ČESKÉ PROSTŘEDÍ III

Tomáš Lébr

Již v úvodu bych chtěl upozornit na některá poměrně podstatná fakta týkající se tohoto článku. Když mi DMike loni v dubnu ukazoval rukopis svého článku o Lokalizacích, nezbylo mi než uznat, že má v podstatě pravdu. Výsledkem byl další půlrok nepříliš intenzívní práce a původně neplánovaný vznik naprosto nové verze, pojmenované pracovně České prostředí III. Poněkud nelogické jméno se ujalo i přes skutečnost, že ČP III je vlastně aktualizace přímo vycházející z ČP a nemá nic společného s ČP II, ke kterému zatím aktualizaci nechystáme.
Další poměrně podstatná okolnost je, že autor článku je současně i autorem programu. Právě pro určitý konflikt zájmů neměl tento článek vyznít ani jako objektivní recenze, ale také ne jako reklama.

Když zevrubně prozkoumáme to, co se prodává pod obchodním názvem České prostředí III, zjistíme, že se již rozhodně nejedná o pouhou lokalizaci operačního systému Amigy, vývoj spíše směřuje k vytvoření komplexního řešení používání češtiny na Amize.
Novinek ve verzi III je mnoho. Zejména se jedná o fonty - standardní součástí jsou ekvivalenty téměř všech vektorových i bitmapových sad z originálního Workbenche a několik nových navíc. U vektorových fontů není pochopitelně možné vzít a mírně upravit kompoziční tabulku původního fontu - to by bylo v rozporu s autorským zákonem. Nehledě na to, že vektorové fonty CGTimes, CGTriumvirate a LetterGothic bývaly součástí pouze WB 2.0, který lokalizovat nejde. Proto jsem vybral z nabídky našich vektorových fontů tři nejpodobnější řezy a jeden navíc. Tyto fonty také fungují v programech WordWorth, PageStream a ProPage.
Rozšíření se dočkal i seznam lokalizovaných programů; podporovány jsou mimo jiné programy ReOrg a DiskSalv, správce souborů Directory Opus, editor lokalizačních katalogů CatEdit, hudební program OctaMED 5.0, textový editor CygnusED 3.5, pomocné programy MuchMore, DFA, KCommodity, ToolManager a mnohé další. Pokud se jedná o programy volně šiřitelné, najdete je většinou na disketách Freda Fishe, na Internetu i na dalších PD řadách včetně NewsDisku. Slovenské verze připravujeme.
Dalšího vylepšení doznala kódová tabulka. Do dnes již národního standardu KOI8CS jsme implementovali některé typografické "fajnovosti" - různé typy uvozovek, křížky aj. Bohužel se nám dnes vývoj poněkud štěpí, protože nové znaky podporují především nové vektorové fonty určené pro DTP, ve kterých nejsou dále zmiňované rámečky a vice versa.
Zde bych také rád trochu zareagoval na DMikův článek. KOI8 se stala naprosto bez diskuse nejrozšířenější normou hrozně dávno, už někdy v roce 1989, rozhodně dříve než jsem já osobně vlastnil Amigu. I když se zrovna pro Workbench nehodí, zastávám názor, že lepší je norma mizerná, než pořád psát převodníky textů a do nich nové a nové tabulky.
Největší výhoda KOI8 je, že používám-li, a spolu se mnou další statisíce lidí z celé bývalé federace, program Text602, nemusím se o nic dalšího starat. Nemusím nic převádět, zapínat (když se přenáší text) a vypínat (když chci překopírovat obrázek) jakékoli filtry a podobně. Z mého pohledu těžko obstojí i argument, že základní sada pro provoz E2 je volně šířitelná. Volně šiřitelných KOI8 existuje několik a všichni to bereme jako naprostou samozřejmost. A jestli někdo projeví zájem, rád udělám další.
Poměrně velikášsky vyznívá také snaha zavést E2 jako normu pro západoslovanské jazyky. Ani do Polska, ani na Slovensko tato potěšující zvěst zřejmě ještě nedorazila. Spíše naopak, existuje slovenská lokalizace od košické firmy Antik, která používá, jak jinak, mírně upravenou bezrámečkovou KOI8. O diskmagu GURU, Ami a dalších ani nemluvě. O nabídce stovek vektorových fontů pro KOI8 se také není nutné zmiňovat - používají je videostudia a kabelové televize po celé republice.
Konečně byla též dosažena kompatibilita s programem Text602 v oblasti rámečků. Že se jedná o věc velmi užitečnou dokazují tabulky pro spreadsheet (MaxiPlan/PlanIt, ProCalc a VIP.wks), pomocí kterých je možné evidovat a tisknout faktury či dodací listy, případně vést peněžní deník nebo spočítat daňové přiznání (příklady tabulek jsou pochopitelně v ceně prostředí, uložené v samorozbalovacím archívu).
Také Převodník doznal určitého pokroku, především v rychlosti a počtu podporovaných norem. Nová je možnost převádění textu ve formátu textových procesorů (WordWorth, KindWords, Excellence, ProWrite, FinalWriter) a možnost převádění lokalizačních katalogů z/do jiné normy.
Pochopitelně se změnila tisíc a jedna drobnost, počínaje instalací na harddisk a konče upravenými texty (hlášky typu "úterý", "červené" a podobné už jsou doufám všechny opravené), částečné podpory se také dostalo českému třídění, přibyly nové klávesnice a tiskárny. Co bylo možné, bylo aktualizováno pro tisk rámečků.
Zbývá otázka co dál. Určitě bych chtěl dotáhnout lokalizaci programu Directory Opus. Dosavadní katalog je pouze pro hlavní program, zbývá dodělat konfigurační editor a externí moduly. Na lokalizování ještě čeká spousta programů, ať už PD nebo komerčních. Na čem se pracuje stále, jsou tiskárny. Určitě bych rád vyrobil download pro Star LC24-100, Star LC-90 (ed. recenze v tomto čísle) a celou řadu dalších, možná i univerzální ovladač pro EpsonX/Q s downloadem v souboru. Pro distributora programu Scala je hotová lokalizace IC 400, IC 500 a MM 300. Jestli se objeví i na Českém prostředí zatím není jisté.
Pokud používáte program WordWorth AGA, možná vás někdy v budoucnu potěší program W602, který převádí text z formátu tohoto textového procesoru (nebo programů kompatibilních WW 1.0, WW 3.0, KindWords) do formátu čitelného pro T602 (včetně formátování a stylů textu) a naopak.Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing