AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

JAK NA SUPERBÁZI


Vážení příznivci Amigy a Superbase zvláště, vítám Vás tímto u druhého dílu seriálu o tomto databázovém programu. V předcházejícím čísle ATLANTIDA News jsem Vám vysvětlil několik základních pojmů v oboru databází, ukázal Vám, jak se v Superbasi vytváří struktura jednoduchého adresáře a dnes nás čeká jeho plnění záznamy (tedy adresáře adresami) a ukážeme si také jak se editují a prohlíží a třídí a vyhledávají a ... a o tom dalším snad později.

Superbase Professional - Díl 2.
V prvním díle jsme si již společně vytvořili celou strukturu databázového souboru "Adresář" a skončili jsme právě v místě, kde se vše po zadání indexů uložilo na disk. Dnes budeme pochopitelně pokračovat. Náš soubor je hotov, ale chybí mu data. V našem případě to jsou ty adresy.
Předpokládám, že jste si dovolili od minule počítač vypnout (snad jste ho dva měsíce natrápili zapnutý ???!!!), a proto by jsem Vám měl nejprve ukázat, jak se soubor uložený na disk otevírá. Nyní tedy opět spusťte program Superbase Professional stejným způsobem jako minule a počkejte než se Vám objeví úvodní obrazovka. Pokud používáte verze SBpro4 v1.0 nebo SBase4 Pro v1.30 mělo by se před Vámi objevit přibližně to, co vidíte zda na otištěném obrázku.
Nyní otevřete v menu "Project" položky "Open" a "File", případně použijte kombinace kláves pravá Amiga a "O". V registru, který se Vám následně objeví zvolte jméno souboru, který chcete otevřít. V našem případě "Adresar" a opět klikněte na "OK". V případě, že jste minule uložili tento soubor na jinou disketu nebo do jiného adresáře, musíte tento adresář otevřít (to je v tom malém okénku napravo).
U verze SBpro2.01 a 3.01 musíte použít před "Open File" ještě "Directory Change", pro změnu aktuálního adresáře, protože tyto verze nedokáží otevírat soubory z jiného než aktuálního adresáře.
Poté Vás program požádá o zadání hesla, napište to s největší prioritou, aby jste mohli číst, zapisovat i mazat záznamy. V našem případě to bylo heslo "atlantida" a odešlete. Vzápětí se otevře obrazovka, kde budou v černém obdélníku v pravém horním rohu vypsána všechna jména polí. Právě jste se dostali do hlavní části programu Superbase, protože zde se odehrává vše důležité. Na tomto místě budete prozatím zadávat i mazat záznamy, vyhledávat i listovat v nich, ale to by jste tam museli také něco mít.
V menu "Record" zvolte položku "New" jako nový záznam (též možno stisknout pouze pravá Amiga a "N"). Vzápětí se v řádku za názvem pole "Cislo" objevila číslice "1" a kurzor je aktivní až na řádku "Prijmeni". Vysvětlení je zcela jednoduché. Pokud si dobře vzpomínáte, v minulém díle jste definovali, že do pole "Cislo" budou automaticky přiřazována pořadová čísla (v tomto případě jednička znamená pochopitelně první záznam), a že toto pole bude pouze pro čtení (Read only - vy jako uživatel ho nemůžete editovat). Proto počítač dle vzorce, který jste při definování databázového souboru zadali v okně "Constant formula for Cislo", vygeneroval onu jedničku, zapsal ji do pole a protože je pouze pro čtení, rovnou přeskočil na další řádek - pole "Prijmeni". Tam nyní můžete zadat příjmení první osoby ve Vašem adresáři. Pokud používáte SBpro 2.01, 3.01 nebo programem SBpatch (nalézá se na disketě Národní prostředí 11 / AmigaInfo - viz. články "Pracujeme v superbázi" v ATLANTIDA News Září 94 strany 33-34 a "České národní prostředí a lokalizace- 2. část" v tomto čísle) upravené SBpro4 či SBase4 můžete zadávat do obsahů polí texty včetně diakritiky, ti ostatní si musí odpustit háčky a čárky (místo "Novák František" píší "Novak Frantisek" atd.).
Napište tedy například "Novák" a stiskněte Enter, kurzor automaticky přeskočí na další pole (řádek), ale při té příležitosti ještě změní všechna malá písmena v příjmení pana Nováka na velká. Vy můžete zadat křestní jméno, třeba "František". Takto pokračujte ve vyplňování ulice s číslem popisným ("Neznámá 1994"), poštovním směrovacím číslem ("120 00"), městem ("Praha 2"), telefonním číslem ("(02) 123 987") a nakonec i poznámkou (mažete zadat libovolný text. třeba "Ještě větší blbec, než jsme doufali." - toto je pouze příklad).
Aby jsme si mohli ukázat co všechno Superbáze umožňuje, definovali jsme v minulém díle pole datum a částka. V nasetu případě budou představovat datum, kdy jste dané osobě zapůjčili nějaký finanční obnos, a jeho velikost v poli "Částka". Jako datum zadejte například "28.10.94" a částku "10000" (představuje 10 000.- Kč). Po potvrzení klávesou Enter se objeví requester s textem "Save this record?". Program se Vás ptá, zda má uložit tento záznam na disk. Pokud ho chcete uložit, klikněte na "OK" nebo ještě jednou stiskněte Enter, v opačném případě klikněte na "Cancel" nebo klávesu Escape (Esc).
Většina z Vás si v této chvíli asi povšimla obsahu pole "Částka", kde se objevilo asi toto "10000.00". Pokud jste již dříve v Superbázi pracovali, možná již máte program nakonfigurován a obsah tohoto pole bude trochu jiný. Nyní Vám ale ukáži, jak Superbázi nakonfigurovat tak, aby pracovala s naší měnovou jednotkou - korunou českou (Kč). V programu SBpro4 a výše (u nižších verzí je možnost konfigurace omezená, ale určitě si to také vyzkoušejte) otevřete v menu "Set" položku "System options" a v okně, které se objevilo, klikněte vlevo dole na "More" (další volby). Zde klikněte ukazatelem myši do políčka pod nápisem "Currency" (měna, peníze), kde je onen znak "$". Vymažte ho a místo něj napište "Kč", tím dosáhnete, že před finanční částkou v poli "částka" se objeví zkratka Kč. Jenomže dle normy se u nás píše zkratka měny už za čárku. Takže ještě klikněte na gagdet "Suffix" (t.j. přípona), který tuto chybu odstraní. Další chybičkou je vypisování desetinné tečky místo u nás používané desetinné čárky. To opravíte v malém okénku "Decimal" (desetiny) pod nápisem "Number format", do kterého napíšete ",". Tisíce se dle našich norem neoddělují, ale ve světe se běžně užívá tečka, takže u "1000" si ji můžete napsat ("."). Vše nakonec odsouhlaste "OK" v jednom i druhém okně. Toto nakonfigurování se automaticky uloží na disk a vy s ním budete pracovat kdykoliv spustíte superbázi.
První záznam tedy může vypadat asi takto:

Číslo: 1
Příjmení: NOVÁK František
Ulice: Neznámá 1994
PSČ: 120 00
Město: Praha 2
Telefon: (02) 123 987
Poznámka: Ještě větší blbec než jsme doufali.
Datum: 28.10.94
Částka: 10000,00 Kč

Nyní potřebujeme zadat ještě několik osob do našeho adresáře. Opět menu "Record" položka "New" nebo využijte kombinace kláves pravá Amiga a "N". V obsahu pole "Číslo" se objevila číslice 2, která zde zcela logicky představuje další (tentokráte druhý) záznam. Pokračujte v zadávání příjmením, jménem atd. dle níže uvedených příkladů. Opište je do své databáze pečlivě, se všemi detaily, protože na některé položky se budu později odvolávat. Po zadání dvou nových záznamů hned po sobě, se objeví mimo jiné requester "Continue Data Entry?". Počítač se Vás dotazuje zda chcete pokračovat v zadávání dalšího nového záznamu nebo ne. Pokud ano, klikněte na "OK" nebo stiskněte klávesu Enter a budete moci přímo editovat další záznam (ušetříte si tím otvírání menu "Record" položka "New" nebo kombinaci kláves pravá Amiga a "N"). V případě, že nechcete pokračovat v zadávání nového záznamu postačí kliknout na "Cancel" či klávesa Escape. Postupně zadejte do svého adresáře těchto devět dalších adres a případně ještě nějaké další Vámi vymyslené:

Číslo: 2
BREBURDA Josef
Slepá 25
180 00 Praha 8
(02) 786 66 23
Zcela bezvýznamná osoba.
28.10.94
5000.00 Kč

Číslo: 3
PRCÍK Václav
Hřbitovní 153
500 10 Trutnov
(049) 561 93
Vynikající přítel, vždy mi rád pomůže.
1.11.94
0.00 Kč

Číslo: 4
NEMRAVA Pavel
Pod lipou 1941
320 12 Chomutov
(0310) 819 64
Stále někam pospíchá.
15.11.94
20000,00 Kč

Číslo: 5
ANDONOV Martin
Heydukova 18
438 01 Žatec
(018) 279 617
Nic důležitého.
30.11.94
150,00 Kč

Číslo: 6
HERNOVÁ Miloslava
Chelčického 661
470 01 Bruntál
(0425 ) 913 62
POZOR - je to ještě slečna!!!
1.12.94
2500,00 Kč

Číslo: 7
ŠIMEK Petr
Lermontova 72
160 00 Praha 6
(02) 450 25 63
5.12.94
800,00 Kč

Číslo: 8
JAKOUBEK Jakub
Pionýrů 828
560 03 Česká Třebová
(0456) 2590
Prodal A500 a koupil A1200.
5.11.94
1500,00 Kč

Číslo: 9
KADLEC Stanislav
Wilsonova 125
274 01 Slaný
Nemá ani telefon.
5.11.94
12500,00 Kč

Číslo: 10
KOZEL Tomáš
Jaselská 6
792 01 Bruntál
Abnormálně nespolehlivá osoba.
7. 11 .94
800,00 Kč

Veškeré údaje (jména, adresy, datumy ...) opisujte přesně, protože si na nich předvedeme možnosti tohoto databázového programu. (Poznámka autora: v tomto odstavci se budou objevovat výrazy jako záznam, pole, název pole..., podrobné vysvětlení co znamenají bylo obsaženo v předcházejícím díle). Jistě se během své práce dostanete do situace, kdy budete potřebovat nějaký záznam opravit. K tomuto účelu nalezněte záznam, kde chcete něco pozměnit a použijte menu "Edit" položka "Current" (kombinace kláves Amiga a E). Nyní můžete daný záznam editovat a cokoliv v něm pozměnit. Pro přesun pojednotlivých znacích se používají kurzorové šipky, Shift + šipka vpravo (nebo vlevo) znamená skok na konec (začátek) obsahu pole (tedy například konec/začátek jména). Toto vše se zdá trochu složité (časem si na to určitě zvyknete), ale pro začátek to jde i mnohem jednodušeji. Pomocí myši, kterou pouze ukážete a levým tlačítkem klikněte na místo, kde chcete mít kurzor a on tam bude. Pro potvrzení obsahu pole a přeskočení do dalšího (o řádek níže) se používá Enter a Ctrl Enter znamená návrat do předcházejícího pole. Pro uložení všech oprav v záznamu na disk můžete odesílat jednotlivá pole Enterem až do konce (poté se automaticky uloží) nebo použít menu "Record" položka "Save" resp. kombinace kláves levá Amiga + "S".
A nyní se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, k čemu byly vlastně databáze vytvořeny: prohlížení záznamů, jejich rychlé třídění a vyhledávání. Pro pohodlné ovládání a prohlížení záznamů je určena lišta, na obrazovce úplně dole, která se ovládá pomocí myši, ale většinu symbolů lze zadat velmi pohodlně i z klávesnice.
Zde je význam, jednotlivých znaků této lišty:
- pauza při rychloprohlížení - mezerník
[] - stop při rychloprohlížení - mezerník a potom K <- skok na začátek databáze - Shift + K vlevo
<<- rychloprohlížení směrem na začátek - Shift+K nahoru
<- skok o jeden záznam směrem na začátek - K vlevo
>- skok o jeden záznam směrem ke konci - K vpravo
>>- rychloprohlížení směrem ke konci - Shift + K vpravo >-skok na konec databáze - Shift + K vlevo
?- vyhledávání záznamu dle aktuálního indexu - ?= - filter (zadání podmínky) - =
[o] - zobrazení externího souboru (vysvětlení v některém z dalších dílů)
(Poznámka: písmeno "K" představuje kurzorovou šipku.)

Jaký význam mají základní úkony jako posun o jeden záznam dopředu/dozadu nebo rychloprohlížení snad nemusím vysvětlovat, takže se na tomto místě pozastavím pouze u vyhledávání záznamu, použití filtru a změna indexu pro třídění. Nyní jste se dostali do stavu, kdy máte svou databázi naplněnu určitým počtem záznamů (v našem případě 10), a Vy potřebujete znát třeba telefonní číslo pana Jakoubka. Zde Vám předkládám jednoduchý návod jak na to jít nejlépe. Předpokládejme, že jste si právě otevřel svou databázi a pamatujete si pouze příjmení dané osoby, nic více.
1. Podívejte se do horní lišty, kde je mimo jiné obsaženo toto "... /ADRESAR indexed on Cislo". Program Vám oznamuje název databázového souboru, který máte právě otevřen a název pole dle kterého se provádí třídění (aktuální index). Nejjednodušší ale zároveň nejhloupější a nejpomalejší metoda jak nalézt záznam pana Jakoubka: skočit na začátek (záznam kde je Cislo: 1) a postupně po jednom záznamu listovat až k místu, kde bude hledaná osoba - ABSOLUTNÍ HLOUPOST!!!. V našem případě by se tato metoda dala použit, protože v adresáři máme jen deset osob, ale představte si, že by jste takto měli hledat někoho v databázi, kde jsou tisíce záznamu!!!??? Situace by byla mnohem jednodušší, kdyby jste znali pořadové číslo hledané osoby, postačilo by kliknout myší na znak "?" v dolní liště (případně pouze stisknout klávesu "?") a do okénka, které se vzápětí objeví zadat číslo hledaného záznamu (např. 3, stisknout Enter a Superbase okamžitě vyhledá a zobrazí záznam, kde je pořadové číslo 3 - pan PRCÍK Václav, Trutnov).
2. Protože však znáte pouze příjmení, musíte změnit aktuální index: nabídka "Project, Open, Index..." (klávesa pravá Amiga + I), v okně, které se objeví je nabídka všech dostupných indexů, klikněte na "Prijmeni" a opusťte okno "OK". V horní liště Superbase hlásí změnu indexu "... /ADRESAR indexed on Prijmeni" a veškeré třídění bude od této chvíle probíhat abecedně dle příjmení osob v adresáři.
3. Klikněte na "?" a zadejte hledané jméno (Jakoubek - je úplně jedno zda budete zadávat velkými či malými písmeny). Zároveň není podmínkou zadávat celé jméno - někdy postačí jen několik znaků a počítač nalezne nejbližší podobný následující záznam. Tedy v případě pana Jakoubka by stačilo udat "jak" a Superbase by sice ohlásila "jak: Key not found..." ("jak" - nenalezen, nejbližší následující je ...) a stejně by Vám zobrazila záznam pana Jakoubka. Podobně "her" nalezne záznam paní Hernové. Pokud pracujete v nějaké větší databázi doporučuji po vyhledání ještě přelistovat na následující záznam (mohlo by tam být zapsáno více osob se stejným příjmením).
Příklad: Potřebujete vyhledat záznam jisté osoby z Bruntálu, ale nevíte o ni už nic dalšího. Není problém. Podívejte se na ovládací lištu na v dolním okraji obrazovky, v její pravé části je "=" (filter), a klikněte na něj. Objeví se okno filtru pro soubor "Adresar". A nyní si ujasněte co víte, osoba je z Bruntálu, tedy klikněte na "Mesto", "LIKE" a do okénka VALUE napište "Bruntal" (stačí bez uvozovek) a Enter. V nejspodnějším řádku by se nyní mělo objevit asi toto: Mesto.ADRESAR LIKE "Bruntal". Protože jsme použili slůvko LIKE místo operátoru "=", budou nyní vypisovány a abecedně tříděny dle příjmení osoby v jejichž záznamech je město "Bruntál", ale i "bruntál" či "BRUNTÁL". Při použití "=" místo LIKE by se vypisovaly pouze záznamy, kde by se město stoprocentně shodovalo s tím co za tento znak napíšete, tedy pouze "Bruntál" a nic víc. Proto je použití LIKE mnohem výhodnější. Klikněte tedy "OK", okno se uzavře a znak pro filtr v dolní liště je zvýrazněn, čímž Vám Superbase oznamuje, že definovaný filtr je aktivní. Pokud nyní budete provádět prohlížení záznamů, budete se pohybovat pouze v záznamech splňujících podmínku definovanou ve filtru (pani Hernova (6) a pan Kozel (10)). Filtr zrušíte, pokud opět kliknete na jeho symbol.
Podobný případ je, pokud by jste chtěli vypisovat pouze osoby z Prahy, tady to ovšem má malý zádrhel. Při zadávání adres jste psali i číslo čtvrti (nebo snad obvodu ???). Znovu klikněte na symbol pro filtr, pokud jste ho ještě nezrušili musíte kliknout ještě jednou, aby se Vám otevřelo staré známé okno a vy jste mohli opět zadávat novou podmínku. Použijte gagdet "Clear" (vymazání staré podmínky) a začneme definovat nový filtr: opět "Mesto", "LIKE" a napište "Praha*". Nyní vysvětlení k té hvězdičce, která zde je takzvaným zástupným znakem, představujícím libovolné množství libovolných znaků za slovem "Praha". Takže filtr bude zobrazovat i záznamy kde je "Praha 2", "Praha XX" atd., bez tohoto zástupného znaku by jste zobrazovali pouze záznamy, u kterých je u města udáno jen: Praha (takový záznam v našem adresáři není, ale můžete si to vyzkoušet.
Podmínky lze velmi efektivně i spojovat, takže pokud chcete zobrazovat osoby z Prahy, které Vám dluží více jak 6000,- Kč, upravte předcházející filtr. Znovu otevřete okno pro definování filtru, vše ponechte a přidáte jen podmínku: "AND" (logický operátor - a současně), "Castka", ">" a do řádku value napište "6000". V okénku by tedy mělo být asi toto:
Mesto.ADRESAR LIKE "Praha*" AND Castka.ADRESAR > 6000
Po aktivaci tohoto filtru by Superbase měla zobrazovat pouze jediný záznam: pan NOVÁK Frantisek (1), Praha 2, 10.000,- Kč. Sami si vyzkoušejte všechny další možnosti a kombinace filtrů. Zde je pár příkladů:
Castka.ADRESAR <= 5000
- všechny osoby, které dluží méně jak 5000,- Kč (včetně 5000,- Kč)
NOT (Mesto.ADRESAR LIKE "Praha*") - všechny mimopražské osoby
Datum.ADRESAR < "17.11.94"
- osoby, které si vypůjčili před 17.listopadem 1994
Telefon.ADRESAR = ""
- osoby, které nemají telefon

No, to by pro dnes (nebo pro tento měsíc???) asi stačilo!!! Tak zase příště, u Superbase, nashledanou. Doufám že nic nevymažete, protože o mazání záznamů, query reportech a ještě něco málo o filtrech si povíme zase v dalším čísle. Těším se na další setkání u již 3. dílu.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )