AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

LANDI A ORGANIZER


V dnešní recenzi se budu zabývat dvěma novými produkty od firmy M.K.C.S. Nejsou vlastně úplně nové, jedná se o druhé verze již osvědčených programů Amiga Organizer a LanDi.

Pokud ještě neznáte program LanDi, vězte, že jeho jméno je odvozeno od anglického názvu LANguage DIctionary, česky "jazykový slovník". Na rozdíl od programu Translator (od stejné firmy) se jedná o program výukový. Nepomůže tedy mnoho s překladem textu (i k tomu se však dá použít), ale může vám dopomoci k tomu, abyste žádný slovník nepotřebovali.
Základní obrazovka zůstala až na barvy takřka nezměněna. Nyní působí mnohem méně pochmurným dojmem. Dále byla provedena malá úprava v hledání, takže se již před vyhledáváním slovíčka nemusíte přesunout na první slovíčko ve slovníku. Asi nejdůležitější změnou je zavedení možnosti členit slovník na lekce a poté zadávat rozsah zkoušení i v lekcích - nemusíte se trápit s čísly slovíček a možnost odpovědět vím/nevím a nevypisovat celé slovíčko. Dále byly provedeny ještě některé spíše kosmetické změny, jako přidání možnosti vyslovit slovíčko pro kontrolu po odpovědi, zjednodušení nastavení zvukového výstupu a v neposlední řadě byla odstraněna nutnost nastavovat klávesnici - program ji používá automaticky a platí jen na jeho obrazovce.
Nyní přejdu k podrobnějšímu popisu programu jako celku. Program je dodáván na jedné disketě v anglické a německé verzi, uvažuje se i o francouzštině. Po nabootování z této diskety se spustí program a načte se základní datový soubor, mající asi dvanáct tisíc slovíček s výslovností popř. poznámkami - v německé verzi např. rodem. Disketa obsahuje ještě slovíčka pro výuku a v anglické verzi i soubor s nepravidelnými slovesy. Jako ukázka souboru členěného na lekce je přítomen soubor se slovíčky z učebnice. Angličtina pro začátečníky. Tento soubor je i v německé verzi, tam ovšem slouží jen jako příklad, i když s ním lze pracovat bez rozdílu jako ve verzi anglické, jen u anglických významů je text "Německy". Samozřejmě si můžete vytvořit slovník vlastní a vložit do něj tolik slovíček kolik se vám vejde do paměti.
Ze všeho nejprve si asi vyzkoušíte zkoušení. Po výběru z menu se zobrazí requester oznamující začátek zkoušení, počítač začne zobrazovat slovíčka a vy píšete překlad nebo jen znak + když jste si jistí že odpověď znáte. Na obrazovce vidíte počet úspěšných pokusů, celkový počet pokusů a procentuální vyjádření vaší úspěšnosti. Pokud odpovíte špatně, počítač opět otevře requester, do kterého vypíše slovíčko česky, v cizím jazyce a výslovnost (poznámku). Poté pokračuje a na špatně zodpovězené slovíčko se vás po nějaké chvíli zeptá znovu. Tak pokračuje, dokud ho nezodpovíte správně, nebo zkoušení nepřerušíte.
Program však umí mnohem více. Jestliže chcete na každé slovíčko odpovídat jednou a tak získat opravdové procentuální vyjádření své znalosti látky, stačí jen v menu zapnout tu správnou volbu. Také si můžete slovíčko nechat automaticky vyslovit a to jak po správné, tak i po špatné odpovědi, nastavit rozsah zkoušení a to buď v lekcích (pokud jste je nadefinovali) nebo ve slovíčkách, náhodný nebo postupný výběr slovíček, směr zkoušení (z cizího jazyka do češtiny nebo naopak) a v neposlední řadě nastavit časový limit a to buď pro každé slovíčko nebo pro celý zkoušený rozsah.
Pokud si při učení se z papíru slovíčko u kterého nevíte odpověď postupně odkrýváte, ani tento zvyk nemusíte při používání LanDiho opustit. Program obsahuje možnost vyvolat nápovědu, která nemá vliv na hodnocení a která smaže nebo přidá jedno písmeno.
Program ale nabízí i jinou techniku, jež je na papíře méně obvyklá: Po skončeném zkoušení si můžete všechna slovíčka, na která jste potřebovali více než vámi stanovený počet pokusů, nahrát do zvláštního souboru a poté se zkoušet jenom z nich.
Když jedete na dovolenou a nemůžete si vzít počítač, lze slovíčka přímo z programu vytisknout a vzít si je s sebou na papíře.
Jak již bylo řečeno v úvodu, jedná se o slovník výukový. Má ale i funkci na vyhledávání slovíček a to v obou jazycích nebo dokonce i ve výslovnosti. Dokáže také vyhledat slovíčka začínající, končící nebo obsahující určitý řetězec znaků. To je umožněno používáním techniky tzv. žolíků (wildcards) t.j. hvězdičky a otazníku.
Program lze instalovat na harddisk po nabootování z něj pouhým spuštěním instalačního programu na disketě a zadáním cílového adresáře.
Dodávaný manuál obsahuje základní informace o programu, manipulaci s ním (jako instalování na harddisk, vytváření lekcí) a popis editace slovíček apod. Dále zahrnuje podrobný popis všech položek v menu a jejich funkcí.
LanDi má však také nevýhody, například nutnost většinou dávat hvězdičku za vyhledávané slovíčko, nemožnost zadávání argumentů při startu z WorkBenche a také pomalost vyhledávání, která je cenou za seřazení slovíček podle lekcí a ne podle abecedy.
Jinak jde ale o dobrý program, s jehož starší verzí mám dobré zkušenosti a nová přináší ještě další zlepšení.
Amiga Organizer udělá z vašeho počítače obdobu kapesních diářů, ale jeho možnosti jsou daleko rozsáhlejší, než je u běžných typů zvykem. Je dodáván podobně jako LanDi na jedné disketě s vytištěným manuálem. Disketa obsahuje kromě programu samotného a Amiga Organizer Alarmu také jeden soubor s příklady.
Rozdíl mezi první a druhou verzí je znatelný zvláště v menu, kde přibylo celé menu nastavení. Jako každý diář má i tento program tři základní módy - diář (schedule), adresář a zápisník. V módu diář máte k datu, které je určeno nastavením vlevo dole ještě čas, údaj kolik dní předem upozorňovat a samozřejmě text události. Program totiž umí v součinnosti s programem Amiga Organizer Alarm (oal2) upozorňovat na události nejen jako budík v okamžiku kdy nastane stanovené datum a čas ale při spuštění programu oal2 pokud jej umístíte například do startup-sequence se zobrazí také všechny události, které nastanou za méně dní než je u nich uvedeno.
Největší síla programu je ale v módu adresář a funkcích, které s ním souvisí. Kromě obvyklých položek jako jméno, adresa, telefon atd. máte k dispozici i tři položky vlastní, které si můžete sami pojmenovat a potom do nich ukládat co uznáte za vhodné - například firmu ve které dotyčný pracuje. Tato možnost je ještě umocněna tím, že nastavení se ukládá spolu s datovým souborem, takže v různých souborech může být význam těchto tří položek různý.
Pokud má dotyčný jeden nebo více telefonů, umožňuje program automatické vytočení telefonního čísla a to buď přes modem anebo přes reproduktor. Poslední možnost je ale podmíněna tím, že vaše ústředna musí být schopna přijímat frekvenční volbu, což je obvyklé jen u nově instalovaných digitálních ústředen.
Posledním módem je záznamník. Program nabízí čisté listy papíru, které můžete popsat čím chcete. Zde se projeví fakt, že program víceřádkový vstup chápe jako jeden dlouhý řádek, takže pokud do jednoho řádku něco vkládáte nebo z něj mažete, posune se vám i celý další text což obnáší nutnost přebytečné mezery smazat nebo nové přidat. Trochu nevhodné.
Záznamy v adresáři je možné tisknout na tiskárně. Narozdíl od LanDiho je tisk vyřešen tak trochu šalamounsky - existuje totiž velké množství verzí řídících kódů tiskáren a tak program údaje ze svého interního formátu vyexportuje do textového soubory v jednom z pěti zvolených kódování (bez diakritiky, E2, KOI8, Kamenický a Latin2). Poté je na Vás, aby jste si data sami vytiskli jako text nějakým jiným programem který používáte, nebo v případě textu bez diakritiky prostě poslali do zařízení PAR:.
Jak už jsem se zmínil, nastavení se ukládá spolu s datovým souborem. Toto platí pro všechna nastavení včetně barev a momentálního módu. Jedná se vlastně podobný způsob, který se používá na počítačích PC - pokud program znovu spustíte, nastaví se do přesně stejného stavu v jakém jste ho opustili. Zde se jen přestavení provede až po nahrání nějakého datového souboru.
V datech je možné hledat, což je užitečné hlavně v adresáři. Navíc lze hledat podle jakéhokoli údaje - nejen jména ale i telefonního čísla, adresy nebo i obsahu jednoho z vámi definovaných polí.
Dalšími možnostmi, o kterých jsem se ještě nezmínil, je výpočet velikonočního pondělí v daném roce, možnost ikonifikace, vypsání svátku který připadá na aktuální den a vyhledání kdy má to které jméno svátek. Soubor se svátky je uložen jako textový soubor na disku, takže jej lze lehce změnit. Hlavní problémy, které se mohou při práci s programem vyskytnout se týkají programu Amiga Organizer Alarm. Komunikace s ním není ještě úplně dořešena. Navíc tento program narozdíl od hlavního programu nemůže být spouštěn z WorkBenche.
Čeština je vyřešena velice dobře. Program si sám nainstaluje fonty a klávesnici které pak používá, takže není nutné nic nastavovat. Klávesnice je navíc platná jen na obrazovce programu, proto nevznikají žádné kolize pokud používáte jiné kódování češtiny než program.
Manuál a způsob instalace jsou stejné jako u LanDiho, takže se o nich podrobněji rozepisovat nebudu.

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )