AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

JAK NA FIDO


Co je to Fido? Fido je amatérská počítačová sít, která nyní pokrývá tři kontinenty - Ameriku, Evropu a Austrálii. Počet uživatelů Fida se dnes počítá na desítky tisíc. Sítí neustále kolují stovky zpráv a souborů, a to buď v poště, nebo v konferencích (na rozdíl od pošty jsou tematicky zaměřeny na určitá témata). Probíhají stovky diskusí, hádek i milostných konverzací.... To je všechno pěkné, řeknete si, ale kolik to stojí? Není to tak hrozné, jednou denně zavoláte svému "Bossovi", to znamená jeden místní hovor. Jistě už jásáte, musím ovšem dodat, že jde o "off-line" síť zprávy se postupně rozesílají po celém světě, což nějakou dobu trvá (například zpráva na Slovensko jde 3 dni). Tuto nevýhodu však vyvažuje možnost postlání pošty do InterNetu a kontakt z celým světem. Tak co? Není to lákavá představa?

Co je "point"?
Abych mohl odpovědět, musím nejprve popsat strukturu sítě Fido. Každý účastník Fida má svoji adresu, např.: 2:420/68.4 a ta přesně určuje jeho místo v síti. Jak? Je to jednoduché: první číslo označuje tzv. zónu, v našem příkladu je to číslo 2, což je Evropa, dvě čísla za dvojtečkou označují region (42 -Čechy), třetím číslem je číslo sítě (0- Praha), za lomítkem je číslo nodu, node je přímým nadřízeným pointů a má právo point zřídit nebo zrušit. Tím jsem se dostal k pointu, je to konečný uživatel, pod ním už není nic. Odebírá konference (= oblasti zpráv s určitým tématem), přispívá do nich, píše a čte poštu a jednou denně volá svůj node, aby si vyměnil zprávy. Point samozřejmě musí jako všichni účastníci sítě FIDO dodržovat obecná pravidla (POLKY) a pravidla jednotlivých konferencí (RULES), která jsou dostupná na většině BBS.

Jak se stát pointem?
K úspěšnému "pointění" potřebujete dva programy - a to MAILER a TOSSER. Mailer obstarává vlastní spojení mezi vámi a vaším bossem, tzn. vytočí číslo, uskuteční "handshake", pošle váš paket se zprávami, a přijme pakety se zprávami a soubory pro vás. Pak přichází ke slovu tosser, který vám umožní došlé zprávy přečíst, napsat další a ty složit do paketu, který odešle mailer. V tomto článku budeme předpokládat, že vlastníte Amigu se systémem 2.0 a vyšším a popíšeme si instalaci programů Spot (tosser) a TrapDoor (mailer). Pokud nemáte tyto programy k dispozici, či nemáte systém 2.0, budete se muset poradit s vaším bossem, nebo jiným člověkem znalým FIDA.

Jak nainstalovat Spota?
Instalace Spota se skládá ze dvou částí a to vlastní instalace a konfigurace. První část instalace je prakticky automatická a určujeme, kde má Spot fyzicky být. Po instalaci Spota spusťte a on se vás zeptá na vaše jméno a FidoNetovou adresu, tyto údaje zapíše do konfiguračního souboru a spustí se vlastní program. Konfigurace se provádí volením položek v menu settings a jsou to:
General - Nastavení cest k poště, parametrů editoru a jiných základních parametrů.
System - Zde se nastavuje vaše adresa, vaše jméno, heslo a další údaje potřebné pro zpracování zpráv.
Areas - Tady nastavíte základní parametry konferencí jako váš podpis, origin, a podobné. Je dobré podotknout, že podle arey DEFAULT se budou nastavovat všechny nově přihlášené konference.
GUI - Tady určíte, jaké má Spot používat fonty, barvy a jaké bude rozlišení obrazovky.
Userlist - Sem zadáte jména a adresy svých přátel, potom při posílání zprávy jen kliknete do userlistu, místo vypisování jména a adresy.
Arexx - Pomocí tohoto requesteru zvolíte, které Arexxové skripty chcete mít v menu a na horkých klávesách (rychlé vyvolání).
Tím je konfigurace Spota skončena a nezbývá než nastavení uložit na disk. Na tomto místě bych měl podotknout, že je dobré se s konfigurací poradit s vaším bossem, případně jiným člověkem, který se ve Fidu vyzná. Nyní přistoupíme k instalaci TrapDoora.

Jak nainstalovat TrapDoora?
I zde je instalace velmi snadná. Musíme jen rozbalit archiv s programem do adresáře MAIL:. Jediné s čím budete mít asi problémy je konfigurace, protože s TrapDoorem není dodáván konfigurační program. Abych vám i zde pomohl, uvedu vzorovou konfiguraci:

TrapDoor 1.84+ config file
;; Generated by TrapPrefs v 1.1
; Copyright 1994 Michael J Barsoom
;;SYSOP "Jiri Novak" - Vaše jméno
NAME "Sewer point"-Jméno vašeho pointu
NODE 2:420/68.4 - Vaše Adresa
BOSS 2:420/68 - Adresa vašeho Bosse
PASSWORD "heslo" - Vaše heslo
;INBOUND "Mail:Inbound" - Adresář, kam se bude ukládat došlý paket
OUTBOUND "Mail:Outbound" - Zde bude TrapDoor hledat odesílaný paket
;LOGFILE "Mail:!TrapDoor.Log"
;LOGLEVEL 0:2
LOGLEVEL 1:2
LOGLEVEL 2:2
LOGLEVEL 3:2
LOGLEVEL 4:2
LOGLEVEL 5:2
LOGLEVEL 6:2
LOGLEVEL 7:2
LOGLEVEL 8:2
LOGLEVEL 9:2
;MAXLOGSECS 0
MAXLOGLINES 0
;BAUD 2400 - Rychlost vašeho modemu
MINBAUD 300 - Minimální rychlost spojení
NOMAXBAUD
LOCK
NOFLOATLOCK
7WIRE
DSR
SHARED
;SERIALNAME "serial.device"
SERIALFLAGS 0
SERIALUNIT
SERIALBUFSIZE 8192
ADJUST -11
SLOWMODEM 10
;MODEMANSWER "~~ATA" - Odpovídací příkaz...
MODEMHANGUP "^" - Zavěšovací příkaz
MODEMDIALPRE "~~ATDP-" - Jak se bude volat
MODEMDIALPOST ""
MODEMINIT "~~ATZ~~~~~~~~~" - Inicializační příkaz
;CALL "557460" - Telefonní číslo vašeho bosse
NOKIWIPULSE
NOSWEPULSE
NOSTRIPDASHES
;DIALTIMEOUT 120
MODEMRESETINTERVAL 15
RINGS 1
REDIALDELAY 20 - Počet vteřin před opěrným vytáčením
RETRIES 10
;REXXNAME "TrapDoor"
NOSHOWREXX
NOTIMESTAMP
NOUSEUSERSHELL
TASKPRI 0
NOESCAPERESETSMODEM
;EMSI
FASTEMSI
DIRECTZAP
NOTRAPZAP
WAZOO
DIETIFNA
ZEDZIP
ZEDZAP
NOIMMEDIATE
NOSNIFFARQ
ARQSTRING "ARQ"
;PICKUP ALL
NOFORBIDXMAIL
NOFORBIDALL
NOABSNOKEEPALL
XMAIL
NOFORBIDFREQ
ALLOWREFUSING
NOKEEPXMAIL
;BBSMODE None
;;NOACCOUNTING
;FKey "1:"
FKey " 2:"
FKey " 3:"
FKey "4:"
FKey "5:"
FKey "6:"
FKey "7:"
FKey "8"
FKey "9:"
FKey "10:"
FKey "11:"
FKey "12:"
FKey "13:"
FKey "14:"
FKey "15:"
FKey "16:"
FKey "17:"
FKey "l 8:"
FKey "19:"
FKey "20:"
;NOQUIET
NOZOOMFULLSIZE
NOAUTOADJUST
BEEPDISPLAY
WRAPLINES
SCREENMODE TrapDoor
NOUSESYSFONT
NOBACKGROUND
NOINTERLACE
AUTOOVERSCAN
COLORS 10/160/4095/2560
LOGWINDOW 30/15/580/133
STATWINDOW 30/155/580/93

Popsal jsem řádky, které musíte změnit, ostatních si nemusíte všímat. No teď máme nakonfigurované oba programy a můžeme začít "pointit".

Jak si přihlásit konference?
Spot vám automaticky zřídí areu NET_X_XXX_XX, to je vaše netmailová area, tedy area se zprávami přímo pro vás (nikdo jiný si je nemůže přečíst) a od vás, a ještě areu BAD, kam se ukládají zprávy. Jako první napište zprávu svému bossovi, aby věděl, že jste vše nakonfigurovali správně, a zároveň vám může poslat seznam konferencí, které odebírá. Poté co vám tento seznam zašle, musíte si je připojit. Připojení se provádí zasláním zprávy uživateli AreaFix s adresou vašeho bosse, v subjektu bude vaše heslo a zpráva bude mít např. takovýto tvar:
+AMIGA.42
+HYDE-PARK.42
-MULTITASK.42
---
V této zprávě se žádá o připojeni konferencí amiga a hyde-park, a o odpojení konference multitask. Zpráva musí končit třemi minusy. Takto napsaná zpráva bude zpracována "automatem", který vám začne posílat objednané konference. Ale stále jsem ještě neřekl, jak se zprávy vlastně odesílají. Tato činnost je velmi jednoduchá - až dopíšeme všechny zprávy, případně až se přiblíží mailovací hodiny (je to domluvený čas mezi nodem a pointy, kdy si vyměňují zprávy) zvolíme na základní obrazovce funkci Export. Ta vezme všechny napsané zprávy a připraví z nich paket, který bude odeslán. A až bude ten pravý čas klikneme na tlačítko Poll. Nahraje se program TrapDoor a začne volat vašeho bosse, proběhne handshake a předají se zprávy. Pak se řízení předá zpět Spotovi. Klikneme na import a Spot rozbalí přijatý paket a rozdělí zprávy do konferencí.

A co dál?
Dál už je to snadné, stačí jen číst, psát, odpovídat na dotazy, hádat se, diskutovat a užívat si spojení s celým světem. No a mě nezbývá než doufat, že se na Fidu setkáme...
(Pozn.red.)
Jak tedy postupovat, pokud máte zájem stát se členy velké rodiny uživatelů sítě FIDO? Nejdříve jak je uvedeno v článku, zavoláte svému bossovi. Boss je zjednodušeně řečeno vlastně BBS, která je členem sítě FIDO. Každá taková BBS se každý den v určitý čas spojí s jinou BBS a vymění si zprávy, které na ni poslali koncoví uživatelé, tedy POINTi což jste de facto vy. Existuje celý provázaný řetěz takovýchto BBS, které si mezi sebou vyměňují došlé zprávy. Nutno dodat, že BBSky většinou provozují nadšenci a hovory z regionu do regionu, při kterých BBS předávají mezi sebou FIDO zprávy platí z vlastní kapsy. Proto by jste neměli FIDEM posílat zbytečnosti a využívat jej opravdu cíleně.
Co se týče FIDOvání prostřednictvím BBS. Musím vás upozornit, že ne každá BBS je členem sítě FIDO. Pokud tedy na nějaké BBSce chcete požádat o POINT, pak se nejdříve neopomeňte informovat, zda vám jej muže BBS poskytnout. Tedy, narazili jste na BBS, o které víte, že má FIDO. Co udělat?
Nejdříve zanechte správci BBSky, tedy Sysopovi, zprávu s žádostí o přidělení POINTU. Pokud vám Sysop na poštu odpoví Sysopové jsou obecně zavaleni poštou a ostatními Sysopskými povinnostmi, tak mějte několik dní strpení - kladně, pak vás požádá o vaše jméno a příjmení a rovněž o jméno vašeho budoucího POINTU a heslo, které oprávní k vyzvedávání pošty právě vás. Následně vám sysop napíše to nejdůležitější - jakou budete mít FIDO adresu. Pak si nakonfigurujete TOSER a MAILER, připojíte konference zavoláte pro první zprávy-konference a pak můžete směle psát a psát.
Poštu si vyzvedávejte alespoň dvakrát týdně, případně se o frekvenci výběru pošty domluvte se Sysopem. Pokud vás zachvátila konferenční FIDO-horečka, jako se to stalo mě, pak při nevybírání si pošty vaše poštovní schránka na BBS muže nakynout za týden i o jeden megabajt dat. Pokud tedy budete někam na delší dobu odjíždět a nebudete si moci pravidelně vyzvedávat poštu, pak je vhodné dočasně odpojit přihlášené konference. Pokud jste z Prahy, jako BBS pro zřízení POINTU vám mohu doporučit např. Terminator BBS, přímo zaměřenou na počítače Amiga.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )