AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

ModePro 4.26

Luboš Němec

Majitelé multiscan/multisync monitorů, grafických karet či případně obojího se zcela jistě již setkali s problémem přepnout obrazovku do vhodného screenmódu a odstranit tak například nepříjemný prokládaný obraz, přepnout do módu s ergonomickou opakovací frekvencí nebo prostě jen zprovoznit nějaký starší program v přijatelném rozlišení. K tomu účelu slouží tzv. promotion utility. Mezi čtyři nejlepší promotion prográmky patří „NewMode“, „PPrefs“, ScreenManager z „MCP“ a utilita „ModePro“, o které si povíme něco bližšího.

Instalace a popis programu
ModePro napsal americký programátor Michael Rivers a program můžete jako obvykle sehnat na Aminetu nebo na autorově soukromé WWW stránce „http://home1.gte.net/mrivers“. ModePro je freeware s podtitulem DonationWare, neboli jakýsi dárek pro všechny amigisty s možností zaplacení libovolného poplatku či protihodnoty v podobě softwaru. Máte-li tedy chuť a přebytečné peníze, můžete je poslat na autorovu adresu, jinak samozřejmě není ModePro nijak funkčně omezen. Program vyžaduje AmigaOS/Workbench 2.04 a vyšší, pro využití programu jako komodity budete samozřejmě potřebovat Workbench 2.1+. Jedná se o dvoudílnou komoditu, ve verzi 4.26 s velikostí cca 25 KB a 65 KB. První (kratší) část se umístí do adresáře „WBStartup“ nebo ji můžete spouštět např. pomocí WB-Handleru přímo ze startovací sekvence, druhý díl jsou pak preference umístěné kdekoliv, typicky v „Prefs“. Obě části mez sebou spolupracují a tak s pomocí klasické hotkey, která je samozřejmě u komodit nastavitelná pro libovolnou kombinaci kláves (standardní nastavení je levá Amiga + P), můžete vyvolat preferenční program. Cesta k preferencím (nemusí být totiž nutně v „Prefs“) se nastavuje opět v tooltypech hlavní komodity, stejně jako další obvyklé věci týkající se priorit, zákazu vyvolání preferencí atd. Pokud chcete, může za vás instalaci provést instalační skript obsažený v archivu.
Manuál v anglickém jazyce je k dispozici ve formátu Guide a popisuje poměrně podrobně všechny funkce programu. ModePro můžete také jednoduše lokalizovat do češtiny (mimo manuálu je momentálně k dispozici lokalizace v několika jazycích, čeština však zatím chybí), program využívá klasické systémové lokalizační katalogy.
ModePro není na rozdíl od MCP příliš agresivní a spokojí se s patchnutím několika systémových funkcí (vektorů) - jedná se o OpenScreen, OpenScreenTagList, CloseScreen, OpenWindows, OpenWindowTagList, LockPubScreen z „intuition.library“ a LayoutMenus z „gadtools.library“. Používáte-li společně s ModePro ještě jiné promotion utility, raději si dobře přečtěte jejich manuály, některé funkce programu pak totiž nemusí správně pracovat.

Preference
Preferenční program (viz. obrázek) je opravdu velmi komfortní a nabízí značné možnosti při konfigurování jednotlivých screenmódů určených k promování a mnoha dalších užitečných věcí. Z menu se mimo obvyklé nahráti a uložení preferencí ovládají důležité funkce pro detekci a automatické zařazení nových obrazovek do preferencí (každá nová obrazovka je „odchycena“ a můžete si vybrat, co s ní chcete provést), centrování neznámých screenů, zapnutí či vypnutí promotion funkcí a aktivace NewLook menu. U samotného preferenčního okna začnu odleva, kde se vybírají názvy obrazovek (Screen Names), tasků (Program Names), screenmódů (ScreenModes) a public screenů (Public Screens). Všechny popsané typy lze promovat do libovolné odpovídající náhrady a ke každé z položek můžete nastavit ještě mnoho dalších parametrů. ModePro umí používat tzv. wildcards AmigaDOSU, jejichž přehled najdete v manuálu k vaší Amize nebo také v Guide dokumentaci programu. Typickým představitelem wildcards jsou znaky „#“, „?“ a jejich kombinace. Nemusíte tady zadávat každý screenmód atp. zvlášť, ale stačí pomoci wildcards specifikovat celou skupinu screenmódů, tasků, public screenů atp. Vše lze promovat podle několika kritérií, vybrat si můžete z typů „None“ (položka se nebude promovat, ale můžete využívat některé další možnosti programu), „Monitor Type“ (promovat se bude podle specifikace screenmódu do jeho vybraného ekvivalentu, dodržuje se přitom rozlišení, počet barev, overscan atd.), „Screen Mode“ (promovat se bude do vybraného screenmódu) a „Requester“ (před aktivací promotion funkce je vyvolán requester, ve kterém si můžete vybrat libovolný screenmód). Máte-li AmigaOS 3.0/3.1, ModePro dokáže u některých z uvedených voleb využívat funkci BestModeID, což vám umožní maximální využití jeho funkcí při přepínání screenmódů, zvláště pak ve spojení s grafickou kartou.
Další z voleb v prostředním sloupci jsou „Overscan“ (snad netřeba popisovat), „Width“ (šířka promovaného screenu), „Height“ (výška promovaného screenu), „Colors“ (počet barev), „Palette“ (barvová paleta, kterou lze nastavit v plném rozsahu!). Zadáte-li do kolonky šířka a výška hodnotu -1, promovaná obrazovka bude mít standardní rozměry vybraného rozlišení, při hodnotě 0 pak bude ModePro přebírat údaje z promovaných screenů, tasků atd. Počet barev můžete zvolit libovolný v rozsahu 2 až 256, u screenů ve speciálních módech HAM/HAM8/ExtraHalfBrite a v některých dalších speciálních případech (viz. manuál) nemá tato volba pochopitelně žádný vliv. Chcete-li nastavit v promované obrazovce vlastní paletu barev, můžete k tomu použít volbu „Edit“ a změnit si jednotlivé barvy dle libosti.
Do další skupiny patří pak „AutoScroll“ (opět netřeba popisovat), „Centering“ (vystředění obrazovek podle několika kritérií), „Interleave“ (promovaná obrazovka bude typu interleaved bitmap, což zvyšuje rychlost vykreslování grafiky a snižuje blikání při přesouvání velkých objektů - tato volba je ale dostupná pouze s AmigaOS 3.0/3.1) a „Force Planar“ (paměť pro screen bude alokována podle počtu bitplánů - využívá se hlavně ve spojení s grafickou kartou, které používají chunky grafiku místo standardní amigovské bitmapové).
Posledním oddílem v prostředním sloupečku je nastavení obrazovkového fontu pro promované obrazovky. Vybrat si můžete ze tří typů - „Program“ (použije se font nastavený promovaným programem nebo public screenem), „System“ (použije se systémový font nastavený ve WB preferencích „Font“) a „Specify“ (můžete si vybrat libovolný font). S nastavením fontů souvisí i položka „Aspect Correction“, která koriguje poměry stran při zobrazení fontů dle rozlišení vybrané obrazovky. Tato volba se dá sice používat i u bitmapových fontů, správně ovšem funguje pouze s vektorovými fonty typu Intellifont či AT1. Vybráním bitmapového fontu s nevhodnou velikostí může dojít k nepříjemným efektům v podobě špatně se překreslujícího obrazu, u některých starších programů pak dokonce i k jejich zhroucení, experimentujte tedy s nastavení fontů velmi opatrně.
Ve třetím sloupečku v preferencích lze určit, zda bude mít promovaný screen 3D vzhled Workbenche 2.0+. Po aktivaci gadgetu „3D Look“ můžete přesně specifikovat, jaké barvy budou příslušet jednotlivým perům, nastavit můžete prakticky všechny základní pera používané v AmigaOS 1.3, 2.0 i 3.0. Volba „Share Pens“ znamená, že ModePro otevře obrazovku s použitím shared (sdílených) per z WB 3.0+, což přímo souvisí s vytvářením a používáním public screenů. Programy otvírané na public screenech s využitím sdílených per mohou totiž tyto barvy (o nic jiného se zde vlastně nejedná) přebírat pro svoje vlastní použití a teoreticky tak zachovat stále stejnou paletu barev. Vybrat si přitom můžete, které pera se nebudou používat. Vhodným nastavením tak můžete bez problémů přinutit i starší programy, aby se otvíraly ve vyšších počtech barev s 3D vzhledem a paleta barev přitom nebyla mírně řečeno podivná nebo přepínat obrazovky s odlišným počtem bitplánů a opět tak docílit toho, aby paleta barev byla korektní (ve spojení s funkcí „Palette“).
Poslední dvě volby jsou „Make Public“ a „Screen Hot Key“. První z nich slouží k určení, zda promovaný screen bude typu public (veřejný) a tedy přístupný i pro ostatní programy, které této vlastnosti dokáží využít. S pomocí druhé volby si můžete nastavit libovolnou hotkey pro vyvolání každé z promovaných obrazovek a např. pomocí funkčních kláves pak mezi nimi rychle přepínat, myší nebo kombinací kláves levá Amiga + N/M to totiž není vždycky nejrychlejší nebo nejpohodlnější.

Závěr
ModePro je bezesporu jednou z nejdokonalejších promotion utilit, jaké jsem kdy viděl. Společně s MCP tuto komoditu používám již něco přes čtvrt roku a mohu klidně prohlásit, že jsem s jejími možnostmi naprosto spokojen. Je sice pravda, že občas se některý screen „zasekne“ a odmítá promovat, ale po opětovném spuštění ModePro funguje opět bezvadně. Možnosti ModePro jsou vynikající a automatické přidávání nových screenů do preferencí (což však umí i např. „NewMode“) je ještě zvyšuje. Program se velmi rychle vyvíjí, a tak v době, kdy budete číst tento článek, je již určitě k dispozici novější verze s ještě většími možnostmi. ModePro je navíc freeware a mohu ho doporučit všem, kteří někdy potřebovali přepnout obrazovku do jiného screenmódu.

ModePro 4.26

Hodnocení: 9,5 z 10
Autor: M. Rivers
Cena: -
Typ: freeware

+

krátký kód, velké možnosti, komfortní preference, vysoká spolehlivost, cena

-

s některými programy nefunguje korektně

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )