AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

LIGHTWAVE 3D


Když jsem poprvé slyšel o programu LightWave 3D od firmy NewTek, nevzbudil ve mě ani nadšení, ani důvěru, protože, jako správný konzervativec, jsem uznával pouze Imagine jako uživatelsky příjemný nebo Real 3D v2 jako sice těžko ovládatelný, ale velmi silný 3D program. Ve chvíli mého osobního setkání s LightWave 3D v3.5 jsem však byl nucen konstatovat, jak moc jsem šlápl vedle!

Tento software se dodává ve velmi vkusně, v zelených odstínech, vyvedeném obalu. Hned po otevření mě zaujala sympatická velikost manuálu - A4 - a jeho tloušťka. Je vidět, že si výrobce cenní zákazníka a snaží se mu poskytnout perfektní servis. Dále pak je tu 7 instalačních disket, hardwarový klíč, registrační karta, velká červená karta plná pravidel a zákazů, týkajících se manipulace se softwarem a také seznam instruktážních videokazet, které si můžete (každou za $49.95) objednat. Jedna z nich, obsahující 40 minutový popis Layoutu, je přiložena.
Jde o uživatelsky velice přátelský a zároveň velmi silný program, ve kterém zcela jednoduše vytvoříte složité animace. Grafické rozhraní programu (GUI), je řešeno netradičně, ale vůbec ne špatně. Já osobně jsem nenašel téměř nic, co bych ze svého pohledu mohl programu vytknout, snad kromě toho, že program je, mírně řečeno, nenajedený. Spokojí se s "pouhými" 8MB RAM, ale tomu, kdo by v něm chtěl opravdu pracovat, doporučuje výrobce i já mnohem víc. Pro orientaci uvedu vlastní zkušenost: s pamětí 6MB si program prohlédnete a dokoupíte paměť, na Amize 14MB RAM občas vzniknou problémy, na 22MB je vše bez problémů, alespoň dosud. Pro ty, kteří mají "hluboko do paměti", nabízí program "Data overlay" a segmentaci oblázku při renderu. LW3D se dodává ve verzi s i bez koprocesoru.
Začnu tedy s vlastním popisem programu. Po spuštění programu se otevře šedá obrazovka, ve které se díky standardnímu názvosloví a přehlednému uspořádání vyzná snad každý. Jedná se o obrazovku s názvem "Layout".
První vlevo nahoře je menu "Scene", kde najdeme informaci o autorech, o volné paměti, jak se jmenuje scéna-projekt, se kterým právě pracujeme, kolik je v něm objektů, světel, ale dokonce i obrázků (IFF Textur), polygonů a povrchů (materiálů). Scénu můžeme samozřejmě nahrát, uložit nebo vymazat, určit, jak bude dlouhá výsledná animace, které objekty a jak budou viditelné při editaci. Kromě toho ve spodní části najdeme informaci o klíčových pozicích a jejich umístěních v čase. Téměř všechny parametry v celém programu, mohou mít časový průběh. V tomto a ve esech dalších menu i na hlavní obrazovce se po stisku klávesy "Help" objeví klávesové ekvivalenty všech příkazů a ještě některé další funkce vyvolatelné pouze z klávesnice.
Dále je tu menu "Object". S objekty můžeme provádět všechny běžné operace, je tu ale navíc volba vylínání a zalínání objektu, prolínání se vzdáleností, dokonalý systém metamorfózy, inverzní kinematika (skeletony) a mnoho dalších věcí, kterým jsem ještě nestačil zcela porozumět.
V menu "Surfaces" (povrchy) můžeme editovat všechny možné vlastnosti materiálu od barvy po odrazivost, průhlednost...atd. Také tu můžeme povrchům přiřazovat IFF i matematické textury.
IFF textury nahrajeme v menu "Images", které slouží jako databanka všech obrázků ve scéně použitých, tedy je tu i případný foreground nebo background obraz.
Další na řadě je menu "Lights", a tady je, jak ostatně vyplývá už z názvu programu, zřejmě nejsilnější místo LightWave. Kromě základních funkcí jako globální nasvícení, intenzita, barva a typ světelného zdroje je tu vol-ba a menu "Lens flare", což bohudík nemá nic společného s podle mě nezdařeným pokusem firmy Impulse Imagine 3.0), ale vytváří se zde naprosto dokonalá iluze viditelného světelného zdroje se všemi (nebo téměř všemi) možnými efekty s tím spojenými, jako jsou realistické odrazy čoček kamery nebo hvězdicový filtr před objektivem. S trochou šikovnosti se vám podaří vytvořit i světelný kužel (musíte použít objekt a správný materiál). K programu je mimo to přiložen dostatek příkladů možností využití.
V menu "Camera" program přesvědčí i poslední zatvrzelce o svém profesionálním zaměření. Opět tu najdeme běžné volby jako "wireframe", "quickshade" nebo "Realistic"...atd.. Je tu volba rozlišení buď podle předvoleb, které představují rozlišení v rozpětí od quickrenderu po tiskovou kvalitu (3008x2304 bodů), nebo podle vlastního uvážení až do 8000x8000 bodů. Minimum je 16x16 bodů, ale to jen pro úplnost. Je tu možnost "rozmazáni" v pohybu (Motion blur), field (půlsnímkový) rendering, volba typu filmu, na který budeme osvěcovat (!), ohnisková vzdálenost objektivu kamery.
Další na řadě je menu "Effects". V něm si nastavíme, jaký obrázek nebo sekvenci dáme na pozadí, do popředí, jakou klíčovací barvu z "popřeďového" obrázku vybereme, použijeme-li mlhu, jaký bude její časový průběh,...atd.
Dále následuje velmi důležité menu "Record". Tady mohou uživatelé s "malou" (8MB) pamětí nastavit "data overlay" mód, můžeme nastavit display, do kterého bude program renderovat, tj. od "none", kdy se průběh renderu zobrazuje v 16ti odstínech šedi, přes HAM a HAM8, kdy render probíhá stejně, ale po dokončení se obraz překreslí v požadovaném módu, až po zobrazení na grafických 24bit kartách, kdy render probíhá v truecolor grafice.Toto samozřejmě nemá vliv na výslednou kvalitu obrazu, tu nastavíme o kousek níže. Program nabízí IFF 24, IFF Raw (nezapakovaný), HAM, HAM8 a Targa 24bit formát. Lze ukládat formát ANIMS v HAM nebo HAM8 módu. Máme možnost použít 8bit nebo 24bit alpha channel pro definici průhlednosti barev. Pro použití na Amize doporučuji 8bit, neboť mám dojem, že programy s 24bit alfou ještě na amize neexistují, ale mohu se mýlit.
Předposlední menu "Options" se týká nastavení GUI, jako je počet barev, rozlišení, viditelnost cest,...atd.
Poslední menu "SN" (ScreamerNet) z vás asi bohužel využije málokdo, jedná se totiž o nastavení screameru. Je to kata osazená l-4 procesory o výkonu přibližně 120 MIPS (každý). Za zlomek ceny pracovní stanice takto získáme její výkon.
Po probrání horní lišty můžeme pokračovat levou částí obrazovky. Vybereme si, jestli se chceme na scénu dívat ve 2D nebo perspektivním okně, z pohledu zvoleného světla nebo kamery. Toto menu je označeno "View". Pod ním je menu "Edit" a "Mouse", tady nastavíme, zda budeme manipulovat s objektem, skeletonem, světlem či kamerou a v jaké ose, můžeme vyvolat grafické znázornění pohybu a toto editovat...apod. Kdykoli pohneme s objektem nebo s čímkoli na scéně a vytvoříme klíčovou pozici (Key frame), spočítá se automaticky splineová křivka pohybu. Máme ovšem také možnost použít lineární spojnice mezi jednotlivými klíči nebo editovat tenzi křivky.
Na tento krátký článek jsem toho o "Layoutu" myslím napsal dost, teď ještě velmi krátce o "Modeleru".
Pro paměťově slabší stroje doporučuji Modeler spouštět z jeho samostatné ikony, pro ostatní je volba "Modeler" v Layoutu vpravo nahoře. Jde o poměrně složitý, ale skvělý modelovací nástroj. Umožňuje editaci pomocí základních objektů (Primitives), pomocí kreslení křivek, odečítání objektů, textu a v neposlední řadě i ARexxových maker. Podporuje fonty standardu Adobe Type 1 (*.pfb). Používá standardní nástroje, jako extrude, mirror, clone a podobně. Je situován tradičně do 4 pohledů, ten perspektivní je implicitně vypnutý a zapnout ho můžete v menu display. V Modeleru je také možno použít klávesu "Help" a využitím tzv. -"shortcuts" z klávesnice podstatně zjednodušit a zkrátit dobu strávenou editací objektu. Editovat můžeme až v deseti nezávislých vrstvách. Modeler je koncipován poněkud nezvykle, ale dá se za určitou dobu učení a bojů s manuálem pochopit a zvládnout. Mě se to zatím nepodařilo, ale měl jsem na celý program poměrně málo času.
Program LightWave 3D je s přihlédnutím k jeho dobré ovladatelnosti (zvlášť při editaci scény, tedy při animaci) a přehlednosti v současné době asi nejlepším produktem v kategorii 3D programů. Vadí mi snad jen absence dynamiky (Newtonovy zákony), ale v současné době jsou už k dispozici za příplatek jako přídavný modul. V době, kdy tento článek čtete, již byla představena verze 4.0, která je již i v provedení pro PC kompatibilní stroje.
V některých videopůjčovnách nerazíte na film Babylon 5. Tedy vězte, že animace a efekty ve filmu jsou vytvořeny na počítačích Amiga a z valné části právě v programu LightWave 3D Firmy NewTek, který mi k otestování laskavě zapůjčila firma Syntex Technologies. Po jeho vyzkoušení jsem se okamžitě rozhodl pro koupi tohoto produktu.
Těším se na další setkání s vámi u popisu některého dalšího grafického editoru na stránkách Atlantida News.

Hardwarové požadavky:
Jakákoliv Amiga (včetně A1000)
8 MB RAM, Hard Disk, WB 2.04 a vyšší
Doporučeno: 68030 nebo lepší procesor
24bit Grafická karta, více paměti

Podporované formáty:
IFF 24, HAM, HAM8, RAW, TARGA

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )