PŘÍTELKYNĚ ÚČETNÍ

Lenka Eslerová

Přítelkyně účetní V2.0 je produkt firmy S.A.F. určený pro vedení jednoduchého účetnictví na počítačích Amiga. Tento program byl původně vytvořen pro vlastní potřeby firmy S.A.F., v roce 1992 se objevila sharewarová verze (asi 100 Kčs); verze 2.0 je již komerční software s cenou 1950 Kč.

Program je srovnatelný s většinou produktů tohoto typu na počítačích PC (po všech kladných, ale bohužel i záporných stránkách). Následující popis se bude týkat demoverze PÚ 2.0. Jak udává manuál, liší se od ostré verze pouze takto:
- na místě uživatele programu vypisuje "Demoverze",
- zadávaná čísla větší než 25 náhodně pozmění o 10% (což snadno zamezí komerčnímu využití této demoverze).

Požadavky programu a omezení
Potřebujete počítač alespoň s 1.5 MB RAM. Jednotlivé zadávané částky ani jejich součty nesmí překročit 10 miliónů - tato částka je tedy horní mezí obratu podnikatele. Velké omezení vidím v nemožnosti použití programu v multitaskingu program potřebuje mnoho paměti, spotřebuje většinu času procesoru (žádné čekání na akci uživatele prostě v nekonečné smyčce stále cosi testuje) a ovládání je citlivé na manipulaci s myší i tehdy, není-li obrazovka PÚ aktivní; (pokud si tedy zároveň otevřete například kreslící program a budete myší volit různé gadgety, položky z menu, a kreslit, může vás po návratu do PÚ čekat nemilé překvapení, neboť stiskem tlačítka myši na stejném místě obrazovky, kde je některý z gadgetů PÚ, dojde k aktivování tohoto gadgetu, přestože jste se pohybovali na úplně jiné obrazovce! Rozlučte se tedy s Workbenchem, pokud si PÚ spustíte.).

Činnosti programu
Hlavní činností programu je vedení peněžního deníku. S ním jsou pak provázány další účetní knihy - knihy závazků a pohledávek, kniha jízd, sklad a mzdy. Toto provázání je velmi výhodné, neboť při pohybu ve skladu můžete například rovnou vytisknout příslušné faktury a vzniklé závazky či pohledávky ihned přenést do knihy závazků nebo knihy pohledávek. Program dále umožňuje použití některých pomůcek, o nichž se zmíníme později.

Ovládání a komunikace s programem
Tato stránka programu se mi zdá být naprosto zanedbaná, neboť po spuštění programu přestanete mít dojem, že pracujete s Amigou.
Program se v jednotlivých částech ovládá buď myší nebo z klávesnice. Nikde se nepoužívají requestery, kdykoliv je nutné zadat jméno souboru nebo cestu, musíte vše vypisovat; přitom navíc zadávaný text nelze normálně editovat, můžete jen smazat poslední písmeno nebo celý text, v rámečku se nelze pohybovat kurzorem. Během práce nepotkáte běžná okna se standardními gadgety, zato uvidíte spoustu obrazovek v různých barvičkách (růžová, zelená...), na nichž je často veškerý text neesteticky a nepřehledně namačkán v horní polovině...
Ačkoli je v manuálu uvedeno, že ve většině případů je možno přepínat mezi gadgety kombinací Alt - kurzor nahoru/dolů a odesílat je klávesou Enter, nepovedlo se nám to ani v jediném případě. Zjistili jsme, že i v dalších bodech je ovládání programu poněkud obtížnější, než udává manuál. Z rozhodovacích obrazovek jednotlivých částí programu - například z knihy pohledávek - se na hlavní obrazovku nedostaneme stiskem klávesy Escape, ale jedině kliknutím na gadget "Konec" apod.
Program všeobecně není příliš sdílný a mnohé hlášky jsou matoucí. Příklad: při vyhledávání v deníku zadáte neexistující položku, třeba "Nesmysl"; program vypíše "Hotovo! Nesmysl..:" a nabídne vám tlačítko "OK" - vážení autoři, nešlo by alespoň napsat "Položka nebyla nalezena"?
Po spuštění se dostaneme do hlavní obrazovky programu. V záhlaví je uveden název programu (PÚ se bohužel neumí dobře vyrovnat s nepřítomností požadovaného fontu, a ačkoli v mém případě použil program jako náhradu font menší, text přesahoval přes rámeček), v pravém horním rohu se vypisuje aktuální datum a čas. V pravé části hlavní obrazovky jsou v rámečku uvedeny základní údaje o právě zpracovávané firmě, v levé části jsou umístěny ovládací gadgety; v pravém dolním rohu je tlačítko Konec pro opuštění programu.
Program všechna data ukládá do paměti, na disk se zapisuje až po přechodu na hlavní obrazovku. Manuál doporučuje při zadávání většího množství dat alespoň každých 15 minut zadávání přerušit, vrátit se na hlavní obrazovku (tím se teprve data uloží), a pak pokračovat v zadávání - opravdu nevím, proč tedy autoři při tomto řešení nezavedli automatické ukládání.

Něco o tisku
Kliknutím na mnohá tlačítka (ač se to mnohdy nezdá být logické) se spouští tisk = velmi nebezpečná věc. Pro úvodní pokusy vám vřele doporučuji si před začátkem práce s PÚ v obrazovce Nastavení přesměrovat tisk do souboru, neboť program tiskne často, hodně a hlavně se nestará o to, zda máte vůbec připojenou tiskárnu. Tisk rovněž vůbec nevyužívá možnosti systému a vše posílá přímo na paralelní port. Opět dost nezvyklá varianta u Amigy - díky tomuto řešení si ti, kteří nemají tiskárnu s českými znaky v ROM, asi nic česky nevytisknou (české ovladače pro tiskárnu jsou mimo hru). Můžete ovšem tisknout "cesky", tj. bez "hacku a carek". Já jsem bohužel tiskárnu neměla, a tak jsem (než jsem si tisk přesměrovala) často skončila u fialové obrazovky s nápisem "Tisknu" a tlačítkem "Stop", které nefungovalo, takže zbýval jedině reset. V manuálu se píše, že toto tlačítko zastaví tisk, u tiskáren s bufferem to prý chvilku trvá, o postupu v případě absence tiskárny se bohužel nezmiňuje.

Funkce pro plátce DPH
Zpracováváme-li účetnictví pro firmu, která je plátcem daně z přidané hodnoty, lze do peněžního deníku zadávat částky s daní i bez daně a program se ptá, kterou sazbu daně použít. Plátce daně poznává přitom program podle zadaného DIČ.
Až potud výborné; PU má však "natvrdo" zadefinované sazby DPH 5% a 23%. Co si má nyní počít chudák plátce DPH, když mu ministerstvo financí změnilo sazbu 23% na 22% ??? Celý účetní program je díky tomuto "detailu" totiž nepoužitelný... Doufejme, že se co nejdříve objeví nová verze programu, v níž již bude sazba daně nastavitelným parametrem.

Automatické číslování
Jednou z výhod tohoto programu je průběžné automatické číslování dokladů. Na počátku práce si zvolíte seznam zkratek pro jednotlivé doklady (učebnice účetnictví doporučují například P pro příjmové doklady, V pro výdajové doklady, BU pro bankovní účet, FP pro přijaté a FV pro vydané faktury atd.); program pak například při zápisu nového dokladu do peněžního deníku či pří tisku faktury nabídne jako označení dokladu odpovídající písmeno a číslo o jednu vyšší, než měl předchozí doklad.

Peněžní deník
Peněžní deník je nejdůležitější částí celého účetnictví. Jednou z nejčastějších činností je zápis nových údajů do peněžního deníku. Po stisku tlačítka "Pokladní deník" se dostaneme na rozhodovací obrazovku, kde zvolíme některou z následujících akcí:
- zakládání nových dat,
- vyhledávání,
- uzávěrka,
- export deníku,
- majetek,
- roční uzávěrka.

Volbou "Zakládání nových dat" se dostaneme na další rozhodovací obrazovku, kde musíme stiskem příslušných tří tlačítek rozhodnout o typu zapisovaného údaje:
- "Další položka" nebo "Další doklad",
- "Příjem" nebo "Výdej",
- "Bezhotovostní" nebo "Hotovost".

Tato tlačítka musíme stisknout při každém novém údaji, což je při větším počtu zaznamenávaných dat velmi únavné; kdyby alespoň program nabízel naposledy volenou kombinaci, kterou by stačilo jednoduše odklepnout... Nemluvě o tom, že mnohé účetní programy již například (bez)hotovostní platby a příjmy/výdaje automaticky rozeznávají podle označení dokladu, které musíte stejně zadat.
Peněžní deník také obvykle poskytuje dobrý přehled o stavu a pohybu financí firmy, což předpokládá přístup k deníku jako celku - například v tištěné podobě si můžeme v deníku listovat, srovnávat vývoj apod. Program PÚ neumožňuje takovéto prohlížení; můžete si pouze nechat vyhledat a vypsat položky podle určitého klíče, nebo deník exponovat ve formátu ASCII (lze pak zpracovat či prohlédnout v nějakém dalším programu - ten ale současně nespustíte, resp. jen na vlastní riziko), nebo vytisknout na tiskárně (ne každý ji však má stále po ruce).
Zmíněné vyhledávání je opět samo o sobě velmi dobrou funkcí (můžete si například nechat vypsat všechny položky s textem "Prodej zboží"), ale data, která se při vyhledávání vypisují, jsou značně nepřehledná. Na prvním řádku se vypíše hrdé "Hotovo!", pak vyhledávaný text ukončený třemi tečkami, a na dalších řádcích najdete požadované údaje. Jedna položka deníku však zabírá dva řádky a jednotlivé položky nejsou nijak odděleny, takže vzniká zmatek. V případě, že žádná položka neodpovídá vašim požadavkům na vyhledávání, vypíše se pouze zmíněné "Hotovo!", čímž program považuje komunikaci s vámi za ukončenou - zde by neškodilo zmatenému uživateli oznámit, co je vlastně hotovo, tj. že odpovídající položka nebyla nalezena.
Zadávání údajů je vlastně vypisováním dat do nabídnutých rámečků, které se ukončuje stiskem Enter nebo naplněním rámečku - program pak přechází na další rámeček. Problém nastane, pokud například při vkládání údajů omylem přehodíte poslední dvě písmena: program vás "hodí" do následujícího rámečku bez viditelné šance na návrat. V manuálu se sice uvádí, že mezi jednotlivými rámečky se lze pohybovat stiskem klávesy Alt a příslušného kurzoru, to však nefungovalo. Po jistém experimentování jsme nalezli v manuálu neuvedenou, leč funkční možnost - pro pohyb mezi rámečky je možno využít klávesu tabulátoru (pozor - pouze směrem k předchozímu rámečku, přičemž někdy ten původní zmizí). Pokud jsme skončili zadávání určité položky, nemůžeme se k ní už znovu dostat; ačkoli lze v PÚ dodatečně opravit téměř cokoli (od IČO firmy až po počet dětí zaměstnanců), nenašli jsme způsob, jak opravit již existující zápis v deníku.
PU umí vypracovat uzávěrku včetně daňového přiznání a pro plátce DPH nabízí i zpracování přiznání k DPH. Zvolíte-li roční uzávěrku, bude účetnictví firmy za daný rok uzavřeno, data za aktuální rok se překopírují do jiného adresáře a data související s konkrétním rokem se v aktuálním adresáři vymažou (příprava na další rok), zatímco trvalé údaje (vozidla, zaměstnanci...) se přebírají.

Sklad
Program umožňuje i sledování skladu, kde mimo jiné hlídá, aby množství jednotlivých druhů zboží nekleslo pod stanovenou mez. Při příjmu do skladu zadáváte pořizovací cenu a PÚ vám nabídne prodejní cenu, která je o 25% vyšší (vaše marže); zde by opět byla dobrá možnost nastavení této hodnoty.

Mzdy
PÚ dále umožňuje i vedení mezd jednotlivých zaměstnanců včetně prémií, dovolených a podílu na zisku; autoři sami však v manuálu udávají, že pokud jsou mzdy vyšší než 10000 Kč, budou mzdové listy nepřehledné. To je škoda, neboť uvedená částka dnes již v mnohým oborech není neobvyklá...

A další...
Mezi další možnosti, které program nabízí, patří například kniha jízd, adresář spolupracujících firem (kde lze snadno odlišit například dodavatele a odběratele), tisk objednávek, kniha úkolů apod. K dispozici jsou také "Pomůcky", kde nalezneme mimo jiné i finanční plánování či zálohování dat.
Poněkud matoucí je zařazení změn údajů o firmě mezi "Pomůcky"; snad by se lépe hodily do "Nastavení parametrů", kde si mimo jiné nastavíme také používané barvy, cesty k potřebným souborům, přesnost výpočtů, přepínáme mezi tiskem na tiskárnu nebo do souboru (viz výše zmiňované problémy tisku) a volíme, zda se bude zpracovávat účetnictví jedné či více firem. Poznamenejme, že pokud se vám konfigurační soubor ztratí, pak se při stanu programu mimo jiné všechny barvy programu nastaví na černou, což práci neusnadní, neboť na obrazovce není vidět nic.

Závěr
Celkově lze konstatovat, že program po stránce účetní nemá téměř chybu, kromě jedné dosti vážné - výše zmiňované problémy se sazbou DPH. Protože však autoři uspokojivě nevyřešili ovládání a komunikaci programu s uživatelem (nic ze standardního uživatelského rozhraní Amigy zde v podstatě nenaleznete) a rovněž při tisku používají poněkud svérázné metody, neřadila bych zatím tento produkt do kategorie komerčního software (nebo alespoň ne za 1950 Kč). Komerční soft by totiž kromě poměrně vysoké ceny měl také mít vysoký komfort obsluhy, poskytovat standardní služby (prohlížení deníku apod. na obrazovce přehledným způsobem) a měl by být přizpůsobivý (v tomto případě sazby daní, marže a nejen to).Pozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishing