AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

BD MANAGER V1.3c vs. NTP


A je to tady. Můžeme srovnat dva komerční produkty "československé" provenience, které mají sloužit témuž účelu. Jedná se o tzv. správce souborů, tj. programy sloužící pro práci se soubory, adresáři, disky a také k ulehčení a zjednodušení práce s operačním systémem. Než oba produkty ve stručnosti představím, chtěl bych poznamenat, že je pokud možno nebudu srovnávat s komerčními zahraničními produkty (jako jsou DirWork 2.1 nebo DirOpus 5 - ano, již existuje), neboť z hlediska uživatele jsou minimálně 5-krát dražší než zde představované produkty, které svou cenou patří v podstatě mezi shareware.

Instalace
První z produktů je BD Manažer v1.3c (dále jen BDM), jehož autorem je Pavel Čížek. Pro úplnost - cena je 290 Kč. Měl bych hned na počátku upozornit, že požaduje OS 2.0 nebo vyšší. Žádné jiné požadavky na vybavení počítače nejsou. "Minirecenzi" naleznete předchozí verze 1.2c v Atlantidě č. 4 a AWB Magazínu č. 5.
BD Manažer v1.3c dostanete v úhledném balení, které obsahuje úvodní informace, registrační kartu a vlastní program na 1 (značkové) disketě. Dozvíte se (a mohu potvrdit, že je to pravda), že se jedná o původní český produkt, který je charakteristický plnou podporou češtiny (komunikuje ale i anglicky), plně intuitivním ovládáním na straně jedné (a je tedy velice vhodný pro začátečníky), na straně druhé pak rozsáhlými možnostmi konfigurace a různými speciálními funkcemi, takže i zkušení uživatelé si přijdou na své. Navíc registrovaní uživatelé mají nárok na první upgrade zdarma, slevu na další produkty a informace o nich.
Na dodané disketě je vlastní BDM, který lze přímo spustit, instalační program, rozsáhlý manuál (100 KB) v podobě textové i ve formátu AmigaGuide (je využíván zároveň jako interní nápověda). Tento manuál je vybaven rozsáhlým rejstříkem, který obsahuje vysvětlení i těch nejzákladnějších pojmů týkajících se počítačů - začátečníkům tak nestojí v cestě žádné překážky při snaze porozumět tomu či onomu. Instalace je prováděna standardním Installerem s českými komentáři a neskrývá žádné záludnosti (kromě vlastního BDM budou (volitelně) instalovány potřebné knihovny, český font, český katalog k ReqTools.library). Na disku vám ubude asi 200 - 400 KB (180 KB BDM, 100 KB manuál, ...).
Jak jste již pochopili, druhý z produktů je NTP Commander (podle ikony Commander dále jen NTP) firmy Amium a jeho autorem je Patrik Sučanský (podle programu Patrick). Cena - 490 Kč. Omezení na hardwarovou výbavu nejsou žádná. Jeho recenze je v dubnovém PC Worldu 1994.
S NTP dostanete útlý tištěný manuál, registrační list a 1 disketu. Zde se dozvíte, že design programu (stejně jako většina funkcí) je podobný programu Norton Commander (NC) pro počítače PC. Chtěl bych hned upozornit, že dle mého názoru je přesná kopie NC na Amize nesmysl, neboť nadstavba MS-DOSu může být těžko nadstavbou AmigaDOSu.
Budu NTP posuzovat z hlediska přizpůsobení Amize. Jeho tvůrci byli zřejmě vedeni snahou ulehčit práci těm, kteří často pracují s PC - bohužel díky tomu komunikuje na slovo skoupou angličtinou (např. dotaz přepiš overwrite - se objeví v podobě Ovw:...). I v tomto případě mají registrovaní uživatelé nárok na upgrade za nižší cenu, slevu na další programy a informace o nich.
Ještě než budeme pokračovat, zmínil bych se o manuálu. Je stručný (13 stran) - popisuje instalaci, základy práce a přehled ovládání z klávesnice (přičemž v tomto přehledu se objevují zprávy typu F3 - View bez dalšího komentáře). Mnoho věcí je třeba hledat až přímo v nápovědě k NTP. Disketa obsahuje NTP, který lze spustit přímo z ní nebo nainstalovat. Instalace se provede snadno (stačí do příkazové řádky zadat cílový adresář), zůstane však po ní v paměti hrozný nepořádek (asi 15 souborů, 2 adresáře apod.). Nejlépe je počítač resetovat. Instalační skript bohužel nenainstaluje ani dodatečné knihovny, ani nic jiného, pouze vlastní program a nápovědu. Na disku ubude asi 250 KB (160 KB NTP, 60 KB nápověda ...).

První kroky
Po instalaci můžete oba programy samozřejmě spustit. NTP má tu nevýhodu, že jej můžete spustit pouze v PALu nebo prokládaném režimu, což není právě ideální. U BDM lze nastavit kromě zobrazování také paletu barev, která u NTP také chybí (bohužel - pokud máte lištu menu tmavě modrou a na ní černá písmena, moc toho nepřečtete). Design je jasný - BDM ve stylu systému 2.0 a vyšších, NTP je věrná kopie NC. Oba programy mají k dispozici již zmíněnou hypertextovou nápovědu, BDM je formátu AmigaGuide, NTP svoji vlastní.
Oba programy mají obrazovku klasicky rozdělenou do dvou polovin, v horní části obrazovky informační lištu a dole tlačítka.
U BDM jsou spodní panely dva. Každé tlačítko může mít dvě funkce. Navíc jsou uprostřed k dispozici gadgety, obsahující často užívané cesty (můžete si je sami nastavit, standardně obsahují všechna dostupná zařízení). NTP má klasický nortonovský řádek s 10 funkcemi. Můžete sice zapnout panel podobný BDM, ten však v ovládání nic nepřináší, v pod statě duplikuje funkce na dolním řádu. Na tomto dodatečném panelu jsou 3 gadgety s cestami, které mohou obsahovat pouze jisté předdefinované cesty (DF0:, RAM:, DF0:S, ale i VD0:, MS0:). Jejich použití je omezené. Mnoho funkcí je dostupných (v obou případech) z menu. Autorům NTP bych doporučil menu nějak přepracovat, neboť při pohledu na 15 - 20 pod sebou "namačkaných" položek (takovýto vzbuzuje dojem) bez jakéhokoli odlišní ztrácím orientaci.
Je nutno vzít v úvahu, že ovládání je u BDM zaměřeno na myš, ale je podporována i klávesnice (konfigurační editory jsou ovladatelné z klávesnice, ReqTools requestery také a mimo jiné máte k dispozici "nortonovské" klávesové zkratky). U NTP je naopak (jako u NC) kladen důraz na ovládáni pomocí klávesnice, práce pouze s myší je v podstatě nemožná (nelze např. označit myší soubory, které nejsou vidět - výpis adresáře se při označování pravým tlačítkem myši automaticky neroluje a co je horší, při rychlém přejetí přes výpis se označí pouze některé soubory a některé vůbec ne...).
Jednou z nejdůležitějších věcí je zobrazování adresářů, s nimiž pracujeme. BDM má standardní výpis jméno/velikost/ochranné bity/datum/čas/komentář, u NTP, máte 3 sloupce - jméno/velikost a (volitelně) buď datum, čas či ochranné bity. Ve výpisu lze mít adresáře odděleně, u NTP lze navíc třídit podle velikostí či vůbec. U NTP mi vadí, že nejsou nijak vizuálně odlišeny adresáře a soubory (např. barvou nebo alespoň velkými a malými písmeny jako u NC). U NTP si můžete také nechat zobrazit celou adresářovou strukturu disku. U obou produktů můžete nechat zobrazovat pouze soubory odpovídající dané masce (pattern). U NTP je podporována pouze "*" (i "?" chybí!), BDM podporuje standardní systémové nahrazovací symboly. S tím souvisí i hromadné označováni souborů pomocí masky - i zde jste u NTP omezeni pouze na "*" a platí to obecně pro všechny operace, kde se masky vyskytují.
S výpisy adresářů souvisí i možnost jejich volby. U NTP chybí (jak jsem se již zmínil) gadgety, na které si uživatel může nadefinovat své často užívané cesty. Seznam všech přiřazení (assignů) můžeme používat v obou programech, přechod do nadřazeného adresáře je také snadný (NTP má ve výpisu zařazenu značku "..", u BDM stačí kliknout myší na vnější okraj výpisu adresáře nebo příslušné tlačítko. Jednu nevýhodu NC si NTP převzal - nepamatuje si žádné nezobrazené adresáře; pokud tedy procházíte adresářovou strukturou a vracíte se pak zpět, každý adresář se znovu nahrává.

Kdo umí víc ?
V oblasti klasických operací, jako je kopírování, přesouvání a mazání souborů, jejich přejmenování apod., nabízejí oba produkty v podstatě totéž (a oba mají možnost nastavit nebo vypnout pro různé akce bezpečnostní dotaz). Každý však trochu jinou formou. U BDM je možnost (pokud chcete) pracovat se soubory jako ve Workbenchi - tj. ikony se označují zároveň se svými soubory, provádí se s nimi automaticky tytéž akce (přejmenujete-li např. soubor, přejmenuje se i jeho ikona, s adresářem se vytvoří ikona), můžete k souborům přidávat vámi zvolené ikony apod. To bohužel u NTP úplně chybí. U NTP mi také chybí možnost automatické kontroly volného místa na cílovém disku a podobné vymoženosti, na které si uživatel Amigy již zvykl. Nevhodně realizovaným nápadem je u NTP okno informující o tom, kolik toho je již z daného souboru okopírováno - toto okno se otevírá a zavírá pro každý soubor zvlášť. Je to jednak velice nepříjemné pro oči a při kopírování na HD to až dvakrát zpomaluje kopírování! A poslední, co mi schází, je nepřítomnost několika funkcí - kopírování s novým jménem a změna či nastavení komentáře a data.
Další důležitou součástí jsou prohlížeče a tisk souborů, které si můžete prohlédnout. Oba produkty umožňují prohlížet ASCII text, a to i v HEXa výpisu. Výhodnou vlastností BDM je podpora souborů PowerPackeru - soubory zapakované PowerPackerem se automaticky před zobrazením rozpakují. U BDM jsou možnosti prohlížeče poměrně rozsáhlé (vyhledávání, samozřejmě s ohledem na českou abecedu, skok na řádek či jisté místo textu, zalamování řádek, použití různých fontů, nastavení tabelátoru a mnoho dalšího), ovládá se stejně v obou módech. U NTP můžete vyhledávat (pouze směrem vpřed), v HEXa módu nemůžete dělat nic (kromě prohlížení). Závažný nedostatek NTP je nemožnost nastavení fontu prohlížeče; takže český text si asi neprohlédnete (pokud není v PBX). NTP má na druhou stranu vestavěný editor ASCII textů (u BDM volá vámi zvolený externí editor).
S prohlížením souvisí i tisk. NTP vám umožní tisk ASCII i HEXa výpisů, můžete tisknout hlavičku (= číslo strany a/nebo jméno souboru). U BDM máte toto k dispozici také, ale navíc si můžete nastavit okraje, můžete tisknout do souboru, hlavička může obsahovat také datum či vámi zadaný text a samozřejmě můžete volit styl písma hlavičky (podtržená, tučná), stejně jako hustotu písma textu, řádkování a kvalitu (Draft / LQ). BDM vám navíc umožní i tisk adresářů (lze i tisknout do souboru).
Kromě textů můžete prohlížet IFF obrázky a animace, přehrávat hudební moduly (NoiseTracker, Protracker, Soundtracker), NTP navíc umí přehrát moduly OctaMEDu. Oba produkty podporují možnosti ECS a AA čipů. Prohlížet si můžete i ikony, přičemž u BDM máte možnost kompletní editace dat ikony tak, jak to znáte z Workbenche. Samozřejmostí je automatické rozpoznání typu souboru a provedení příslušné operace.
Neméně důležité jsou operace s disky. NTP vám umožní diskety kopírovat, formátovat, instalovat a získávat o nich informace (i sektor si můžete prohlédnout, pokud znáte číslo). Bohužel podporuje pouze DD diskety v OFS formátu. Žádný FastFileSystem, žádná DirectoryCache, dokonce ani verifikace u kopírování. U BDM jsou poskytované funkce podobné s tím rozdílem, že jsou podporována všechna zařízení AmigaDOSu (tj. diskety DD i HD ve formátu Amigy i MS-DOSu, harddisky a vše, co máte připojeno) a také všechny nové souborové systémy (FFS, DirCache, ...). U BDM máte navíc možnost měnit vyrovnávací paměť daného disku a můžete ho také přejmenovat.

Speciální operace
Mezi speciality obou programů patří např. možnost vytvořit "Assign" (opět s tím rozdílem, že BDM podporuje možnosti OS 2.0 a výše a NTP ne) a také popisu zadané chyby DOSu zadáte číslo a objeví se stručné objasnění. Mezi speciality NTP patří možnost jednoduchým způsobem zakódovat text a řádkový kalkulátor. BDM se zase může pochlubit možností zavřít WB, otevřít okno Shellu či převádět texty mezi různými kódováními češtiny (Kameničtí, Latin II, KOI8, Windows EE, PBX, ...). Výhodou, která NTP chybí je to, že BDM podporuje práci s archivy (LHA, LHArc, ...) - můžete je snadno vytvářet, prohlížet, obnovovat a získávat jejich obsah. U BDM je ještě jedna zvláštní vlastnost (známe ji např. z DOpusu), která má velké uplatnění v multitaskingovém operačním systému - využití tzv. "file notification". Znamená to tolik, že máte-li u BDM v paměti či na obrazovce nějaký adresář a jeho obsah je nějakým jiným programem modifikován (např. uložíme do adresáře nový text), je v BDM automaticky znovu načten, aby uživatel měl k dispozici stále aktuální obsah adresáře.

Konfigurace
Velkou předností BDM je snadná a rychlá konfigurace. Modifikovat můžete chování všech operací, akce při startu BDM (lze nechat nastavit i českou klávesnici!) a mnoho dalšího. Kompletní popis by zabral minimálně tolik místa, jako celý tento článek. Každému tlačítku můžete přiřadit 1 nebo 2 operace. Máte následují možnosti:
- interní operace BDM (můžete si tedy standardní příkazy rozmístit libovolným způsobem);
- příkaz AmigaDOSu, který může dostat mnoho parametrů na základě zvolených souborů v aktuálním adresáři či vybraných v requestrech a jehož chování může být dále modifikováno (např. priorita, zásobník, aktuální adresář, asynchronní spouštění...);
- dávkový soubor - platí pro něj totéž jako pro programy;
- program v ARexxu.
To vše dělá z BDM velice variabilní nástroj.
U NTP je situace jiná - zde je místo volně definovatelných tlačítek k dispozici uživatelské menu, jaké známe z NC. Jeho konfigurační možnosti nejsou zdaleka takové jako u BDM, ale rozhodně nejsou k zahození... kdyby byla někde zmínka o existenci souboru "NTP.Mnu". V tom se totiž nacházejí definice uživatelského menu. V manuálu ani v nápovědě o tom není ani zmínka! Pouze se v jiné souvislosti můžete dovědět, co asi máte k dispozici pro dosazení do příkazové řádky. Jediná možnost je tento soubor v nějakém ASCII editoru ručně editovat...

Závěr
Oba produkty nejsou nijak předražené, i když cena hovoří ve prospěch BDM (stručný tištěný manuál u NTP dojem nespraví). Pokud se jedná o někoho, kdo začíná (a navíc neumí třeba anglicky), pak lze doporučit pouze BDM. BDM určitě bude vyhovovat i těm zkušenějším. Kdyby někdo měl ve velké oblibě klasického Nortona z PC, pak může sáhnout po NTP (i když já osobně na Amize dávám přednost komfortu obsluhy a vymoženostem naší platformy - přece se jich nebudu dobrovolně vzdávat). V každém případě ovšem zásadní nevýhoda NTP spočívá v téměř nulové podpoře nových operačních systémů, které jsou stále rozšířenější, a v mém případě navíc v malém komfortu obsluhy, neboť jsem si zvykl na ovládání myší, které je u NTP spíše potlačeno.
Vlastní závěr si už musíte udělat sami.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )