AMIGA REVIEW obsah časopisu online!
  Domov     Software     Hry     Obaly     Download  

Seznamte se: Virtuální realita

Martin Dufek

"S potěšením jsem si přečetl tuto knihu, protože vyplňuje v literatuře o virtuální realitě mezeru, která zůstala překvapivě dlouho otevřená."

V březnovém čísle našeho časopisu jste nalezli rozhovor s jedním nevšedním člověkem působícím na naší Amigistické scéně. S Jindřichem Ciešlickim jsme se setkali v jeho bytě již před několika měsíci. Původně jsme oba (tedy já i Crash) předpokládali, že toho zimního pátečního odpoledne se bude mluvit hlavně o jeho vztahu k počítačům AMIGA, o jeho hardwarovém vybavení a pochopitelně také o jeho práci. Jak se ale velice brzy ukázalo, naše předpoklady byly zcela zcestné. Rozhovor se začal poměrně rychle, ale nenuceně, odvíjet úplně jiným (pro všechny jistě mnohem zajímavějším) směrem. Jindra nám ukázal své výtvory, sdělil názory na postavení počítačového umění u nás i v zahraničí (hlavně ve Spojených státech), názory na používané techniky a velmi často zabrousil k virtuální realitě. No a protože tento začínající počítačový fenomén nám nikomu již není docela cizí (já osobně mám mnoho informací a dokonce i několik praktických zkušeností), změnil se nenápadný rozhovor v bouřlivou diskusi s poněkud drastickými závěry (alespoň pro mně!). Tuto část jsme se rozhodli zatím raději nepublikovat, ale všichni jsme se shodli na tom, že by jsme se měli zase někdy sejít, a snad z toho vznikne opět něco zajímavého.
"S potěšením jsem si přečetl tuto knihu, protože vyplňuje v literatuře o virtuální realitě mezeru, která zůstala překvapivě dlouho otevřená. Virtuální realita vyvolala v posledních letech mimořádný zájem, ale lidem, kteří za mnou přicházeli s otázkou "co si mám přečíst, abych porozuměl o co jde?" jsem neměl co nabídnout. Mám pocit, že teď už taková kniha existuje - je to ta, kterou držíte v ruce."
Jaron Lanier, zakladatel a vědecký pracovník VPL Research, Inc.
Tak to jsem na chvíli odbočil úplně někam jinam, své opodstatnění to mělo, protože k této recenzi jsem si vybral knihu právě o virtuální realitě. Knížku "Reálně o virtuální realitě" napsali dva američané, Steven Aukstakalnis (uznávaný publicista v oboru VR, zakladatel a viceprezident společnosti Matrix Technical Services, zabývající se technologií náhlavních displejů) a David Blatner (pravidelně přednáší o elektronickém publikování v USA a Japonsku). Především díky Davidu Blatnerovi, který je znám svým dobře čitelným a srozumitelným literárním stylem, je kniha velkým přínosem i pro úplného laika. Do češtiny ji přeložil Doc. Jan Klimeš (Silicon Graphics) a vydalo brněnské nakladatelství JOTA ve své edici "Nové obzory" za podpory českých firem ARC Design a.s., Expert Service, s.r.o., BVV - INVEX Computer, Silicon Graphics a Total Vision, a.s. Ve čtyřech částech Vás kniha uvede do tajuplného světa virtuální reality, představí nástroje i aplikace VR a nakonec Vás zcela objektivně upozorní na možné důsledky a vize budoucnosti. Jen velmi malý důraz je zde kladen na finanční náročnost hardware a software, protože v tomto oboru se vše mění tak úžasně rychle, že by všechny cifry (a nejen ty) ztratily velmi brzy svůj smysl. Vzhledem k tomu, že kniha vyšla v roce 1994, jsou i mnohé technické prostředky dnes již překonány, ale přesto má toto dílo vysokou informační hodnotu /kniha je psána tak, aby byla použitelná třeba i za deset let). Naleznete zde celkem sedmnáct kapitol + jedna navíc o virtuální realitě a Asociaci virtuální reality (Klub VR) v České Republice. V 1. a 2. kapitole dostanete jako čtenář základní informace o VR, příklady použití, přiblížení teorie trojrozměrného prostoru a třech základních lidských smyslů v něm. Třetí kapitola probírá do nejmenších detailů vidění a jeho principy, rozebere fyziologickou podstatu lidského oka, ale i elektroniku TV přijímače resp. monitoru či LCD displejů včetně jejich použití v HMD přilbách. Dále se seznámíte se základními principy prostorového vidění, lineární perspektivy a některými zákony optiky. Následuje rozbor sluchu a lidského ucha, šíření zvuku, atd. Podobným způsobem jako předcházející dvě kapitoly je psána i ta následující (pátá) - hmat. Šestá kapitola je zaměřena na všechna vstupní zařízení ve VR jako jsou datové rukavice i celé obleky, 3D myši a hlasová komunikace. V tomto místě se dostanete do třetí části nazvané ,Aplikace VR." Zde se v kapitolách 7 až 12 dozvíte detaily o používání virtuálních prostředků v projektování, architektuře, zábavě, medicíně, vzdělání, sportu, přírodních vědách (aerodynamika, matematika, astronomie...) a technice. Další dvě kapitoly se soustředí hlavně na zobrazování informací (systém vizualizace), význam VR při zpracovávání obrovských dat informací, teleprezentace, telerobotika a telekonference. Takto se dostanete zcela nenápadně až k závěrečným kapitolám, které zcela objektivně posoudí působení a důsledky VR na jednotlivce i celou společnost, objasní předpokládané cesty, kam bude tato technologie směřovat v budoucnosti, a dopodrobna rozebere i otázku VR jako DROGY!!! Čtenáři nezůstane utajen ani pojem "virtuální sex" a další vize z mnoha sci-fi příběhů, které se autoři pokusí uvést na pravou míru.
HODNOCENÍ: Co se týče estetického hlediska, je kniha velmi kvalitně tištěna se zajímavou grafickou úpravou (přejatou z originálu). K dispozici jsem měl vázaný výtisk s pěknou barevnou obálkou. Uvnitř knihy o rozsahu asi 300 stran naleznete mnoho barevných a černobílých obrázků (mohly by být kvalitnější, ale to by asi jen zbytečně zvýšilo náklady) včetně spousty zdařilých náčrtků, grafů a schémat. Také po obsahové stránce je toto dílo na vynikající úrovni. Vysvětluje vše kolem VR každému (i počítačovému laikovi) přístupným a lehce pochopitelným způsobem. Nezdráhá ze zajít ani do takových detailů jako podrobný fyziologický popis činnosti některých lidských smyslů. Krátce se zmiňuje i o principech počítačové grafiky, vizualizačních systémů a objasňuje pro tento obor potřebné fyzikální zákony. Pro lepší orientaci je zde pro Vás k dispozici i rejstřík pojmů, bohužel jen velmi strohý. Kniha se může stát přínosem i pro odpůrce veškerého pokroku v tomto směru, protože zcela objektivně (alespoň to tak vypadá) předkládá všechna (NO, všechna určitě NE) PRO A PROTI.
"Tuto knihu by měl mít každý, kdo se zajímá o virtuální realitu." Creon Levit, výzkumný pracovník NASA.
Mě nezbývá již nic jiného než s ním souhlasit a tím celou recenzi ukončit.
Právě by měla být dokončována další kniha z této edice, Benjamin Wooley - VIRTUÁLNÍ SVĚTY. Věřím, že Vám ji budu moci také velmi brzo představit.

Název:
REÁLNĚ O VIRTUÁLNÍ REALITĚ
(Umění a věda virtuální reality)
Autoři:
Steve Aukstakalnis
David Blatner
Český překlad:
Doc. Jan Klimeš
Vydalo nakladatelství:
JOTA v edici Nové obzory (1994)
Cena vázaného výtisku:
290,- Kč

Vytlačiť článokPozn.: články boli naskenované ako text a preto obsahujú aj zopár chýb. Taktiež neručíme za zdrojové kódy (Asm, C, Arexx, AmigaGuide, Html) a odkazy na web. Dúfame, že napriek tomu vám táto databáza dobre poslúži.

Žiadna časť nesmie byť reprodukovaná alebo inak šírená bez písomného povolenia vydavatela © ATLANTIDA Publishingnone

AMIGA REVIEW

57 ( 11-12 / 2000 )
56 ( 9-10 / 2000 )
55 ( 7-8 / 2000 )
54 ( 5-6 / 2000 )
53 ( 3-4 / 2000 )
52 ( 1-2 / 2000 )
 
51 ( 12 / 1999 )
50 ( 11 / 1999 )
49 ( 10 / 1999 )
48 ( 9 / 1999 )
46-47 ( 7-8 / 1999 )
45 ( 6 / 1999 )
44 ( 5 / 1999 )
43 ( 4 / 1999 )
42 ( 3 / 1999 )
41 ( 2 / 1999 )
40 ( 1 / 1999 )
 
39 ( 12 / 1998 )
38 ( 11 / 1998 )
37 ( 10 / 1998 )
36 ( 9 / 1998 )
35 ( x / 1998 )
34 ( x / 1998 )
33 ( 1-2 / 1998 )
 
32 ( 11-12 / 1997 )
31 ( 9-10 / 1997 )
30 ( 7-8 / 1997 )
29 ( 6 / 1997 )
28 ( 5 / 1997 )
27 ( 4 / 1997 )
26 ( 3 / 1997 )
25 ( 2 / 1997 )
24 ( 1 / 1997 )
 
23 ( 12 / 1996 )
22 ( 11 / 1996 )
21 ( 10 / 1996 )
20 ( 9 / 1996 )
18-19 ( 7-8 / 1996 )
17 ( 6 / 1996 )
16 ( 5 / 1996 )
15 ( 4 / 1996 )
14 ( 3 / 1996 )
13 ( 2 / 1996 )
12 ( 1 / 1996 )
 
11 ( 12 / 1995 )
10 ( 11 / 1995 )
9 ( 10 / 1995 )
8 ( 9 / 1995 )
7 ( 7 / 1995 )
6 ( 5 / 1995 )

ATLANTIDA NEWS

5 ( 3 / 1995 )
4 ( 1 / 1995 )
 
3 ( 11 / 1994 )
2 ( 9 / 1994 )
1 ( 7 / 1994 )
0 ( 5 / 1994 )