AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

TEST VÝKONU


Při pročítání řady časopisů jsem se setkal se srovnáním výkonu počítačů prostřednictvím různých testů. Pod jejich označením (EmuTest, Sieve, Dhrystone...) si však já, jako běžný uživatel počítače, nedokážu dost dobře představit jejich praktický význam. Měl jsem svého času možnost srovnávat práci dvou počítačů A500 a A1200, který jsem později doplnil paměťovou kartou MM1200 v základní konfiguraci. Abych získal názornou představu o výkonech mezi jednotlivými konfiguracemi počítačů, vymyslel jsem si takové testy, které reprezentují ty operace, jenž běžný uživatel používá.

Jedná se například o dobu, která uplyne od natažení souboru do jakéhokoliv programu a jeho zobrazení na pracovní ploše. Já jsem pro testování zvolil program pro tvorbu výkresů DYNACADD. Druhým testem jsem sledoval v témže programu dobu nutnou pro přechod z dvourozměrného režimu na třírozměrný. Další dva testy srovnávaly obu nutnou pro zpracování programové smyčky v GFA BASICU. Pro testování byly počítače bez pevného disku. Metodika činnosti byla ve všech testech vždy stejná. K měření času bylo použito stopek z digitálních náramkových hodinek. Měření byla prováděna vždy třikrát za stejných podmínek. Z nich pak byl vypočítán průměr. Počítač byl před každým měřením vždy vypnut a znovu zapnut.

Metodika jednotlivých testů byla následující:
Test I - natažení souboru obsahujícího ukázku trojrozměrného výkresu "Tutor 3D.PRT" (druhá disketa DYNACADDu) na pracovní plochu.
Čas byl měřen od okamžiku neklapnutí "OK" na gadgetu "Current Drawing Parameters" do okamžiku, kdy se místo šipky objeví na pracovní ploše kříž.
Test II - v programu DYNACADD provádí měření doby přechodu z dvourozměrného pracovního režimu do třírozměrného.
1) Natažení jakéhokoliv dvourozměrného výkresu na pracovní plochu-aktivuje se dvourozměrný režim.
2) Počátek měření doby přechodu je od okamžiku neklapnutí symbolu s označením 2D.
3) Přesun šipky na pracovní plochu výkresu - počítač pracuje.
4) Zastavení stopek v okamžiku, kdy se místo šipky objeví kříž a místo 2D se na témže místě objeví 3D.
Test III - doba potřebná pro provedení jednoduché smyčky v GFA Basicu verze 3.5 se zobrazením proměnné.
1) Spuštění GFA Basicu.
2) Napsání jednoduché smyčky:
FOR X=1 TO 1 000 STEP 1
PRINT X NEXT X
3) Čas měřen od okamžiku spuštění programu do okamžiku, kdy se v horní části objeví nápis o ukončení programu.
Test IV - doba potřebná pro provedení jednoduché smyčky v GFA Basicu verze 3.5 bez zobrazení proměnné.
1) Spuštění GFA Basicu.
2) Napsání jednoduché smyčky:
FOR X=1 TO 100000 STEP 1 NEXT X
3) Čas měřen od okamžiku spuštění programu do okamžiku, kdy se v horní části objeví nápis o ukončení programu. Naměřené průměrné hodnoty obsahuje následující tabulka.

Průměrné hodnoty trváni jednotlivých testů

I II III IV  
A500 139.26 10.25 38.1 9.63
A1200 55.25 4.2 19.13 4.53
A1200+MM 36.89 - 17.45 2.69

Z tabulky je patrno, že výkon počítače A1200 je oproti A500 skutečně asi 2x větší. Doba činnosti A1200 je přibližně dvakrát kratší. Po doplnění A1200 paměťovou kartou Memory Master 1200 s 1 Mb paměti se její rychlost zvětší asi 2x. V případě testu II je reakce téměř okamžitá, doba činnosti operace se nedala změřit. Odezva nastala téměř v okamžiku naklapnutí symbolu 2D.
Pro názornost jsou výsledky porovnány v grafu. Zde je zcela patrný kvalitativní skok mezi počítači A500 a A1200. Levý sloupec představuje dobu jednotlivých testů prováděných na A500, prostřední na A1200 a pravý na A1200 s paměťovou kartou (A12MM).
Běžnému uživateli je jasné, jaké výhody pro něj má zvýšení výkonu počítače a jakým způsobem se to při používání počítače projeví.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )