Wordworth Install. Program se vás dotáže zda chcete provést instalaci plnou či zákaznickou a dále pak určíte kam bude Ww nainstalován. V případě že nejste vlastníky pevného disku poskytuje program i možnost instalace na klasické třiapůlpalcové diskety. Installer pracoval na mé A1200 / 250 HDD přibližně po dobu pěti minut. Během instalace vyplňte registrační kartu. Po jejím odeslání, máte reálnou šanci zdarma odebírat časopis, který vás bude informovat o produktech firmy Digita International. Po skončení celého instalačního procesu, vám na pevném disku ubudou asi 3 MB doposud volného prostoru. Nyní můžete použít známou třítlačítkovou kombinaci a po opětovné inicializaci systému nakliknout ikonu Wordworthu. Pozor: Při prvním spuštění musíte vyplnit registrační requester platnými údaji (to se týče především licenčního čísla), jinak se Ww nespustí. Po spuštění si Wordworth načte některé základní informace jakými jsou například názvy všech fontů, které máte instalovány na svém pevném disku ve standardním adresáři a zjistí jaký typ tiskárny jste při instalaci nastavili. Rovněž si zjistí jaké Agfa kompatibilní fonty máte nainstalovány v adresáři ...Wordworth/Intellifonts. Následně otevře knihovnu WWReq.library a po zobrazení vaší registrace můžete začít pracovat. Pozor: Ww požaduje Kickstart 1.3 nebo lepší a Workbench min. ve verzi 1.3. Pro spuštění vyžaduje minimálně 1,5 MB paměti RAM. Luxusní front-end. Po spuštění Wordworthu se na několik sekund objeví okno s registračním číslem a údaji, které jste zadali při instalaci programu. Poté již můžete začít pracovat. Jak již jsem v nadpisu této kapitoly uvedl, Wordworth má jedno z nejsympatičtějších uživatelských rozhraní. Standardní obrazovka Ww je otevřena v režimu PAL HIRES (640 x 256) ve čtyřech barvách. Ww 2 AGA samozřejmě podporuje i ostatní obrazové mody, které dovoluje použít AGA chipset. (Ww se dovede "otevřít" i jako okno na obrazovce Workbenche.) Pod horní lištou, kde trůní klasická pull-down menu se nachází otevřené okno dokumentu pojmenované Untitled. Okno má na pravém okraji posuvné jezde, kterými se můžete svisle scrolovat dokument. Jezdce pro posuv ve svislém směru jsou umístěny na dolní liště okna. Kromě toho naleznete po levé straně okna svislou lištu, na které jsou umístěna tlačítka, kterými můžete Wordworth ovládat stejně jednoduše, ale spíše ještě pohodlněji nežli z hlavních menu. Kromě toho je okno vybaveno standardními podobně jako okna Workbenche i gadgety sloužícími pro uzavření okna, jeho posuv do popředí a rovněž gadgety pro změnu jeho velikostí. V horní části okna se nachází "pravítko", které slouží k nastavování zarážek při editaci textu. Podobné pravítko může být umístěno i vedle svislé lišty s tlačítky. Celková koncepce na mne působí velmi profesionálně a až neuvěřitelně přehledně. Začněme psát.
Jednou ze základních věcí, na které při posuzování charakteristiky programu jako je Wordworth klademe důraz je práce s fonty. Wordworth 2 AGA dokáže pracovat s fonty Agfa, a ostatními kompatibilními fonty a to v libovolném množství. Rovněž podporuje klasické bitmapové Amiga fonty. Všechny znaky můžete samozřejmě podrobit základním operacím, jako je underline, cursive, hold, u vektorových Agfa fontů máte samozřejmě možnost dynamicky měnit jejich velikost. Rovněž množství barev písma použitých v dokumentu je závislý jen na množství bitplánů. Klasické operace jako je cut, copy nebo paste provádí Wordworth jak pomocí menu, tak prostřednictvím horkých kláves. Text je možno přesouvat mezi jednotlivými okny a libovolně jej kopírovat či mazat. Jediná i když podstatná nevýhoda Wordworthu je, že při těchto operacích nepoužívá standardní clipboard, takže je uživatel ochuzen o přímé vkopírovávání či přenášení textu mezi jednotlivými aplikacemi. Zatržení bloku se provede kliknutím levého tlačítka myši a posuvem kurzoru přes daný řetězec. Wordworth podporuje volbu, resp. zatržení jednoho slova (dvě rychlá kliknuti nad slovem), nebo celé řádky (tři kliknutí). Označený text je možné prostřednictvím jezdců formátovat či díky ikonám umístěným na levé svislé liště měnit jeho styl. Rovněž změnu fontu celého označeného bloku můžeme provést velmi jednoduše. Wordworth poskytuje velmi silný potenciál při opravách chybně napsaného textu. Dovoluje používat jazykový korektor (116 000 slov) či slovníček synonym (826 000 cros ref.). Pro nás jsou však bohužel tyto možnosti méně zajímavé. Pravděpodobně využijeme pouze funkce find a replace. Kromě toho poskytuje Ww obvyklou práci s textem, jako známe například z Cygnus editoru, včetně různých druhů zarovnávání či posunu po jednotlivých slovech, řádkách či stránkách a časového zálohování. Rovněž umožňuje do textu vkládat datum, čas a mnoho dalších itemů, podporuje sub a superscript atd. Další zajímavou vlastností je možnost (kterou využijete např. v případě rozesílání většího množství dopisů podobného znění, ve kterých se mění jen některé položky) importovat data z některých aplikací (Superbase atd.) Zaráží mě, že i přes to, že dovoluje takovýto luxus nepodporuje Ww makra a rovněž neumí pracovat s ARexxem. Pokud editaci textu dokončíte, Wordworth dovoluje importovat a exportovat text ve formě "čisté" ASCII Amiga nebo PC (CR/LF). Dle mého jeho možnosti při práci s textem uspokojí i náročnějšího uživatele. Nyní se přesuňme k další části článku, která se zabývá importu a použití obrázků s textem. Pokud se týče importu grafiky, Ww podporuje import souborů ve formátu IFF/ILBM vč. AGA formátů. Každý obrázek ukládá spolu s dokumentem, ale pokud šeříte místem na disku, můžete obrázek s dokumentem spojit příkazy link. Ww pak nebude uchovávat obrázek s textem, ale bude si pamatovat pouze cestu, na které jej má hledat. Počet barev obrázku závisí na počtu bitplánů, ve kterých Ww pracuje. V případě použití většího množství barev, nežli využívá obrazovka Ww se obrázky automaticky konvertují. Obrázek je možno zvětšovat a zmenšovat a přesouvat z jedné tiskové strany na jinou. Ww bohužel neumí dostatečně optimalizovat (stále) bitmapovou grafiku vzhledem k rozlišení tiskárny, což je velmi podstatný nedostatek. V případě tisku dokumentu Ww neumožňuje jeho tisk v podobě otočené o 90 stupňů. Ww rovněž neumožňuje import vektorové grafiky v žádném formátu. Při práci s grafikou jste bohužel ochuzeni o možnost přesouvat grafiku z jednoho dokumentu do druhého. Ke každému obrázku můžete přiřadit několik artibutů (zda bude obtékán/neobtékán textem, z jaké strany atd...) Při práci s grafikou se zejména při posuvu stránky projeví značná pomalost programu, který je ve srovnání s ostatními na trhu dostupnými aplikacemi jeden z "nejuloudanějších". Pokud požadujete rychlejší výpis na obrazovku nemůžete grafickým prvkům ve vašem dokumentům nastavit, aby místo nich Ww zobrazoval jen jejich obrys či rámeček. U textu naštěstí můžete použít volbu Quick screen, která způsobí, že se při výpisu na obrazovce místo vektorových Agfa fontů používají klasické fonty bitmapové. Dalším nedostatkem tohoto programuje, že Ww nemá žádné nástroje pro práci s 2D vektorovou grafikou a neumožňuje tedy vkládat do textu vámi vytvořené vektorové objekty. Dokončili jste svoji práci? Pak si můžete prohlédnout svůj dokument pomocí funkce page preview a zhodnotit jeho layout. Pozor: V textu jsem se zmínil o rychlosti tohoto programu. Následně tedy pro srovnání uvádím tabulku rychlosti zpracování jednotlivých úkonů. (měřeno na A4000/040). Wordworth Final Writter Import 70 000 znaků 70 13 (sec) Reformát 70 000 znaků 85 29 (sec) Nalezení a replace 750 znaků 195 52 (sec) v dokumentu o velikostí 70 000 Import obrázků v HAMu-8 30 6 (sec) Základní menu Nyní jsem načrtl přibližný potenciál Ww a nyní si popíšeme co po spuštění uvidíte v okně. Následuje popis tlačítek po levé straně okna viz obrázek (od shora dolů). První čtyři ikony/tlačítka slouží k nastavení pravých nebo levých zarážek a tabulátorů. Druhá čtveřice slouží pro nastavení stylu formátu dokumentu. Text může být formátován klasicky, do textu, mohou být vkládány mezery, které zaručí, že všechny řádky budou na délku zarovnány stejně, text může být vystředěn či formátován k pravému kraji. Další ikonou je otazník. Po jeho nakliknutí se objeví okénko HELPu, kde si podle jednotlivých topics můžete vyhledat pomoc. Po stisknutí obdélníkové ikony umístěné pod ikonou helpu si můžete zvolit z nabízených fontů vektorové fonty Agfa (můžete je libovolně zvětšovat či zmenšovat a vždy dosáhnete čistých a oblých hran) či klasických bitmapových fontů, které používá i Amiga. Následují ikony, ve kterých si můžete zvolit typ písma (normální, podtržené, šikmé či tučné) a ikony pro práci s bloky. Všechny předchozí operace jsou samozřejmě aplikovatelné i na blokem označený text. Text bloku označíte pravým tlačítkem myši. Pokud chcete označit jen jedno slovo, stačí na něj najet kurzorem a dvakrát stisknout levé tlačítko myši. Pokud chceme zvolit celou řádku, postup opakujeme jen s tím rozdílem, že přidáme jedno kliknutí navíc. První ikonou ze série tří ikon určených pro blokové operace text vystřihneme a zkopírujeme do clipboardu (Ww bohužel nepoužívá clipboard Workbenche), druhou ikonou text pouze překopírujeme a třetí obsah clipboardu přesuneme na obrazovku. Následuje ikona s obrázkem tiskárny, kde máte možnost zvolit počet stran a případných kopií tisknuté strany, zda budete tisknout odzadu (odpadá třídění), tisknout pouze sudé či liché strany a několik dalších "nezbytností", jejichž popis můžete nalézt v manuálu či vestavěném HELPu. Z hlavního menu tiskárny rovněž můžete přejít do menu preference, kde máte možnost nastavit kvalitu tisku a velikost strany metodu tisku a druh papíru (traktor/A4...). Kromě toho zde rovněž můžete znovu nastavit ovladač tiskárny. Další ikona slouží k nastavení barev. Po jejím stisknutí se objeví preference, kde můžete jednotlivé barvy doladit tak, aby lahodily vašemu oku. Posledních několik ikon vám umožní průběžně měnit barvu písma či jednotlivých bloků podle barev, které jste před tím nastavili. Hlavní lišta Na hlavni liště se nachází hodiny, které pokud máte ve své Amize nějaký baterií zálohovaný generátor času, ukazují správný čas. Po stisku pravého tlačítka myši hodiny zmizí a objeví se několik základních menu. Project Zde otvíráte a zavíráte dokumenty, můžete je mazat a tisknout, zde je rovněž umístěna funkce Page Preview, která vám předvede, jak bude strana(y) vypadat po vytištění na tiskárně. (Na mém DeskJetu 520 strana vypadala vždy trochu, ale ne úplně stejně jako v tiskovém preview programu, což potvrzuje Murphyho "What You See Is What You Never Get.) Rovněž z menu projed můžete opustit Ww. Edit Menu Edit slouží ke klasické práci s bloky (mazání, kopírování, ukládání, označování...) Format Kromě stylů písma zde můžete aktivovat psaní SUPERSCRIPTem či SUBSCRIBTem a rovněž aktivovat menu pro výběr fontů. Document V tomto menu máte možnost dotvářet layout vašeho dokumentu. Popis tohoto menu by byl příliš dlouhý a proto jej nezařazuji. Rovněž zde máte možnost vkládat obrázky, které si Ww konvertuje podle zrovna použitého počtu barev. Utilities Obsahuje dřeň textového editoru. Umožňuje vy hledávat či nahrazovat slova či sekvence slov a rovněž obsahuje perfektní anglický spellchecker, který však příliš v našich podmínkách nevyužijeme. (Pokud máte na pevném disku málo místa, můžete se pokusit soubor pro spellchecker, který zabírá asi 1 MB, smazat.) Wordworth V tomto menu nastavujete preference, voláte hele či zavíráte/otvíráte obrazovku Workbenche. Nejdůležitější je zde symbol "Quick screen". Pokud totiž používáte Agfa fonty, je scrolování textu a jeho výpis pomalý. Pokud zaškrtnete Quick Screen, Ww místo Agfa fontů při výpisu na obrazovku používá fonty bitmapové. Pozor:Většina příkazů z roletových menu může být aktivována pomocí lišty vlevo na dokumentu. Na závěr to nejhorší Na standardní konfiguraci (A1200 se dvěma megabajty paměti CHIP), vám po otevření obrazovky Wordworthu s default preferencemi zbude ještě asi 700 KB. Nejásejte však předčasně. V zájmu vlastního zdraví na stroji s pouhými dvěma megabajty paměti a pracujícím Ww nespouštějte další aplikace. Může se vám totiž klidně stát, že Wordworth při změně rozlišení zamrzne (a s ním i Wb) a vy se můžete pokochat pohledem na krásný blikající červený rámeček. Wordworth rovněž při nedostatku paměti neotevře žádný requester (save, load..) či nerozbalí lištu menu. K havárii systému většinou nedojde, ale nejistota, kterou ve vás vyvolá to, že najednou (pokud se nenaučíte s Ww pracovat pomocí horkých kláves) nemůžete svůj dokument uložit stačí poněkud vznětlivější povaze k tomu, aby stroj vyresetovala a připravila se o svoji práci. Programátoři Ww zřejmě udělali chybu, že se nepokusili alokovat navíc dostatečné množství paměti, které by umožnilo v kritických chvílích otevřít alespoň základní requestery. Obdobná situace, zvláště při práci s větším množstvím barev, může nastat v případě, že do textu vložíte obrázek. Situace je velmi zajímavá a hodná zaznamenání: nemáte možnost otevřít requester (nemůžete tedy obrázek/ky smazat) a tak zbývá jen stisknout LAmiga+S a dokument uložit. Pak ovšem máte dokument uložen včetně již zmiňovaného obrázku, který způsobil nedostatek paměti. Poté co program znovu zavedete a vložíte do paměti svůj dokument, situace se opakuje a opakuje a vy po čase máte stejně jako vaše přítelkyně, možnost meditovat... Celkově Díky doslova lajdácké práci programátorů při práci s pamětí, která se projevila jak na verzi 2, tak i na verzi 3.0, se uživatel pracující na dvoumegabajtové Amize, dočká zklamání. Jediné řešení (u verze 2 AGA) jest pořídit si několik megabytů přídavné paměti FAST. Poté by vám měl Digita Wordworth 2 AGA fungovat víceméně uspokojivě. Odpověd na základní otázku Wordworth je jednou z alternativ, která přichází v úvahu při zpracování textu a částečnou podporou grafiky. Pokud budete tuto aplikaci používat pro menší projekty (a máte-li množství volné FAST-RAM), mohu vám jej doporučit. Pokud však máte v oblasti zpracování textů náročnější požadavky, pravděpodobně by vám mohl vyhovovat program Final Writter, který je oproti Wordworthu mnohem spolehlivější. Tento text byl napsán v programu Ww, který při této činnosti naštěstí zkolaboval pouze jednou. Text dopisuji v CEDu. V příštím čísle se podíváme na poněkud radostnější zoubek programu Final Writter.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )