AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

LOKALIZACE, DÍL DRUHÝ


V ATLANTIDA News 2 - září / 94 jste nalezli článek "Lokalizace" o českých národních prostředích a lokalizacích obecně. V tomto článku bylo popsáno, jak celá lokalizace funguje, co všechno umožňuje, které soubory jsou důležité, kde je naleznete atd. Zároveň byly popsány existující normy češtiny a s nimi spojené komplikace. Text, který máte právě před sebou, byl původně součástí již zmíněného článku, ale protože by byl příliš dlouhý bylo rozhodnuto o jeho rozdělení na dvě části. Druhá část měla být otištěna hned v dalším čísle, ale to se bohužel z technických důvodů nezdařilo a proto je zde až nyní. V tomto díle naleznete komplexní porovnání všech na našem území existujících lokalizací včetně popisu jejich možností, funkcí, kladů i záporů.

CZ3.Od -1992,1993 A-B-Comp / UTX
České prostředí pro Amiga Workbench 3.0
Cena: 190,- Kč
Výhradní distribuce: Stanislav Brabec (UTX), Vyšehradská 27128 00 PRAHA 2, tel.: (02) 291397
Já osobně jsem legálním uživatelem CZ3.0d - České prostředí pro Amiga Workbench 3.0 od firmy A-B-Comp resp. UTX (Stanislav Brabec). Nejedná se o public domain ani shareware software, ale o klasický komerční produkt jehož výhradním distributorem byla firma A-B-Comp.
Tento komplet provozuji na svém počítači Amiga 1200 s nainstalovaným Workbenchem 3.0 (verze 39.29) již více jak půl roku a jsem s ním nadmíru spokojen. Autorem celé lokalizace, všech přeložených katalogů i znakové sady je jediná osoba, která zde odvedla opravdový kus práce. V těchto dnech by již měla být dokončována nová verze, která má údajně několik důležitých vylepšení. Tento článek jsem připravoval jen několik dní před jejím úplným dokončením (již je hotova a v prodeji - poznámka autora). Autor mi nabídl novou verzi k otestování, jakmile bude k dispozici, ale protože jsem byl s přípravou článku ve značné časové tísni, musím se odvolat pouze na jeho informace a plně se věnovat starší verzi. Jakmile budu mít novou verzi nainstalovánu a plně odzkoušenu, budu Vás pochopitelně na tomto místě opět informovat.

Základní změny, které jsou obsaženy v zaktualizované verzi:
1. Mnohonásobně lépe vyřešena instalace, nyní již není nutno vytvářet kompletní plnohodnotnou instalaci pouze ze zlokalizovaných disket.
2. Mezinárodní třídění dle zvoleného národního prostředí, které bude součástí systému společně s novým příkazem Sort.
3. Rádně registrovaná sériová čísla, dle kterých je možno zjistit majitele diskety.

Registrace
Registrovaní uživatelé, sériové číslo atd. jsou nedostatky způsobené výhradním distributorem tohoto produktu, firmou A-B-Comp, která byla mimo jiné i autorizovaným distributorem firmy Commodore. Není proto divu, že byla nucena svou činnost ukončit - zkrachovala. Cena této diskety u A-B-Compu se pohybovala kolem 600,- Kč a nyní se prodává za pouhých 190,- Kč (cena odpovídající konkurenčnímu produktu). Veškeré závazky spojené s tvorbou a distribucí nejnovější i dalších verzí, včetně Hot Line vzal prozatím na svá bedra autor celého produktu, pan Stanislav Brabec (UTX). Přeji hodně úspěchů.

Kódovací tabulka, fonty, klávesnice
Při volbě kódovací tabulky autor nepoužil v zemích bývalého Československa běžně používané normy jako je například KOI8, PBX, Latin 2 (norma ISO 8859-2 = ECMA 94), ale stanovil si několik podmínek a vytvořil vlastní normu. Zmíněné požadavky byly následující:
- v maximální možné míře zachovat znaky původní tabulky
- podpořit češtinu, slovenštinu, polštinu při zachování němčiny
- implementovat nejenom diakritiku, ale i interpunkční znaménka
- oblast znaků $80- $9F nepoužít, protože ji většina programů jako systémovou oblast nepodporuje
- oblast znaků $E0-$F6, $F8-$FE použít pro malá písmena s diakritikou tak, aby malé písmeno mělo polohu o $20 vyšší než odpovídající velké
Dalším významným požadavkem, který byl na tuto normu uložen, je snadné srovnávání řetězců. Diakritika nad určitým písmenem je řazena v pořadí podle ČSN 010181 (s výjimkou ""). Pouze striktní dodržení těchto požadavků umožnilo perfektní funkčnost všech správně napsaných programů i při takových funkcích, jakými je rozpoznávání a převod malých písmen na velká (například CygnusED pracuje bezchybně). Tímto způsobem vznikla zcela nová norma "E2", která má obrovské ambice stát se nejpoužívanějším standardem na Amize. Osobně tuto normu každému vřele doporučuji a pevně doufám, že se tím vytouženým standardem opravdu stane. Zatím tomu vše nasvědčuje.
Oproti velkému výběru alternativních znakových sad, fontů v normě E2 (jsou zde k dispozici všechny fonty dodávané se systémem - Courier, Diamond, Emerald, Garnet, Helvetica, Opal, Ruby, Sapphire, Times a Topaz) mne překvapil poměrně malý výběr map klávesnic, ale oproti tomu velmi elegantně propracovaná změna různých map klávesnic pomocí programu "FKey". Autor mimo jiné dbal i na podporu a objasnění práce s vektorovými znakovými sadami.
Důležitou součástí je balík programů na práci s alternativními znakovými sadami jehož základem je program "AltFontPatch". Jedná se o jakousi univerzální systémovou záplatu pro vnucování alternativních znakových sad. Jeho úkolem je hlídat každého, kdo otvírá znakovou sadu (pomocí funkcí graphics.library OpenFont a diskfont.library OpenDiskFont) a upravovat jméno znakové sady (například místo Topaz.font se bude otevírat Topaz-E2.font). Tímto způsobem se vnucují fonty s diakritikou namísto těch standardních.
Autor má zájem na maximálním rozšíření jím navržené české znakové sady a chce ji prosadit jako standard. (Pokud mohu posoudit, norma E2 si zatím stojí velice dobře a již dnes je na přibližně stejné úrovni jako mnohem starší a déle používaná KOI8.) Z tohoto důvodu je zde volně k dispozici jako Public Domain archiv "AltFontPatch27.LZH". Autor však předpokládá, že v archivu nebudou bez jeho vědomí prováděny žádné změny (jako např. podlá výměna znakových sad a podobně). Tento archiv obsahuje dvě verze programu (zvlášť pro systémy 1.2, 1.3 a 2.x, 3.x), několik E2 fontů, mapu klávesnice, instalaci plus něco navíc a ke všemu návody.

Podpora tiskáren
V testované ani právě dokončované verzi lokalizace zatím bohužel nejsou obsaženy žádné české ovladače tiskáren. Autor však počítá s jejich zařazením již v další verzi. Dle nejnovějších zpráv by měly být již během měsíce října hotové ovladače pro několik tiskáren vybavených češtinou v normě Latin2 a Kamenických (například HP DeskJet atd.), poté přijdou na řadu ovladače tiskáren s možností downloadu a až jako na poslední se budou vytvářet ovladače pro tiskárny bez možnosti downloadu (s těmi bude nejvíce práce).

Filtry pro CrossDOS
V adresáři "L:FileSystem Trans" naleznete velké množství nových filtrů pro převod českých textů z/do různým norem. Při jejich používání však nejste omezeni pouze na zařízení CrossDOS (MS-DOS diskety), ale jsou určeny také pro převod (takzvanou konverzi) vašich textů napsaných pod jinými kódováními pomocí rozšířeného příkazu "Copy" a "Filter". Pro zjednodušení konverze textů připravil autor několik dávek v adresáři "S:" (SPat a Filter). Celkem jsou k dispozici tyto filtry: ASCII-7, CsH, DANSK, INTL, IRV, Kam, Kam-Ami, KOI-8-CS, KOI8CS-Ami, Latin-2, MacCE, PC-L2, quotes a strip-E2. Velmi podrobný popis jednotlivých filtrů včetně rad k tvorbě vlastních naleznete v dokumentaci.

Instalace
K instalaci použil autor program Installer (mimochodem jím také zlokalizovaný), který se stává standardem pro instalování nového software. Většina nových her a hlavně užitkových programů (Scala, Deluxe Point IV AGA, Brilliance, ImageFX, WordWorth, PageStream 3.0 a mnoho dalších ) je instalována pomocí tohoto geniálního produktu, který představuje interpret jakéhosi skriptového programovacího jazyka. Takto provedené instalace jsou velice elegantní, rychlé a dávají možnost uživateli do instalace zasáhnout, částečně ji ovládat i přerušit.
Instalaci je možno provést na diskety (Výroba disket / Instalace) nebo na harddisk (Lokalizace). Nejvýhodnější je použít "Výrobu disket", nainstalovat lokalizaci na kopie originální firemní sady OS 3.0/2.1 (pět disket, které jste dostali s počítačem či dokoupili) a vše poté nainstalovat na harddisk. S instalací přímo na harddisk je spojeno několik komplikací.

Dokumentace
Na disketě je obsažena velmi zdařile zpracovaná dokumentace o velikostí necelých 50 kB, která je psána vynikajícím jazykem srozumitelným pro úplného začátečníka i profesionála. Autor prokazuje znalosti spisovného Českého jazyka a hluboký zájem o danou problematiku, vysvětluje správné používání uvozovek, abecední třídění dle norem atd. Dále se dosti podrobně rozepisuje v problematice zařízení CrossDOS, filtrování a konverze textů, tvorbě nových filtrů, charakterizuje již vytvořené filtry a objasňuje problematiku vektorových znakových sad. Pochopitelně zde naleznete i informace o rozložení klávesnic a tabulky znaků.

Shrnutí
Celkově na mne dělá tento produkt dojem opravdu profesionálního zpracování, což se o konkurenčních projektech zdaleka nedá napsat. Nejenom program, ale i autor působí dojmem solidního profesionála, který se během práce na počítači zajímal i o jiné neméně podstatné věci jako jsou pravidla českého pravopisu, ustálené normy (ISO, ČNS) atd. Kromě toho se mi velice zamlouvá český počítačový jazyk, který v tomto produktu použil (dá se říci, že ho i vytvořil) a přimlouval bych se i za jeho širší používání (např. tvůrci nového software nebo překladateli katalogů). Na použitých překladech některých termínů je nepatrný nádech českého Systému 7 počítačů Macintosh.
Disketa s CZ3.0d neobsahuje žádné přeložené lokalizační katalogy pro programy, které nejsou součástí standardního systému, jak je tomu zcela nelogicky u Českého prostředí od firmy AmigaInfo. Lokalizace systému by se měla zabývat výhradně systémem a ne jinými programy a daty, které by se měly distribuovat zcela odděleně jako jiný produkt. K tomuto účelu má autor přeložené katalogy k textovému editoru CygnusED 3.5, k programu ToolManager a na několika dalších se pracuje. Je jen otázkou času kdy a jak budou distribuovány. Předpokládá se, že by mohla být vytvořena další disketa obsahující některé programy, přeložené katalogy atd. Velké množství do češtiny přeložených katalogů naleznete zaručeně na právě připravované Atlantida PD sérii (o ní se dozvíte více na jiném místě tohoto čísla).

České prostředí - 1993-1994 Tomáš Lebr
České prostředí II - 1993-1994 Tomáš Lebr
pro Amigy 500+, 600,1200 s Workbenchem 2.1, 3.0, 3.1
Cena:190,- Kč + 190,- Kč
Výhradní distribuce: Amiga Info Šumavská 19120 00 PRAHA 2, tel: (02)256201, 253708

Před časem mi přítel oznámil, že také firma Amiga Info vytvořila České prostředí (Lokalizaci), ale poněvadž jsem byl naprosto spokojen s tím, co jsem měl již delší dobu na svém počítači nainstalováno (CZ3.0d - UTX), nevyvolala tato informace v mé osobě žádný zájem. Pravý opak nastal ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že jeho součástí je i prográmek "SBpatch", který umožňuje bezproblémovou práci s češtinou ve vynikajícím databázovém programu "Superbase Professional 4", který často a velmi rád používám i k profesionální práci. Okamžitě jsem běžel k telefonu a objednával kompletní aktuální verzi, současně jsem je požádal i o rychlé vyřízení - byl jsem velice netrpělivý. Náhoda tomu chtěla, že jen pár dní poté jsem byl požádán o přípravu článku na téma lokalizace a porovnání Národních prostřední. Po necelých čtrnácti dnech (nevím zda to bylo přičiněním České pošty nebo firmy Amiga Info) jsem obdržel dobírkou obálku. Byl jsem velice potěšen, protože se mi veškeré materiály začaly pěkně scházet doma.
Velké překvapení nastalo po otevření obálky. Neobjevil jsem žádný doklad o nákupu, paragon nebo cokoliv jiného, nic, kromě jedné neznačkové diskety v igelitovém pytlíčku s bílou etiketou a černým potiskem, na které bylo mimo jiné vyznačeno sériové číslo. Byl jsem trochu zklamán, protože jsem očekával diskety dvě. Přiložen byl pouze malinký registrační formulář, který svou velikostí odpovídal disketě. Poté jsem vložil disketu do mechaniky a čekal co se stane. Disketová mechanika chvíli pracovala a nakonec se otevřela obrazovka Workbenche ve standardním rozlišení (640 x 256 a 4 barvy). Prohlédl jsem si zlokalizované nabídky, otevřel několik systémových programů, aby jsem se přesvědčil o funkčnosti češtiny, a nakonec jsem kliknul na soubor "Návod" a adresáři "Dokumentace". To jsem asi dělat neměl, protože disketa ohlásila chybu v jistém diskovém bloku. Po podrobném prozkoumání jsem zjistil, že je vadných ještě několik dalších bloků a tudíž i souborů. Protože jsem si z tohoto důvodu nemohl přečíst text, kde autor radí jak postupovat v případě komplikací, běžel jsem k telefonu. Opět točil to samé číslo a podělil se o svůj problém, mimochodem jsem se zmínil i o tom, že postrádám druhý disk (prý se dodává jen na zvláštní objednávku). Byl jsem požádán o navrácení vadné diskety s tím, že mi obratem pošlou funkční. Ještě tentýž den jsem vše zabalil, napsal dopis, ve kterém jsem požadovat zaslání kompletní aktuální verze Českého prostředí a to včetně druhého disku, a vše doporučeně odeslal. O tom, že potřebuji lokalizaci k otestování pro tento článek, jsem se nezmiňoval, vystupoval jsem jako řadový Amigista. Tím jsem v té době skutečně byl, protože jsem se nesmírně těšil na program SBpatch a české katalogy k několika programům.
Po jisté době jsem obdržel další obálku, odesílatelem byla opět firma Amiga Info, a obsah byl zcela stejný jako minule (NoName disketa, registrační formulář a víc nic). Na tomto místě nechci v žádném případě veřejně pomlouvat tuto firmu a rozhodně nechci říci, že dodává vadné diskety, na druhý pokus bylo vše OK. Osobně se domnívám, že se jednalo o náhodu (sám dobře vím jak nekvalitní jsou některé neznačkové diskety, proto pro svou potřebu již používám pouze značkové Maxell, Verbatim. TDK ...). Přesto se domnívám, že písemná omluva by byla namístě. Ne, nejsem ješitný ani žádný "šťoural", ale u mne by tím velice stoupla prestiž firmy - to se bohužel nestalo. Nejvíce mne mrzelo, že se mi opět nepodařilo získat tu, "pro mne již vysněnou", druhou disketu. No co, opět jsem se chopil sluchátka telefonu a vytáčel již známé číslo, kde jsem dostal příslib brzkého vyřízení. Asi po dvaceti dnech netrpělivého vyhlížení poštovního doručovatele (vždy pro mne nic zajímavého neměl) jsem byl nucen znovu použít telefonní aparát, vytáčet již perfektně známé pražské číslo a opět žádat o "okamžité" vyřízení. Po mých "výhružkách"jsem dostal příslib, že disketa České prostředí II mi bude odeslána ještě ten den. A světe div se, následující den u mne zvonil poštovní doručovatel, žádal po mně dalších 216,- Kč (190,- Kč + poštovné) a předal mi obálku s disketou. Jistě si dovedete představit míru mé radosti.
A proto si Vás dovoluji upozornit, že pokud snad budete objednávat kompletní České národní prostředí od firmy Amiga Info, tedy diskety I a II, pokuste se to ve své objednávce několikrát důrazně napsat. Snad budete mít více štěstí než já a obě diskety dostanete za cenu 2 x 190,- Kč + poštovné bez jakýchkoliv komplikací.

Registrace
Ale nyní již k vlastnímu otestování a obsahu disket. K tomu patří i registrační formulář, jehož vyplnění a odeslání se jeví jako velice výhodné. Firma zřídila bezplatnou hot-line a BBS pro registrované uživatele. Na BBS naleznete vždy poslední (nejaktuálnější verzi Českého prostředí, kterou si můžete zdarma stáhnout do svého počítače. Pro svou práci jsem měl k dispozici verzi ze 8.2.1994 - verze 1.07, ale poslední změny a opravy byly údajně na této disketě provedeny 27.6.1994. Kódovací tabulka, fonty, klávesnice. Základem každého českého prostředí je použití některé normy kódování, znakové sady a klávesnicové mapy. V této lokalizaci je použita upravená norma KOI8, která má jednu velkou výhodu - je běžně používána na počítačích PC. Toto kódování vytvořila firma AmigaInfo před delší dobou a již ji používá řada Amigistů. Tato norma však příliš nerespektuje původní tabulku Amigy což způsobuje několik komplikací v některých programech. Znaky slovenské abecedy jsou zde však zařazeny zcela logicky (nikoliv mezi speciálními znaky, jak je to u mnoha tabulek).
Oproti konkurenčním lokalizacím mne překvapila značná absence fontů se znaky české a slovenské diakritiky. Na základní disketě naleznete pouze tři: "KOI8" o velikostí 8 a 11, "Pica a Elite" jsou menší patkové fonty, v klasickém rozlišení jsou špatně čitelné, ale ve vysokém rozlišení prokládaném (Hires-Lace, 640x512) nebo v módu Produktivity na Multisync či VGA monitorech vypadají velmi dobře. Několik vektorových fontů se nalézá na druhé disketě, za zmínku stojí pouze "Monoplane", který připomíná písmo psacího stroje. Stále ještě existuje mnoho programů, které se odvolávají na font Topaz (bez češtiny), z tohoto důvodu je použit program TurboTopaz, který vnucuje systémový font s diakritikou. Program TurboTopaz sice zdaleka nedosahuje kvalit AltFontPatch od UTX, ale svůj účel splňuje.
Přestože fontů není k dispozici mnoho, vynahradíte si to na klávesnicích. Naleznete jich celkem osm: CZ a CZ1 odpovídají českému psacímu stroji, ostatní jsou programátorské klávesnice pro německou (KOI8, D-KOI8) a americkou verzi (KOI8-USA, USA1-KOI8). Slovenská mapa je "SK" a KOI8-PS je upravená klávesnice pro program PageStream. Na rozdíl od normy E2, kterou dal její autor volně k šíření, je norma KOI8 se vším co k ní patří komerčním produktem, který nesmí být šířen bez souhlasu autora. V dokumentaci se udává, že ji nesmíte šířit, ale můžete používat pro svou potřebu v přímé souvislosti s kterýmkoliv programem na kterékoli Vaší disketě.

Podpora tiskáren
V dokumentaci se nalézají stručné popisy jen k některým ovladačům tiskáren, které byly v mé testované verzi k dispozici:
D100M.ISO_ROM, EpsonQ.Kamenicka_ROM, EpsonQ.Kamenicka_ROM2, EpsonQ.Latin-2_ROM, EpsonQ.Latin-2 ROM2, EpsonX.graficky draft, EpsonX.Kamenicka_ROM, EpsonX.Kamenicka_ROM2, EpsonX.Latin-2_ROM, Epson_LX-100.Latin2_ROM, HP_DeskJet.Latin2_ROM, HP-DeskJet.puvodni_ROM, IBM_ProPrinter.download, Robotron_K6304, Star_LC-10.download, Star LC24-10.download, Star_SJ48.download.

Filtry pro CrossDOS
Oproti konkurenční lokalizaci (CZ3.0d - UTX) je zde jen velmi málo filtrů, které budete moci používat. Obsaženy jsou vlastně jen tři nejrozšířenější normy kódování používané na počítačích PC: Latin 2, Kamenických a Windows EE. Pomocí těchto tří filtrů a zařízení CrossDOS máte kompletně a velmi elegantně vyřešeno přenášení textů mezi Amigou a PC. Ke konvertování do jiných norem (používaných na Amize) je určen program "Převodník".

Převodní program
Součástí tohoto Českého prostředí je Univerzální převodník textu 1.0 (1994 Tomáš Lébr). Jedná se o jednoduchý prográmek vytvořený v GFA Basicu na konverzi textových souborů v různých normách. První co mne na tomto programu překvapilo byla jeho rychlost. S pomalejším konvertovacím programem jsem se ještě nesetkal, protože tento prográmek trhá rekordy. Textový soubor o velikostí 1 kB jsem na standardní A1200 konvertoval na RAM Disk asi 12 sekund. Jestliže by jste chtěli zkonvertovat soubor o velikostí asi 50 kB (to jest přibližná velikost tohoto článku) můžete si klidně jít mezitím uvařit kávu, protože konverze bude hotova nejdříve za 9 minut. Ale abych opět jen nepomlouval. Převodník se velmi pěkně ovládá z menu, pomocí registrů si vyberete a nastavíte vstupní a výstupní soubor (text), vytisknutí souboru, vstupní a výstupní normu kódování. Velice překvapivý pro mne byl počet norem, které tento produkt zná. V testované verzi byly na vstupu a výstupu k dispozici: KOI8 (norma celé lokalizace), Latin 2 a Kameničtí (tyto normy jsou velice časté na PC, výhodnější je použít pro konverzi těchto norem zařízení CrossDOS), Windows EE (úprava Windows pro státy východní Evropy (East Europe), dnes velice rozšířená norma na PC), PBX / Amium (norma použitá v konkurenční lokalizaci, ani na Slovensku není moc rozšířená), CS(Moje3) / AmigaInfo (bývalé vnitřní kódování u AmigaInfo, dnes se již málo používá), KOI8 / PageStream (úprava normy KOI8 pro používání v DTP programu PageStream, funguje). Dále je program připraven na doplnění o normy E2 / UTX (má oblíbená norma, použita v konkurenční lokalizaci) a Mac CE (norma kódování středoevropského systému Macintoshe).

Instalace
Instalační script je pouze pro instalaci na harddisk. Pracuje velice primitivně, pouze překopíruje důležité soubory do logických zařízení "Locale:, Fonts:, Keymaps:, Printers:, C: a L:", systém je nutno mít nastartovaný z harddisku. České prostředí si potom musíte nastavit a upravit konfiguračními editory v adresáři Prefs.

Dokumentace
Zřejmě proto naleznete v dokumentaci i podrobné popisy programů "Input, Font, Printer, Locale". To mně poněkud zaráží, protože dokumentace by se měla věnovat vlastnímu produktu a neměla by podávat podrobné návody k programem, které jsou součástí systému. Kromě toho je v dokumentaci obsažen i manuál k textovému editoru "Ed", který naleznete také na disketě. Zcela nesmyslné je zařazení ceníku kompletního sortimentu zboží a služeb, které Amiga Info nabízí. Reklama je důležitá a vzhledem k tomu, že dochází k průběžným aktualizacím tohoto produktu je možno zařazovat i aktuální ceníky, ale ty by snad neměly být součástí komerčního produktu. Veškeré návody a texty jsou uloženy pouze na disketě a velmi pěkně zpracovány v jednom AmigaGuide souboru. Vzhledem k tomu, že se produkt průběžně aktualizuje (i několikrát měsíčně), by tištěná podoba neměla smysl.

Shrnutí
Tento produkt je podle mne průměrným výtvorem, který má své lepší i horší stránky. Jestliže si objednáte kompletní verzi, obdržíte nejenom soubory nutné pro lokalizaci a práci s češtinou, ale některá další data, přeložené katalogy (k CygnusEd 3.5, knihovně ReqTools, DFA, MuchMore, PPMC), různé programy, přeložené menu a hlášení pro KindWords3, WordWorth a WordWorthAGA, editor klávesnicových map, v Superbase vytvořený seznam všech poštovních směrovacích čísel pro Českou i Slovenskou republiku, patcher pro Superbase Professional 4 verzi 1.00 a 1.20, které potom nedělají problémy s češtinou či slovenštinou.

CS Locale / Lokalizace OS 3.0 -1994 AMIUM
Cena: 300,- Kč
PBX - Národní prostředí v 1.5 -1994 AMIUM
Cena: 380,- Kč
Výhradní distribuce: GeriaComp, Karel Nekvasil, Demlova 5, 586 01 JIHLAVA

Tituly "CSLocale" a "PBX-Národní prostředí 1.5" (dále jen PBX 1.5) jsou dva na sobě zcela nezávislé produkty slovenské firmy AMIUM, které mají cosi společného - řeší problematiku práce s češtinou / slovenštinou na Amize. V tomto článku se budu věnovat oběma produktům jako jednomu celku, protože používání "CSLocale" bez "PBX 1.5" je dosti nesmyslné. Disketa s CSLocale obsahuje pouze soubory nutné pro lokalizaci (české a slovenské katalogy, údaje o cizích zemích, jeden filtr pro CrossDOS atd.), jeden systémový font v normě PBX a dvě mapy klávesnic. Vše ostatní (více fontů, ovladače tiskáren, převodní program a ostatní) se již nalézá pouze na disketě PBX 1.5. Osobně se domnívám, že CSLocale je jen jakousi nadstavbou PBX 1.5 (nebo na kterékoliv nižší verze), přestože oba produkty lze bezproblémově provozovat nezávisle na sobě.

Registace
Firma AMIUM si poctivě vede databázi všech svých zákazníků (na území České i Slovenské Republiky) a na každou prodanou disketu s originálním programem vyznačuje registrační číslo. Po objednávce obdržíte společně s tištěným manuálem zapečetěnou obálku s disketou a registrační formulář. Nejprve jste srozuměn s licenční dohodou (Vaše práva a povinnosti vůči autorům), která nabývá platnosti otevřením zapečetěné obálky s disketou. Po vyplnění a odeslání registračního formuláře Vám vzniká nárok na získání nových verzí jen za manipulační poplatek (náklady na vývoj), což firma AMIUM plně dodržuje. Jakožto registrovaný majitel jedné z prvních verzí PBX-Národního prostředí (již asi 2 roky staré) jsem si před časem objednal update na verzi 1.5, která mne stála pouhých 50,- Kč. PBX 1.5 i CSLocale jsou dodávány na 3.5" disketách polepených bílou etiketou potištěnou na tiskárně (logo firmy a název produktu).

Kódovací tabulka, fonty, klávesnice
Firma AMIUM vytvořila již asi před třemi lety svou vlastní normu PBX, přičemž vycházela z původní znakové tabulky Latin 1. Přestože autoři vytvořili jakýsi projekt PBX, který se v této chvíli skládá z PBX-Národní prostředí, CSLocalize, PBX-Big Fonts Pro (10 kvalitních fontu v této normě pro profesionální použití v oblasti titulkování programy Broadcast Titler a Scala). Podle mých informací se však tato norma příliš nerozšířila v Čechách ani na Slovensku.
K dispozici je osm proporcionálních fontů s diakritikou (Diamonds, Emeralds, Garnets, Helvetics, Opals, Rubys, Saphires, Times), které mají upravený kerning (umožňuje lepší vzhled a čitelnost), a fonty Topasx, Couriers a PBX s pevným rastrem. Významným vylepšením jsou rámečky u některých fontů použitelné například pro tvorbu tabulek. Font PBX 8 má mezi ostatními zvláštní význam, slouží totiž jako náhrada systémového fontu Topaz 8 pomocí standardního příkazu FF (z Workbenche 1.2/1.3). Ne příliš šťastně vyřešený problém vnucování znakových sad s diakritikou na místo systémových. Konkurenční produkty používají daleko komfortnější řešení (programy TurboTopaz nebo AltFontPatch). Co se týče klávesnic, je jich k dispozici celá řada. Na disketě PBX 1.5 se nalézá celkem šest map klávesnic (německé programátorské, jako u českého/slovenského psacího stroje a další).

Podpora tiskáren
V adresáři "Devs:Printers" se nalézá překvapivé množství (celých 19) systémových ovladačů pro 9-ti i 24 jehličkové tiskárny včetně několika laserových a inkoustových. Mně osobně příjemně potěšilo zařazení tří ovladačů laserových a inkoustových tiskáren, kterých mezi uživateli přibývá na úkor jehličkových. Například inkoustové HP DeskJet 500, 510, 520 vybavených ROM v normě Latin 2 (pro ně je určen ovladač HP InkJetCS, který funguje i na HP LaserJet 4L/4P a kompatibilních ) dosahují při tisku kvalit laseru a jejich cena je nižší jak u některých 24 jehličkových.
CBM-MPS1230CS, CBM-MPS1250CS, D100CS, EpsonLXCS, EpsonQCS, EpsonQNoCS, EpsonXCS, EpsonXNoCS, FX-1050CS, HP InkJetCS, KX-P1123CS, LaserJet2CS, LaserJet4CS, LC-20CS, LC-2410CS, LC-24CS, NL2805CS, SP-180CS, StarJetCS.

Filtry pro CrossDOS
Pro mně byla velice překvapivá úplná absence filtrů pro zařízení CrossDOS, protože kromě jednoho, který převáděl normu E2 z/do PBX, tam byly jen původní (DANSK a INTL). Je to velice škoda, ale autoři se zřejmě vůbec nechtěli touto problematikou zabývat, protože ji měli vyřešenu již z prvních verzí PBX-Národního prostředí. kde se nalézalo zařízení MessyDosFileSystem (důležité pro majitele OS do verze 2.0, obdoba CrossDOS ze systému 2.1/3.0) a na tehdejší dobu velice zdařilý prográmek "Text konvert".

Text konvert
Program "Text konvert" (testovaná verze 1.6 released 15.4.1994) je určen na převod (konverzi) textů napsaných v kódových tabulkách bratří Kamenických, Latin 2, KOI8 a PBX. Ovládání je pomocí menu, z klávesnice a gadgety pro myš. Po spuštění si program otevře svou vlastní obrazovku, která je v půlce obrazovky Workbenche. Ve střední části obrazovky se nacházejí gadgety, které přepínají zdrojové a cílové kódování textu. Velkou výhodou je, že tento program může odstraňovat ANSI kódy a stejně jako zařízení CrossDOS si můžete nechat filtrovat CR+LF na LF a podobně. V době, kdy tento program vznikl to byla významná novinka. Oproti podobnému produktu z dílny Tomáše Lébra (AmigaInfo) je tento převodní program bleskově rychlý, 50 kB textu překonvertujete za necelou sekundu.
Instalace CSLocale se instaluje poměrně jednoduše, počítač nastartujete z Vašeho harddisku, kliknete na ikonu "Install" a řídíte se pokyny instalačního skriptu. Poté ještě musíte provést drobné úpravy v "S:Startup-Sequence" a pomocí ikon v "SYS:Prefs/Presets" zvolit češtinu, slovenštinu nebo angličtinu.
PBX 1.5 se instaluje podobným způsobem, o pět postačí jen kliknout na příslušnou ikonku instalace, kterých máte k dispozici celých šest. Můžete nechat provést úplnou instalaci nebo pouze ovladačů tiskáren, klávesnic, text konvertoru, všech nebo jen vybraných fontů. Oproti CSLocale je zde pro instalaci nutné nastartovat systém z této diskety, jinak instalační skript provádí hlouposti. Vše lze spouštět a používat (ovladače, fonty, text konvert ...) přímo z této diskety. pokud ji použijete jako bootovací.

Dokumentace
Jak je u firmy AMIUM obvyklé, obdržíte i pěkný tištěný manuál o formátu A4. Veškeré informace obsažené v manuálech naleznete také na disketě jako ASCII texty, k PBX 1.5 to je necelých 30 kB textu a k CSLocale jsou jen krátké informace ke klávesnicím, fontům v norně PBX, instalaci a vlastní lokalizaci o celkové velikostí necelých 10 kB (to je velmi málo).

Shrnutí
Dokumentace, licenční dohoda, registrační formulář i doklad o nákupu a zaplacení jsou zpracovány na vysoké úrovni, kterou by měla dodržovat každá firma. Velkou škodou je, že se norma PBX zatím moc nerozšířila, ale osobně si myslím, že těch norem je už dost a všichni by jsme se měli konečně domluvit na jednom standardu. To by odbouralo mnoho komplikací. Co se týče použitého počítačového jazyka, i ten je na solidní úrovni. Nutno podotknout, že autorem českého i slovenského jazyka je údajně tatáž osoba (Ing. Henrich Raduška - smekám klobouk, pozn. autora). Kromě toho je třeba si uvědomit, že v případě CSLocale se jedná o první verzi skrývající pár drobných chybiček, které již budou v dalších verzích jistě odstraněny. Na škodu by nebylo ani zařazení nějakých nových katalogů k programům typu CygnusEd, knihovna ReqTools atd. a mně osobně velice chybělo více filtrů pro CrossDOS.
Důvod proč oba produkty (PBX-Národní prostředí a CSLocale) existují zcela nezávisle je prostý. V době, kdy se na Slovensku pracovalo na prvních verzích PBX-Národního prostředí a normy PBX, ještě neexistoval OS 3.0 ani 2.1 a o možnostech lokalizace se nám mohlo jen zdát.
(Poznámka autora:)
Společně s textem jsou otištěny mimo jiné ještě další obrázky, které názorně představují vzhled některých zlokalizovaných programů. Jedná se o nejlepší (alespoň podle mne) ASCII textový editor CygnusED 3.5 od firmy CygnusSoft / ASDG Inc. - 1993 (připravoval jsem v něm všechny svoje články). Na dalších obrázcích jsou vynikající program na optimalizaci (odstranění fragmentace) harddisku nebo disket ReOrg 3.11 (Holger Kurse, 1994) a zcela nový editor ikon pro Workbench Ikonian 1.98 (Chad Randall, 1994). Oba shareware produkty. Kromě českého katalogu k programu CygnusEd a ToolManager pochází všechny ostatní z mé vlastní produkce, mám hotovo ještě několik dalších.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )