PAGESETTER III


Po té, co se Page Setter II mohl jen nedostatečně zabydlet na trhu Amiga-Destkop Publishing, podnikl výrobce Gold Disk obnovený útok se třetí novinkou. Page Setter III je dodáván v pevném papírovém kartonu, který obsahuje kromě příručky také tři diskety. DTP program obsahuje v jednom to, co je u jiných vyhrazeno sadám značek a pomocným programům. Již při prvním pohledu do příručky a nosiče dat se lze domnívat že výrobce rozšířil funkční rozsah.

Co je nového?
Při přechodu od verze II k aktuální verzi III provedl Gold-Disk nejen kosmetické změny. Při bližším pozorování je patrno, že Page-Setter má s původní verzí jen málo společného. Soubor programů byl značně rozšířen prostřednictvím software přídavků. Vedle vlastního Layout programu, obsahuje také soubor zpracování textu (Artikel Editor s kontrolou pravopisu a kreslicí program). Zcela nový, a v této cenové třídě ojedinělý je integrovaný HotLinks-koncept, který optimálně využije vynikající více úkolové schopnosti Amigy. Tím je umožněna přímá výměna dat mezi programovými moduly. Ta značně redukuje čas pro počáteční nastavení dokumentu a současně zjednodušuje koordinaci mezi DTP-programem a podpůrnými software. Pokud byl například navržen a potvrzen grafický dokument, a grafika musí být znovu přepracována, stačí provést pouze změny v grafickém editoru. HotLinks se postará o přesun dat a grafiku v dokumentu vymění automaticky. Toto pohodlí si ovšem vybere svou cenu. Pro HotLinks mezi Page Setter, Text Editor a grafickým programem jsou potřebné minimálně 2 MB RAM. Page Setter III je vybaven podporou pro AGA-Chipset nové generace Amigy. Až 256 barev umožňuje zcela nový pocit při vkládání.
A pro profesionály má Gold Disk připraven ještě jeden bonbónek. Byl vložen PostScript, a to v barvě. Potěšitelný krok ve směru profesionality! Dalšími znaky Page Setteru je automatická sada tvarů (slouží k tomu, aby přechod textu do grafiky proběhl automaticky) a integrované ukládací pomůcky (lineální mříže a pomocné linie). Kromě toho software obsahuje asi 120 druhů střihu z různých oblastí vektorového formátu. Tuto grafiku vybavenou ilustračním programem "Professional Draw 3.0" můžeme měnit plynule, aniž by utrpěla výstupní kvalita.

Page-Setter-koncept
Page Setter je DTP program orientující se ve stránkách. Je s doprovodem v angličtině. Záměrem programu je sestavení dokumentů do stránek, přičemž je zachována maximální flexibilita. Po spuštění programu se objeví téměř prázdná obrazovka. Je vidět pouze "Tool Box" se svými funkčními symboly. Tato pracovní lišta na pravém okraji obrazovky se nápadně podobá svému velkému bratrovi "Professional Page". Přesto nejsou oba programy kompatibilní. Page Setter neobsahuje ani v aktuální verzi žádné standardní stránky. Na takové stánky může uživatel vložit základní vklad, který je pak použit pro všechny ostatní stránky. Jedná se např. o nadpisy kapitol nebo záhlaví. Pracovní plocha Page Setteru se uživateli prezentuje ve středním rozlišení (640 x 256 bodů). Jde to i v Interlace-modus (640 x 512 bodů) a pak přepnout na větší rozlišení (Standard-Amiga). Pak ovšem musíme počítat s nepříjemným kmitáním na monitoru. K prohlédnutí všech prvků jedné stránky slouží různé zobrazovací velikostí. Page Setter jich nabízí pět. Ty stačí k prohlédnutí dokumentu v celku nebo v detailech. Jen tak lze efektivně zpracovat stránku. Jsou zde možné opravy detailů a rovněž jemná práce. Vedle označené stránky se nachází odkládací místo, na které je možné dočasně umístit nepotřebné prvky. Page Setter pracuje podobně jako všechny DTP programy podle rámečkového principu. Každý prvek jednotlivé stránky se nachází ve vlastním rámečku. Tento rámeček není samozřejmě vytištěn. Každý rámeček obsahuje osm "griffů", s jejichž pomocí můžete libovolně měnit velikost. Tyto "griffy" vypadají zcela malé, takže je často obtížné je zachytit myší. Proto je mnohem snadnější posunout objekt, než měnit jeho velikost. Zmínit se o tom že Page Setter má v sobě WYSIWYG, by bylo nošením dříví do lesa. To se již ostatně musí od "pravého" DTP-programu očekávat. Příručka je celá v angličtině a je dobře sestavena. Celkově však nemůže konkurovat vynikajícímu návodu Professional-Page. Pokud začátečník ovládá angličtinu, umožní mu tento návod poměrně bezproblémové zapracování do programu.

Článkový editor
Článkový editor je úžasně rychlý. Množství textu je nyní ohraničeno pouze velikostí existující paměti. V menu je nabídnuto "tučné", "kurzíva" a "podtržené". Jednotlivé druhy písma mohou být mezi sebou navzájem kombinovány. Dalšími zvláštnostmi editoru jsou jeho makro schopnosti (pohodlná funkce vyhledávání a nahrazování) a přeprava dat Hot-Links. Anglická kontrola pravopisu opravuje práci přímo při ukládání. Bohužel tato vysoce zajímavá funkce je pro českého uživatele nezajímavá, neboť nezpracovává české texty.

IFF a vektorová grafika
Často citované přísloví tvrdí, že se jí zrakem. To platí nejen při kulinářských zážitcích, ale také při typografii a vkládání v DTP - dokumentech. Grafika rozebere texty a postará se o změny. Ale není grafika jako grafika. Obrazy které budou vytvořené např. pomocí DPaint jsou označovány jako bitmapa - orientované grafiky. Jsou sestaveny z velkého počtu jednotlivých bodů, jejichž struktura je zřetelně viditelná při zvětšeních. Tímto působí vytištěný obraz jako hrubý, zvláště když použitá tiskárna může poskytnout větší rozlišení. Ale to být nemusí! U vektorových grafik se kvalita tisku kresby zaměřuje zejména na rozlišení prováděcího přístroje. Ovšem že kresba pomocí vektorů zvláště když jde o složité motivy, je relativně těžká. Page Setter nabízí ve své paletě nástrojů dva vektorové nástroje. S nimi však mohou být kresleny jen linie, kruhy, pravé úhly a další prvky.
Komplexní grafiku nelze realizovat. Pro běžné malé opravy na dokumentu to však stačí. Zpracování IFF grafiky proto náleží daleko větší význam. V tomto bodě existují vedle integrovaného textového editoru a Hot-Links konceptu ještě další podstatné změny oproti verzi II. Jde o grafický editor s výkonnými nástroji pro vyhotovení a o pracování s IFF grafikou. V nástrojích je nabídnuto vše, co je považováno za standart. Linky, kruhy, pravé úhly a podobné funkce slouží nejen k retušování. S programem jde také docela dobře kreslit. Barevná vyobrazení jsou možná díky použití nového AGA-chip.

Kreslící sady a kvalita tisku
Gold Disk dodává Page Setter s tzv. vektorovými kreslicími sadami, které zajišťují vynikající kvalitu tisku. Již při vkládání stránky získáte z obrazovky velmi dobrý dojem. Kvalita provedení na matricovém tisku plně přesvědčí a je srovnatelná s Professional Page (nejnovější verze). Zodpovědnost za to mají optimalizované fonty. Bohužel soubor programů poskytuje pouze druhy písma Computergraphic (Times typické sériové písmo). Ty mohou být viditelně zlepšeny, zvláště ve spojení s jehličkovým tiskem. Také kvalita tohoto CG-fontu na obrazovce je ve srovnání se standardními kreslicími sadami o něco lepší. Tím dosáhneme již při tvorbě lepší dojem z pozdějšího vzhledu dokumentu. Kdo vyžaduje optimální výsledky tisku, ten by neměl váhat s koupí přídavných Font-disket. Písmo Computergraphic bude Page Setterem přepočítáno již při práci a výsledek bude uložen do paměti. Tím bude dosaženo dobrého času při tisknutí a nebude zbytečně napínána trpělivost uživatele. Nevýhoda této metody spočívá ve značném obsazení paměti. K tomu aby program pracoval smysluplně, je nutné minimálně 1 MB RAM paměti. Přidání pevného disku může pracovní pohodlí ještě značně zvýšit. Do něho se musí dočasně ukládat data z Page-Setter. Na jedné ze tří disket se nachází font-manažer. Pomocí něho mohou být přeměněny Adobe Typ 1 Fonts (které jsou často použity u jiných počítačových systémů - Macintosh, PC) do Computergraphics formátu čitelného pro Page Setter. Kdo má chuť sáhnout po takovém typu knihoven, ten bude mít k výběru téměř nevyčerpatelný zdroj nejrůznějších písem.

Výsledek
DTP program Page Setter působí přes některé maličkostí (žádné standardní stránky, dokument pouze v RAM) velmi pozitivním dojmem. S Page Setterem získá potenciální majitel výrobek, který je určen pro mnohé DTP projekty. Článkový editor a grafický program zajišťují ve spojení s HotLinks projektem maximální pohodlí při sestavování věcí pro tisk. Kvalita tisku je vynikající díky vektorovým kreslicím sadám a zvláště sadě CG. Proč výrobce poskytl vcelku dobře vybavenému programu pouze CG písmo, zůstává tajemstvím. Slušely by mu přinejmenším Helvetica společně s Times. Ohodnocení snižují také anglický program a dokumentace. V souvislosti s tím se jeví rozdělovací funkce (která byla vložena na rozdíl od předcházející verze) jako neužitečná - pokud právě nechcete vkládat anglické texty. Každopádně pro české dokumenty pracuje algoritmus s chybami. Je téměř senzací, že se dostal na trh výrobek s rozumnou cenou spojující všestrannost funkcí s profesionalitou.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing